torsdag 4. desember 2008

Økumenikk i en krisetid

I møte med store og omseggripende kriser, som den pågående finanskrisen, blir menneskers livssyn særlig viktig. Og da er det særlig godt å se at man kan finne sammen over trosgrensene, som dette lille klippet fra det hardt rammede Island er et rørende eksempel på.

(Takk til min kollega Knut, som delte dette vakre skuet med meg, slik at jeg kan dele det med dere.)

4 kommentarer:

Mad Mullah Hastur sa...

Ja, takk... no trur folka i korridoren at det er ein gal mann her på kontoret slik som eg lo ;-P

(og kvifor er bekreftingsordet no SATONVOW? Tilfeldig? Neppe!)

Arnfinn Pettersen sa...

Tror det er en gal mann der? Slikt, unge mann, kalles en bekreftelse.

Mad Mullah Hastur sa...

Ingen gal mann her jo! Berre meg... og eg...


... hei! Vent no litt!!

Bjørn Are sa...

Dette var såpass økumenisk oppløftende at De er tagget, Herr Yoda Pettersen.

Eller for å si det rett ut med ordbekreftelsen - hessom!

Meg både her og der.