onsdag 29. oktober 2008

Det ONDE brorskap og TV2

Så er vi i gang igjen, da dere. Modige pressemenn - og enda modigere avhoppere - avdekker i Ørnulf Myklestads ånd sannheten om de barnespisene, kryptofascistiske konspiratørene i den uhyggelige, skremmende og gruforferdelige sammensvergelsen.

Frimurerne altså.

Denne gang er det de modige forkjemperne for sannheten i TV2 som setter liv og helse på spill for å bringe oss sannheten om de barnespisene, kryptofascistiske osv. Når jeg er ferdig med å gjespe skal jeg vurdere å sende en blomst.

Det er bare en liten ting jeg lurer på. TV2 har, i den stolte tradisjonen for kritsk pressevirksomhet (og helt sikkert med livet på spill) lagt ut frimurernes medlemslister på nett. (Her hvis du virkelig ikke har noe bedre å gjøre.) Kilden for dette er «Matrikkel for Den norske frimurerorden, 2008».

Det slår ikke de modige osv. at det er litt corny at en slik uhygglig sammensvergelse av barnespisende og alt det der har offentlige medlemslister?

Ikke det? Det var det jeg trodde.

Og så er det bare å vente på at noen der borte i Bergen skal oppdge Zions vises protokoller.

16 kommentarer:

Anonym sa...

Jeg fikk ikke med meg programmet (det er sånt som skjer når man ikke ser på TV når det ikke er fotball). Men ifølge en vennligsinnet journalist (i Radioselskapet) ble det avslørt slike fryktelige ting som at en losjebror som hadde kjørt fortere enn fartsgrensen fikk en formaning heller enn bot.

Jeg er rystet, og vil umiddelbart forlange mindre kjedelige avsløringer.

Bjørn Are sa...

Medlemslistene bare understreker det subversive og skremmende. Ikek nok med at de gjør alt dette, men de er så sterke, modige og uangripelige at de gjør det... i full offentlighet!!!

Og ordbekreftelsen kunne ikke være annet enn... angstin!!!

I det hele... tatt!!!

Lord Bassington-Bassington sa...

Min favorittavsløring var at dersom du i utlandet kommer over en taxisjåfør som er frimurer, og som har det veldig hyggelig mens han kjører deg til losjen og tar bildet sitt sammen med deg og sånn, ja, da kan du faktisk få turen gratis!

Bjørn Are sa...

Hva blir det... neste!?!

Anonym sa...

Dagens maktelite, for å bruke et noe belastet ord, er uansett ikke frimurere. Frimureri har strengt tatt vært umoderne her til lands siden rundt 1905, godt hjulpet av 68-ernes opprør mot det tradisjonelle og et allment paradigmeskifte der begreper som moralsk utvikling og samfunnsengasjement som ikke er organisert av staten er noe de færreste lenger føler seg konfortable med. I tillegg til at åndelig utvikling mer og mer har blitt noe man praktiserer på egen hånd eller gjennom frittstående kurs.

Lord Bassington-Bassington sa...

Tja, Snirkelsnorkel, jeg mistenker at du tar feil. Norge er en av stedene der frimureriet er på opptur, og jeg mistenker at det er fordi det er så konservativt, og så umoderne, her til lands.

Anonym sa...

Det var jeg faktisk ikke klar over, interessant. Takk for opplysningen!

Per CJ sa...

Det var en venn av meg som i forbindelse med de periodisk tilbakevendende frimureravsløringene nevnte at han hadde lyst til å lage en dokumentar fra ritualene i en lukket losje: Tostrupkjelleren (merk at dette altså var noen år siden).

Even Gran sa...

Jeg må si jeg stusser litt over skråsikkerheten og den flåsete holdningen her, Arnfinn.

Det er ingen i TV2-dokumentaren som anklager frimurerne for å være ”barnespisene, kryptofascistiske konspiratørene i den uhyggelige, skremmende og gruforferdelige sammensvergelsen”.

