fredag 30. januar 2009

Kolerisk snåsauke mot slutten

Nesten alle stortingspolitikerne i Hedmark og Oppland tror på Snåsamannens helbredende krefter, melder NRK Hedmark og Oppland.

Jeg er født og oppvokst ved Mjøsens stormfulle bredder, så det kommer ikke som noen stor overraskelse. Det er i det hele tatt ikke så mye som er overraskende for øyeblikket:

Helseminsiteren tror på healing. Og politikerstanden kryr av personer med godt under middels forståelse av vitenskapelig metode. Krinken gjør underholdning av en fyr som mener han kan lese folks personlighet ut av ansiktsformen deres ...

Skal vi se ... Kanskje vi kan si noe om folks personlighet utfra skalleformen deres også? Og hvis det skal gi noen mening, må vi kunne si noe om befolkningsgrupper ut fra tendenser i skalleform, ikke sant?

Hm, hva var det vi kalte sånt igjen? Frenologi, var det ikke? Var ikke det veldig populært på 30-tallet? I Tyskland?

Ah, pokker heller, jeg føler for å være moralistisk og sur: Folk som tror på Snåsamannen og denslags slår døren opp til konsentrasjonsleirene!!!

Skulle ønske jeg kunne si at det er 100 % sprøyt ...

God helg.
_____

Og forøvrig oppfordrer jeg alle lesere til å undertegne oppropet "Nei til straff for religionskritikk".
_____

40 kommentarer:

ViggoStrømme sa...

Frenologi var populært i Norge også det....ikke minst blant gamle AP veteraner som Karl Evang og Johan Scharffenberg. Disse to evolusjonistiske koseguttene ville jo gjerne sterilisere taterne og mente at (mangel på) sosial mobilitet var et geneolgisk spørsmål like mye som et kulturellt anliggende.

Ringen er sluttet.

svein sa...

"Folk som tror på Snåsamannen og denslags slår døren opp til konsentrasjonsleirene!!!"

Fortell meg at dette var ironi, Arnfinn. Please!!

Hvis ikke bør du vel sette dette i overkant lange tankesprang og ditto tynne kobling for egen regning, og ikke tillegge den andre.

ViggoStrømme sa...

Jeg forstår Arnfinns tankesprang.

Hvis vi legger til grunn at frenologi, eugenikk og rasebilogi var pseudovitenskap.
En ny vår for "paralelle virkeligheter" og subjektivisme kan bære galt avsted. Hvis Snåsamannen og Ballo kan holde på med sitt, med en grunnholdning at etterprøvbarhet er trangsynt og unødvendig...hva skulle hindre andre former for åndelighet en plass i den godkjente offentligheten. Åndelighet er ikke et ukjent karaktertrekk ved en høyrefascistiske analogismen - som Völkish.

Poenget er at folk som Hanssen og Ballo åpner for katta. De legitimerer mer enn harmløse gamle kvakksalvere.

svein sa...

Uenig. Frenologi skyldtes overdreven tro på vitenskapelighet, ikke manglende tro på vitenskapelighet.

Og hvem av de nevnte politikere mener dere kan tenkes å ville "slå døren opp for konsentrasjonsleirene" i en gitt situasjon?

ViggoStrømme sa...

Neineinei! Svein, du har missforstått dette totalt.

1. Eugenikk og frenologi var riktignok utslag av den tidsriktige positivstiske fremtidsoptimismen, men aldri underlagt basale kriterier for vitenskaplig metode. Eugenikken var basert på ideologi og følelser, ikke vitenskap. Og vitenskapen har kommet langt stykke videre i dag.
Det disse "alternativistene" innerst inne vil, er å bli opptatt i det gode selskap, som likeverdig "vitenskap". De vil bare ikke underlegge seg de samme vitenskaplige metodolgiske kriteriene.

2. Det er vel ingen av oss som mener at noen av de nevnte politikere bokstavlig talt vil slå opp dørene i konsentrasjonsleire, men snarere at denne utviklingen åpner for en form for irrasjonalitet som kan få svært uheldige følger. jmf. posten min over....

svein sa...

