fredag 27. juni 2008

Engler nå igjen

Dagbladet har fått e-post fra Elisabeth Samnøy, hennes høyvelfjolsenhet Märtha Louises sidekick på englesk..., nei, sorry, ved Astarte Education. Det er oppbyggelig lesning:

- På bakgrunn av de siste dagers presseoppslag om Astarte Education - eller Engleskolen som noen kaller oss - vil vi få presisere: Astarte Education er tuftet på tanken og ideen om at et hvert menneske har sin egenart og sin egen indre kraft. Det gjelder naturligvis både voksne, ungdom og barn. I alle livets faser har vi behov for å bygge vår identitet, vårt eget jeg. Astarte Education er opptatt av å tilrettelegge, med ulike metodikker og verktøy, for at det enkelte individ både for egen del og i sin relasjon med andre - mennesker og natur - finner sin egen sannhet, sin kjærlighet. I ungdomsårene er det kanskje viktigere enn noen gang, og Astarte Education vil gi sitt bidrag til ungdoms personlighetsutvikling.

Og det var jo fryktelig ... betryggende ... ?

2 kommentarer:

Hans-Christian Holm sa...

Arnfinn, jeg syns de «se så teite disse religiøse avvikerne er»-postingene dine begynner å bli noget suspekte. Det kan virke som du mener at protestantisk kristendom i skandinavisk statskirkelig tapning på et eller annet vis ikke er teit (men kanskje litt fornuftig og rasjonelt?), samtidig som f.eks. engleskoler og enkelte katolske grupperinger er det.

Kan du forklare hvorfor de katolske grupperingene og engleskoler skulle være teitere enn det norsk statskirke har å tilby?

Kan du forklare hvorfor engleskole for 12-åringer skulle være teitere og eventuelt mer kritikkverdig enn søndagsskole for barn i førskolealder?

Om jeg skal dømme utfra innlegget ditt om sedevakantistene, er det ikke sjølve innholdet i den og den formen for religiøs overtro som er avgjørende for om du mener noe er ekstra teit, men graden av avvik fra den og den religiøse overtroiske tradisjonen, gjerne med referanse i den lokale overtroen som tradisjonelt har dominert der du lever sjøl, protestantismen. Det vitner ikke om noen særlig objektiv, fornuftig eller rasjonell innstilling.

Jeg merker meg at Bjørn Are nikker og humrer når du kommer med innlegg som dette, symptomatisk nok.

Bjørn Are sa...

La oss si det slik at denne Bjørn Are har nikket og humret til den slags i noen tiår, og kommer til å fortsette med det, uavhengig av tvilsomme humanister.

På samme måte som han kan nikke og humre til mye teit i statskirken, på søndagskoler, blant katolikker, pinsevenner og humanetikerister (eller hva disse svikerne etterhvert kommer til å hete).

Og mangt annet, inkludert mine egne til tider utidige dårskaper.

Men jeg humrer nok ikke fullt så mye over de som mener at New Age og kristen tro er akkurat like irrasjonelle og fjerne fra Den Sanne Humanisme.