TV2 stiller spørsmål om hva det vil si at en haug med mannfolk som utvilsomt befinner seg i nøkkelposisjoner på en rekke samfunnsområder sverger troskap og lojalitet til hverandre på denne måten.

Eksempelet med han som slapp fartsbot er bare et eksempel på noe som jeg mener det er helt rimelig å mistenke dem for, nemlig at mange losjebrødrene i realiteten kan komme til å legge større vekt på den paragrafen som sier at man skal stille opp for hverandre og være lojal, enn på den som sier at man ikke skal gi hverandre fordeler.

Eksempelet er forresten ille nok i seg selv. Jeg synes virkelig ikke det er greit at frimurer-politi unnlater å gi bot til losjebrødre som kjører for fort. Kan ikke se poenget med å bagatellisere dette. Slike vennetjenester hører ikke hjemme i en rettstat.

Jeg synes TV2-dokumentaren stiller helt betimelige spørsmål. I et demokrati kan vi ikke akseptere korrupsjon og det er helt rimelig å rette et kritisk søkelys mot alt som kan minne om dette.

Jeg synes også vi bør ha litt respekt for han avhopperen fra Trondheim som med stort ubehag for egen person velger å fortelle sin historie.

Og for ordens skyld: Jeg vet at frimurere har vært forfulgt og hetset i lang, lang tid og vært utsatt for en lang rekke grunnløse konspirasjonsteorier. Men dette fritar dem ikke fra denne typen kritikk, hvis noen skulle mene det.

even

Anonym sa...

Even: Du har i prinsippet helt rett. Frimureri skal, akkurat som alle andre organisasjoner, diskuteres. Det jeg personlig reagerer på, er mistenkeliggjøringen som er hinsides all fornuft.

Klart det kan være at mennesker som er med i samme miljø eller trossamfunn kan gi hverandre fordeler. Det kan være uheldig, og direkte ulovlig, slik som det var tilfelle med fartsboten. Men dette var en handling som stred mot den mureriske ånd, slik jeg ser det. Jeg har lest norske frimureres lovbok, og den er meget streng når det gjelder lov og orden. Om det finnes frimurere som ikke følger disse påleggene, er neppe frimureriets feil.

For å ta et eksempel jeg synes ligner, så føler muslimer en spesiell tilknytning til hverandre i egenskap av det å tilhøre umma'en. Mohamed Omar skriver veldig innsiktsfullt om dette i sin siste bok. Men kunne du forestilt deg TV2 legge ut tjenesten "sjekk om nabo'n er muslim?"

Forresten fremholder frimurere gjerne noe jeg også kan tro gjelder for eksempel muslimer: At en dommer eller politimann vil være STRENGERE mot en murerbror eller medmuslim, fordi man tenker at vedkommende jo er murer eller muslim, og burde virkelig vite bedre.

Arnfinn Pettersen sa...

Even: Selvsagt skal også frimurerne kunne granskes nøye av mediene. Og det blir de da også. Omlag hvert tredje år finner noen i norske medier ut at tiden er inne for å sette kritisk søkelys på Frimurerne. Aldri Lions, Odd Fellow, Druidelosjen eller Rotary. Alltid Frimurerne.

Skal man kunne forsvare denne stadige tilbakevendingen til et tema som allerede er drøvtygd utallige ganger, må man faktisk klare å komme opp med noen avsløringer med et snev av substans.

At murere kan gjøre hverandre tjenester? Fullt mulig. Også når det innebærer små lovbrudd? Det ville ikke overraske meg. Akkurat som medlemmer av samme idrettslag kan gjøre for hverandre. Men som Didrik påpeker, er det i så fall i strid med frimurernes eget reglement.

Når mediene til stadighet, uten å komme opp med noe som helst med et snev av substans, insisterer på å rette fokuset mot én bestemt gruppe, må jeg innrømme at ord som hets og forfølgelse renner meg i hu. Og da er det ikke urimelig å påpeke at vi har en tradisjon for slik hets hertillands.