Viggo:
Jeg sa ikke at frenologi var vitenskapelig, jeg sa at den skyldtes overdreven tro på vitenskapelighet.

"Det disse "alternativistene" innerst inne vil, er å bli opptatt i det gode selskap, som likeverdig "vitenskap""

Hvem snakker du om her? Snåsamannen eller Ballo eller...?
Og når sa Ballo eller Snåsamannen at "etterprøvbarhet er trangsynt og unødvendig"?

Forøvrig er jeg enig i at det er mye rart blant "alternativistene", men "konsentrasjonsleirene" er et ord som ikke bør sitte så løst som her.

Jeg forstår at humanetikere ikke liker det som kalles "resakralisering". Men her kan det virke som dere frykter den. Hvorfor det?

ViggoStrømme sa...

Hei igjen Svein,
du skrev:
"Jeg sa ikke at frenologi var vitenskapelig, jeg sa at den skyldtes overdreven tro på vitenskapelighet."
-Hmm. Et godt poeng, men ikke spesiellt stringent.
Jeg ville heller si at positivstene hadde en overdreven tro på fremskritt i en eller annen form, være seg sosialdarwinisme eller sosilogi ala sosialisme. Det er forksjell på vitenskap som metode (hvor hypotesen skal etterprøves og eventuellt falsifiseres) og "tro" på vitenskap som ideologiverifisering. Pseudovitenskap er like fjernt fra vitenskap som åsatro. Eller snåsamannen og Ballos blodstyrtningshypoteser.

"Det disse "alternativistene" innerst inne vil, er å bli opptatt i det gode selskap, som likeverdig "vitenskap""
Hvem snakker du om her? Snåsamannen eller Ballo eller...?
Og når sa Ballo eller Snåsamannen at "etterprøvbarhet er trangsynt og unødvendig"?

-Vi snakker om et fenomen, eller tegn i tiden. Ballo og Snåsamannen er symptomer på en form for irrasjonalitet som kan føre galt avsted.

"Forøvrig er jeg enig i at det er mye rart blant "alternativistene", men "konsentrasjonsleirene" er et ord som ikke bør sitte så løst som her. "

-Det bør kanskje ikke sitte for løst, men konsentrasjonsleire er ikke noe som utelukkende hører fortiden til. De dukker opp med jevne mellomrom, og det finnes en rekke begrunnelser for å myrde folk fordi de ikke har den rette tro eller rase. Kategorier som hører til i den samme abstrakte og antivitenskaplige trossforestilling som Snåsamannen. Uten sammenligning forøvrig.

"Jeg forstår at humanetikere ikke liker det som kalles "resakralisering". Men her kan det virke som dere frykter den. Hvorfor det?"

- Viggo er ikke humanetiker! Viggo tror på Gud og mye annet rart, men blir spontant skeptiker når noen hevder at de har fått et mandat av Vårherre, eller at aromaterapi virker. Bevis det!
Han frykter heller ikke Snåsamannen, men har stor tro på vitenskaplig metode. Hvis noen "tror" må de bevise at det er sant, eller holde seg i sekten sin. Viggo tror på siste instanser, selv om de selvsagt ikke er absolutte. Vitenskapen kjennetegnes av at også siste innstanser skal etterprøves.

svein sa...

Viggo sier:
-Det bør kanskje ikke sitte for løst, men konsentrasjonsleire er ikke noe som utelukkende hører fortiden til. De dukker opp med jevne mellomrom, og det finnes en rekke begrunnelser for å myrde folk fordi de ikke har den rette tro eller rase. Kategorier som hører til i den samme abstrakte og antivitenskaplige trossforestilling som Snåsamannen. Uten sammenligning forøvrig." Sitat slutt.

Sorry, Viggo: Too little, too late. Sammenligningen har du og Arnfinn allerede gjort. Utvetydig.

"Hvis noen "tror" må de bevise at det er sant, eller holde seg i sekten sin. Viggo tror på siste instanser, selv om de selvsagt ikke er absolutte. Vitenskapen kjennetegnes av at også siste innstanser skal etterprøves." Sitat slutt.

Her må de opplyse meg ustringente litt før jeg kryper tilbake til sekten min: Hva er "siste instanser"?
Er du den første i filosofihistorien som mener "a priori" kan/bør kunne vitenskapelig bevises?

Arnfinn Pettersen sa...

Diskusjonen har allerede gått friskt her, men jeg foretrekker å vende tilbake til Sveins opprinnelige kommentar. Han skriver:

""Folk som tror på Snåsamannen og denslags slår døren opp til konsentrasjonsleirene!!!"

Fortell meg at dette var ironi, Arnfinn. Please!!

Nei, ikke ironi, heller et sitronsurt oppstøt etter en lang uke med mer tøv enn jeg har godt av.

Jeg har det for meg at jeg signaliserer at det ikke er helt alvorlig ment, ikke minst når jeg skriver "Skulle ønske jeg kunne si at det er 100 % sprøyt ..."

Det er ikke hundre prosent sprøyt, men det er selvsagt en vill overdrivelse. Jeg mener på ingen måte at hverken Hanssen, Ballo, Pedersen eller noen av de mange andre som løper vilt til tabloidpressen for å vise hvor folkelige de er, er tilhengere av konsentrasjonsleire. For all del.

Men min ville overdrivelse er en overdrivelse av noe og dette noe ser i stor grad ut som Viggo utlegger det. Jeg synes det er svært problematisk når sentrale politikere gir avkall på fornuft og rasjonalitet i folkelighetens og populismens navn.

Særlig synes jeg Pedersens karikering av forkning og forskere er ubehagelig. Damen er tross alt en frontrunner i løpet om å bli leder av Arbeiderpartiet.

Men jeg finner det også dypt bekymringsfullt at en helseminister ikke later til å forstå grunnleggende logikk eller at en påtroppende direktør for Rettsteknisk Institutt later til ikke å skjønne fundamentale ting om helse.

At folk, selv sentralt plasserte politikere, mener slikt, er ikke i seg selv en overraskelse, men det sier noe om vårt kulturklima at de føler seg så frie til å ytre slikt. Det samme gjør det at de ikke møter langt mer motstand enn de gjør.

Hva sier det? Det sier at rasjonalitet i grunnen ikke er særlig viktig, at fornuften har fått dårligere kår. Og det sier det uavhengig om man tror Hanssen & co sier det de gjør fordi de mener det eller om de sier det fordi de tror det skaffer dem stemmer (eller begge deler).

Jeg frykter at rasjonalitetens normative kraft er svekket. At det ikke lenger er så farlig om man kan underbygge sine argumenter og sine påstander om virkeligheten, det viktige er at man kommer vinnende ut av debatter.

Og hva har det med konsentrasjonsleire å gjøre?

Jeg er ikke kulturpessimist, men jeg anser sivilisasjonen som en skjør plante. Den holdes sammen av et sett av verdier, hvorav rasjonalitetens forrang i å skape forståelse av verden er blant de viktigste.

Det er den blant annet fordi vi har bak oss et århundre som oppviser noen skrekkelige eksempler på irrasjonalitet i praksis.

Min kritikk et er ikke en kritikk av religion, Svein. Du har lest nok her til at du bør ha fått med det at jeg mener religion kan ha en sterk rasjonell komponent.

Det er derimot en kritikk av svermeri og paradislengsel, av kulturstrømmer på ytre høyre og ytre venstere som har satt sine irrasjonelle visjoner om det perfekte samfunn foran enkeltmennesker verd.

Det er langt herfra til Snåsa, men fellesnevneren er romantiseringen av irrasjonaliteten og forakten for rasjonalitet, intellekt og metodisk, evidensbasert vitenskap.

Helse er et godt eksempel på forskjellen på irrasjonalitet og religion. Jeg har stor respekt for religionens vesen, men ikke når den trår over grensen til det empiriske. Hva som virker og ikke av ulike behandlinger er et empirisk spørsmål. Det er noe vi kan undersøke med vitenskapelige metoder.