I mangel av en faktisk sak, henfaller mediene til de sedvanlige antydningene om at et eller annet skummelt bare MÅ foregå bak murernes vegger. For bare ved å antyde at det er en stor sak et eller annet sted der ute (eller rettere sagt inne) kan de legitimere et fokus som ellers bare blir mafiaen og andre kriminelle gjenger til del.

Og nei, i mangel av et eneste konkret eksempel på murere som er utsatt for grove reprisalier etter å ha forlatt ordenen, finner jeg den aktuelle "avhopperen" både patetisk og tåpelig. Det er mulig han har klart å innbile seg selv at han er i fare og gjør et eller annet fryktelig modig. Men en rik fantasi forsvarer ikke påstandene om at han faktisk svever i slik fare.

Even Gran sa...

Avhopperen først: Han frykter vel neppe å bli fysisk spiddet av sverd som dette innvielsesritualet truer med, men den sosiale utstøtelsen han sikkert opplever kan være smertefull nok. Trusler på epost om at "dette kan få konsekvenser for deg" er ikke særlig hyggelig. Trondheim er ikke så stor, og han vil møte disse folkene på gata hele tiden. Det hadde ganske sikkert vært mer behagelig for han å holde kjeft. Så jeg synes at han er modig som står fram!

Jeg er ikke så interessert i hva frimureri egentlig er ment å være, eller hva frimurere sier at det er. Spørsmålet er om deltagelse i dette lukkede nettverket i praksis bidrar til mer kameraderi og korrupsjon, eller om det bidrar til mer lovlydighet. Det vet ikke jeg. Det kan godt være at det oppsummert fører til mer lovlydighet som Didrik antyder, men jeg synes det må være legitimt å sette søkelys på det, slik TV2 gjør, uten å bli beskyldt for å drive med "hets og forfølgelse".

Jeg er ikke så begeistret for denne offerrollen dere tildeler frimurerne. Det blir et forsøk på å kneble legitim kritisk oppmerksomhet, slik jeg ser det. Frimurerordenen består av noen av samfunnets mest ressurssterke mennesker. Dette er mennesker som samlet sett har mye makt, og de er med i en forening som krever intern lojalitet og troskap. Det skulle bare mangle om ikke det kom noen kritiske dokumentarer innimellom. Det er medienes plikt å rette søkelyset mot slikt, og det er et sunnhetstegn å være grunnleggende skeptisk til slike konstruksjoner. Det får være måte på å være hårsår.

Mediene elsker jo forresten disse skjulte nettverkene, og slik jeg ser det er det bare tull at det "alltid er frimurerne". Grunnen til at Rotary og Lions ikke har blitt utsatt for samme kritiske søkelys er vel kanskje at disse i langt mindre grad er lukkede "brorskap" med krav til indre lojalitet mm. Men et eksempel på at et tilsvarende søkelys rettes også mot andre, kan være denne saken: http://www.adressa.no/nyheter/trondheim/article49355.ece

Grunnen til at det kom en kritisk dokumentar om frimurerne denne gangen, er selvsagt at TV hadde fått tak i to "avhoppere". Hadde avhoppere fra noen av de andre losjene servert tilsvarende historier, hadde det garantert blitt dokumentar om det også. "Lukkede nettverk" er alltid en innertier for en dokumentarfilmskaper. Men det kan jo kanskje være en grunn til at man ikke får tilsvarende historier derfra. Hva vet jeg?

Hvor mange oppslag har vi f.eks. ikke sett om "Stoltenbergs direktørvenner" eller "Gutteklubben Grei som sitter i hverandres styrer og tildeler hverandre millionbonuser". Skulle disse også hyle opp om "hvorfor er det alltid oss...?" Jeg synes ikke det hadde vært spesielt rimelig.

Kritisk søkelys mot disse folkene er helt legitimt. Det utøves alt for mye makt i skjulte nettverk i samfunnet vårt. Å få søkelys på dette er bra, om det nå er i frimurerlosjen, blant "Stoltenbergs direktørvenner" eller andre steder.

Arnfinn Pettersen sa...