Det er slik vi er kommet dit hvor vi er i dag, hvor, for å ta et ferskt eksempel fra debatten på denne bloggen, polio i de fleste land er et fjernt minne. Når politikere som Hanssen og Ballo åpner for et religiøst perspektiv på hva som virker og ikke, der vi må ta deres anekdoter som "bevis" for deres påstander, angriper de samtidig rasjonalitetes stilling i slike spørsmål.

Og det er min oppriktige mening at den som hyller irrasjonaliteten (hvilket er noe annet enn å si at det er elementer ved virkeligheten som ligger utenfor rasjonalitetens område) legger en sten på veien til konsentrasjonsleirene. De er ikke i seg selv barbarer, men de åpner døren på gløtt for barbariet.

Diskusjonen om hva som leder opp til Holocaust er for komplisert til å gå grundig inn på på denne tiden av døgnet, men igjen vil jeg fremheve irrasjonaliteten. Den overdrevne troen på vitenskapen som Svein fremhever, er i mine øyne i seg selv en form for irrasjonalitet: En mangel på forståelse for rasjonalitetens begrensninger og en instrumentell holdning til kunnskap, der konklusjonene kommer først og vitenskapens oppgave er å bekrefte dem.

svein sa...

Godt at "sjølin" Arnfinn dukka opp.

Beklager at jeg fortsatt synes ditt signal om "ikke helt alvorlig" forsvant litt i støyen.

Jeg har i grunnen sagt det jeg hadde å si. Jeg har absolutt lest så mye på denne bloggen at jeg ikke har noe problem med ditt forhold til religion.

Jeg tror ikke rasjonaliteten er så truet som du og Viggo ser ut til å tro. Og jeg tror ikke det er en automatisk kobling mellom å tenke at det kanskje kan være mer mellom himmel og jord osv, og "romantiseringen av irrasjonaliteten og forakten for rasjonalitet, intellekt og metodisk, evidensbasert vitenskap".

"Det er langt herfra til Snåsa". Takk for den, Arnfinn.

svein sa...

Viggo:
Beklager hvis jeg "i kampens hete" tok litt lettvint på begrepet "siste instanser". Jeg oppdaterer meg nå.

ViggoStrømme sa...

Svein: Er du en mester i å feiltolke eller er du bare vrang?

: )Du skrev: "Sorry, Viggo: Too little, too late. Sammenligningen har du og Arnfinn allerede gjort. Utvetydig."

-Jøssåbevaremegvelda! Såpass!? Du tar selvsagt feil. Jeg har gjort godt rede for at dette ikke er en absolutt sammenligning. Flere ganger. Les på nytt."Her må de opplyse meg ustringente litt før jeg kryper tilbake til sekten min"

-Har aldri brukt ordet "sekt" med henvisning til deg. Overhodet ikke. Vrangtolking.

"Hva er "siste instanser"?"

-Enkleste forklaring: Sannhet.


Er du den første i filosofihistorien som mener "a priori" kan/bør kunne vitenskapelig bevises?

-Hvor i alle dager har du det fra? Jeg er imponert. Jeg mener selvsagt det absolutt motsatte. Personlig er jeg tilhenger av å legge større vekt på erfraring, deduksjon, enn hypotesefalsifisering.

Det kan virke som om du tar denne debatten personlig? Er det noe jeg har gått glipp av? Jeg hvet jo ikke hvem du er og hva du står for...

ViggoStrømme sa...

Svein: Jeg var også altfor rask i avtrekkeren her, og leste ikke sluttkommenaren din. Sorry!
Peace in out time!

ViggoStrømme sa...

HAHAHAHA! Vitenskapsteori suger!

Jeg mente selvsagt: Induksjon! Induksjon var det, jasann!

What? Me? Worry?

svein sa...

Peace - for all del! Og litt temperatur av og til også.

"Ikke en absolutt sammenligning". Jo, det forstår jeg jo etter hvert. Men tillat meg fortsatt å mene at det jaggu ikke er mye beklagelser å spore her. Mer av Valla-typen.

"Hvis noen "tror" må de bevise at det er sant, eller holde seg i sekten sin".
Det er mulig jeg tar ting for personlig, kanskje et "granatsjokk" fra blogging.no. Hvis du her ikke mener tro generelt, er vi venner igjen. Men det så sånn ut.

Jeg står altså for det jeg selv mener er en fornuftig kristendom, med plass både til rasjonalitet og noe mer.

Og jeg er ikke sikker på om jeg selv klarer å stoppe ved "siste instanser", med forbehold om at jeg foreløpig bare har skumlest litt.

Arnfinn Pettersen sa...

Jeg legger tilfreds merke til at Eirik Newth tenker ganske likt som meg:

http://newth.net/eirik/2009/01/31/har-jeg-skapt-et-harelabb-meme/

ViggoStrømme sa...

Hva skulle vi eventuellt beklage da Svein? Det forstår jeg ikke.

Viggo tror også på Gud bare så det er sagt. Men jeg vil ikke begrunne verden med tro, det er en absolutt grense, både innen vitenskap, etikk og politikk.

svein sa...

Joa, men jeg syns fortsatt harelabbene er litt vel kjappe her.

svein sa...

Hva dere skal beklage? Koblingen mellom Snåsamannen og konsentrasjonsleirene, selvsagt!

(Og nå ødela du den kvikke kommentaren min til Arnfinn!)

Arnfinn Pettersen sa...

Svein: Jeg har ingenting å beklage, hvilket kan forklare fraværet av beklagelser. Hvis jeg hadde skrevet "Folk som tror på Snåsamannen og denslags er tilhengere av konsentrasjonsleirene!!!", ville det vært noe annet. Da hadde jeg tillagt dem en mening de ikke har.

Men det jeg skrev var "Folk som tror på Snåsamannen og denslags slår døren opp til konsentrasjonsleirene!!!". Og det ble skrevet med velberådd hu.

Det er en metafor, et bilde på at angrepet på rasjnaliteten legger grunnlaget for et styre ved irrasjonaliteten. Det er som sådan en meningsytring om irrasjonalitetens farer. Og det er en mening jeg står for, selv om jeg ser at veien frem er lang.

Jeg kan gå med på at bildet er litt upresist og at det heller burde vært noe i retning av "Folk som tror på Snåsamannen og denslags legger brosten på veien til konsentrasjonsleirene!!!", men det blir for tamt.

Så: Ingen beklagelser, men en rekke presiseringer. Det er mulig jeg ender opp med en kommentar av dette materialet.

svein sa...

"Det er en metafor, et bilde på at angrepet på rasjnaliteten legger grunnlaget for et styre ved irrasjonaliteten. Det er som sådan en meningsytring om irrasjonalitetens farer. Og det er en mening jeg står for, selv om jeg ser at veien frem er lang."

Greit nok, men likevel er navngitte personer trukket inn i en - fortsatt etter min mening - usaklig kobling med at av de ordene som vi bør være aller, aller, aller mest forsiktig med å bruke i noe som kan tolkes som en beskyldning.

Mad Mullah Hastur sa...

Altså... eg trur denne debatten har tatt litt av, og i kampens hete har vi gløymd kva som verkeleg var trampinga i klaveret her.

Det er for meg greit å hevde at denslags tankegods kan dytte opp dørene til konsentrasjonsleirane...

Men var det nødvendig å ta vegen gjennom den ærbare frenologien? Snakk om å sparke nokon når dei ligg nede då. Småleg seier eg det er! Småleg!

La oss frenologar vere i fred! ;-D

svein sa...

Jeg er kortskalle, Mulla. Hva er du?

Mad Mullah Hastur sa...

Eg har ein vakker germansk langskalle sjølvsagt. Noko anna hadde jo vore øydeleggjande for mitt sjølvbilete.

svein sa...

"Andreas Martin Hansen tilskrev i 1899 langskallene alle de positive egenskaper som djervhet, nøkternhet og utholdenhet, mens kortskallene beskrev han slik:

Likeså sikkert som kortskallen har mørkere hår og hud og øine, likeså sikkert har han som type et tyngre, mørkere blik på tilværelsen, er mistroisk, misundelig, pietistisk, ukrigersk, sen …"

Som å lese mappa mi. Og at jeg er mistroisk, har jo selveste Viggo slått fast her.