Even: Ja, fokus på frimurerne er helt legitimt. Jeg skrev nettopp det. Men det hadde vært lettere å forsvare disse evige rundene hvis de faktisk hadde lykkes med å komme opp med noe som helst av en viss tyngde.

I stedet får vi bittsmå avsløringer og ustanselige antydninger om at det helt sikkert er mye mer der og at den eneste grunnen til at vi ikke får vite om det er at disse murerne er så fryktelig hemmelighetsfulle og gruelig mektige.

Dette er konspiranoisk logikk: Fraværet av bevis blir i seg selv et bevis for sammensvergelsens makt. Og for programmenes legitimitet. I det lange løp blir det bare gruelig kjedelig.

Even Gran sa...

Arnfinn: Jeg satte meg ned og så denne dokumentaren med forventninger om useriøse "avsløringer" av barnedrap og kryptofascisme, som du skrev.

Isteden så jeg en ganske nøktern dokumentar som bygde på utsagnene til to personer som har brukt mange år av livet sitt på losjen, og hvor det ikke er åpenbart hvilken interesse de har av å komme med denne kritikken, annet enn å varsle.

Uttalelsene de kommer med er mer enn stor nok ”avsløring" til å rettferdiggjøre akkurat denne dokumentaren, slik jeg ser det. Det er urimelig å påstå at den er en del av en "hetskampanje" i samme divisjon som skrullinger som Ørnulf Myklestad. TV2 påstår ikke at frimurerne er "fryktelig hemmelighetsfulle og gruelig mektige". Det stilles spørsmål med om slike organisasjonsformer kan føre til uønsket kameraderi og vennetjenester. Og det er vi jo enige om er legitimt å spørre om.

Hvis du ser på spørsmålene i nettmøtet til TV2 så er de fleste kritiske til varsleren. Han blir spurt om hvorfor han gjør dette, hva som er så galt mer frimurerne etc. Altså generelt sett ingen hetsstemning.

Det er ikke useriøs konspirasjonsparanoia å antyde at en organisasjon som frimurerne kan stimulere medlemmene til kameraderi og samrøre. Hvis man mener det, blir det konspirasjonsparanoia-paranoia (he-he :-)

Arnfinn Pettersen sa...

Hvis man ser dokumentaren isolert, er den i seg selv uproblematisk. Problemet er at den ikke er et isolert fenomen. Og på samme måte som én vovet vits ikke er mobbing, men en om dagen godt kan være det, er det SUMMEN av "granskninger" av murerne som er problemet. Men TV2 har for all del et stykke igjen til Myklestad.

Anonym sa...

Even: Skal vi ha respekt for en avhopper? Hvis han forteller sannheter av betyding, så er det i alle tilfeller bare hans versjon, i den bitterhet han nå føler..
Tenk deg en god venn du betror deg til om svært private saker, og 2 år etterpå er dere uvenner, grunnet en teit krangel eller sak.
Din "gode venn" forteller din betroelse videre til andre..hva ville du tenkt om ham da?
Jeg har ikke litt respekt for slike mennesker, han er en taper og en patetisk tosk. Et levende bevis på hvor dumt det noengang kan være å betro seg til en man tror man "kjenner".
Jeg sier ikke at frimurere har noe å skjule eller ikke, men har man blitt enige om at dette er mellom oss, og skal ikke snakkes om med andre, så gjør man heller ikke det. Et alvorlig tillitsbrudd !
-Der mister jeg helt respekten for ham.

Når det gjelder kritisk søkelys mot nettverk, skjulte eller ikke skjulte, så er det helt greit. Det kommer uansett ikke til å bety noe, for "kammerater" hjelper hverandre uansett, om de har vokst opp i samme gate, gått i samme klasse, spillt i musikk korps, fotball, håndball osv sammen..eller om de er i samme losje...og der er personlige relasjoner, vennskap..felles verdier, meninger, syn etc.
-Det er ikke noe annet enn det.

Mediene må bare stå på og lage "spennende" avsløringer, så har folk noe å snakke om i lunsj pausen.