Mad Mullah Hastur sa...

Det er det eg seier. Frenologi funker. Er vel ingen vits å trekkje den ned i søla med snåsamannen? ;-D

ViggoStrømme sa...

Men Svein, du er bare LITT misstroisk...

svein sa...

Takk Viggo! Det betyr mye når det kommer fra deg!

Anonym sa...

HÅNDSPÅLEGGELSE

Uttrykket "håndspåleggelse" vil for en østerdøl alltid ha en dobbelt betydning. Den helsebringende effekten av håndspåleggelse f.eks. etter at festen på lokalet er slutt, er nok i liten grad til stede.

For øvrig virker Joralf Gjerstad å være en likandes kar!

Anonym sa...

Mye rabalder for gammel mann, dette her.
Det som forundrer meg mest med disse nissene som helbereder og hjelper alle som måtte ønske det - og som er i stand til å finne fram til riktig adressat, er at akkurat det er nødvendig. Hvorfor er det ingen av dem som kan ta steget et trinn til - og helberede over en lav sko? Uten å bli bedt om det?
Gjerstad selv måtte vel opereres i et kne - og var overnaturlig i sin restitusjon har jeg forstått. Men hvorfor måtte han belemre samfunnet med en operasjon?
Og hvorfor i all verden har han ikke slått seg sammen med Aril Edvardsen eller andre verdensfrelsere og virkelig oppsøkt steder der slike krefter og evner kan gjøre en forskjell?
Nei, - da er jeg mer imponert over spøkelsene i Midlands, som hjemsøker sykehus og skremmer vannet av fødende og det som verre er: http://www.tv2nyhetene.no/utenriks/article2538155.ece

Come on Derby!

Blogger sa...

Da er dere i gang igjen ser jeg...

Jeg for min del har IKKE behov for å henge meg på en ny runde rundt dette temaet, men klarer likevel ikke å gå herfra uten å komme med et lite spørsmål:

Viggo og Arnfinn: Har dere LEST, og da mener jeg L-E-S-T, boka til Kolloen, eller debaterer dere Snåsamannens liv og virke uten å ha den minste peiling på mannens faktiske forhold til vitenskap?

Grunnen til at jeg spør er at dere tydeligvis må ha inngående kjennskap siden dere snakker om Snåsamannen, trangsynt forhold til etterprøvbarhet, frenologi og konsentrasjonsleirer i ett og samme åndedrett.

Jeg har lest boka, jeg har stor tro på vitenskapen, og synes denne debatten, spesielt fra V sin side, er å betegne som en fornermelse mot en gammel mann som ikke har gjort en flue fortred i hele sitt liv.

Dette blir rett og slett så tøvete at det minner mer om science fiction enn en seriøs debatt. Jeg synes Snåsamannen kan holdes utenfor evt fremtidige diskusjoner, for det er vel ikke han, men heller alle som har et forhold til ham dere egentlig ønsker å "sparke bak".

Da takker jeg for meg, og går tilbake til å skrive om disseromper, tights og sjokoladeorgier.

Anonym sa...

Forøvrig er det en utbredt misforståelse at frenologi handlet om lang- og kortskaller. Den klassiske frenologien handlet mer om lokale topper og bunner (buler) enn totale mål. Etter det jeg forstår var 1800-tallsfrenologien såpass klassisk pseudovitenskap at to frenologer som regel hadde problemer med å finne og "lese" de samme signifikante bulene og kulene på samme skalle, dersom de jobbet uavhengig av hverandre.

I motsetning til frenologiske kuler så er det slik at lang- og kortskallethet finnes. (Dermed ikke sagt at det har samme signifikans som man gjerne ville ha det til før i tiden...)

(Nå kan det selvsagt sikkert ha vært obskurantister som kombinerte klassisk frenologi med gjengse tanker om lang- og kortskaller, men det er en annen sak.)

ViggoStrømme sa...

Vivi: Her feiltolker du i vilden sky. Jeg misstenker at du har skummet gjennom innleggene her og gjort deg opp en mening - a priori - så å si.
Det er ingen som har sparket "Snåsamannen" bak. Snarere er det, slik du har etterlyst, alle de presumptivt "opplyste" menneskene som omfavner Snåsamannen vi gir et lite tupp i endestykket.

Når det er sagt: Personlig mener jeg at Snåsamannen er en kvakssalver og en sjarlatan. Skulle det være synd på ham? Hvorfor det? Fordi han er gammel?

Mad Mullah Hastur sa...

PCJ: Sei kva du vil om frenologiens besynderlighet, men dei var no først ut med å forstå at hjerna hadde ulike funksjoner fordelt geografisk ;-)

Blogger sa...

Viggo: Et eksempel (det første jeg fant) på at Snåsamannen fant et spark bak: "Folk som tror på Snåsamannen og denslags slår døren opp til konsentrasjonsleirene"

....ehhh, vi får da for guds skyld håpe at Snåsamannen selv har tro på det han bedriver, og vil ikke da en slik påstand ganske klart inbefatte ham i likhet med alle som tror på ham...

Synd på Snåsamannen...hvem har sagt det? Iallefall ikke jeg!

Og du har enda ikke svart meg på spørsmålet mitt: Har du lest boka siden du debaterer Snåsamannen på følgende måte: "Hvis Snåsamannen og Ballo kan holde på med sitt, med en grunnholdning at etterprøvbarhet er trangsynt og unødvendig..."

Du må sjekke kildene dine hvis du hevder å vite at Snåsamannen har en trangsynt grunnholdning til etterprøvbarhet.

Eller har jeg FEILTOLKET nå også??????????

PS! Er du klar over at du bruker ordet "feiltolke" og "misforstå" om oss andre, tre ganger i forbindelse med dine kommentarer? Ikke vet jeg - men det er kanskje ikke bare vi andre som feiltolker ting hele tiden?

Tuddelidu *smask*

ViggoStrømme sa...

Smask smask Mein Liebchen!

Jeg har ikke lest boka til Snåsamannen. Burde jeg det? Jeg har nemlig ikke lyst. Sier han noe om etterprøvbarhet i den? Det er jo interessant i seg selv.

I teorien kan Snåsamannen selv skrive en hel bokserie om etterprøvbarhet og empiri. Han kan skrive til han blir blå, men det gjør ham ikke til noe mindre av en kvakksalver.

Jeg hører at det er mange som sier at det er kunnskapen som skorter her, at om vi bare visste mer om healing så ville vi forstå at det har noe for seg.
Vel, jeg vet mye om alkymi etter å ha lest mye om denne påståtte kunsten. Men er trur ikkje noko på det, førr det går ikkje ann å gjera det! Det er umogleg.

Arnfinn Pettersen sa...

PCJ: Jeg ventet på at noen skulle påpeke det. (Jeg hadde en viss forventing til mullaen.)

Frenologi og skallemåling er helt klart to forskjellige ting, om enn beslektet.

Jeg er forøvrig langskalle.

Mad Mullah Hastur sa...

Du må jo vete at eg vert for opptatt med å ha det moro når skallemåling og frenologi er involvert. Detaljar om forskjeller mellom Galls ærerike lære, og meir bisarre rasemessige forestillingar er eg altfor villig til å kaste til side ;-)

Anonym sa...

Det kommer kanskje sent, men om noen fortsatt leser denne posten så oppsummerer Are Kalvø, på sitt vanlige og presise vis, den siste tidens hendelser om Snåsamenn, lovendringer og Ari Behn her:

http://www.arekalvo.no/indeks.asp?id=693

Takk igjen Kalvø, takk igjen...

Blogger sa...

Han sier ikke noe direkte om etterprøvbarhet, men han sier derimot noe om sin urokkelige tro på betydningen av vitenskap og forskning - han skulle selv gjerne visst om folk blir friske fordi han har en evne eller om det bare er troen/placebo som er gjeldende.

Når han sier dette, er det i mine øyne et tegn på at mannen ikke har et "trangsynt syn på etterprøvbarhet", som det skrives!