torsdag 2. oktober 2008

Deprimerende humor

Jeg har ikke kommentert saken med sogneprest Joseph Moiba, opprinnelig fra Sierra Leone, som blant annet er blitt nektet å forrette en rekke begravelser. Muligens på grunn av sin hudfarve. Og det skal jeg fortsatt ikke. (Harald Hauge, som er prest i samme prosti som Moiba, har skrevet en interessant betraktning rundt saken.)

Derimot er jeg opptatt av språk. Og i flere dager nå har Vårt Land hatt en lenke til sin egen debattside om saken liggende på forsiden - under overskriften "Nektet å forrette". Og der står det faktisk nøyaktig det motsatte av det som så langt fremstår som fakta. Den klart mest nærliggende lesningen av overskriften, er at det var Moiba som nektet å forrette begravelsene. Det mangler tre bokstaver: B, l og e.

Jeg synes det er litt morsomt. På en deprimerende måte.

6 kommentarer:

Anonym sa...

Åh, hallo! At jeg ikke har sett det før. Jajjajamennsann...

Anonym sa...

Jeg må få lov til å være useriøs nok til å kommentere denne setningen:

“Trer den kvinnelige presten til side, dersom både avdøde og pårørende har sterke negative meninger om kvinnelige prester?”

Den reiser en rekke interessante spørsmål. Et av dem er: Er dette en skrivefeil eller reflekterer det forfatterens syn på et liv etter døden?

Bjørn Are sa...

Det reflekterer vel forfatterens syn på at ens meninger kan ha betydning, selv om man tilfeldigvis er død.

De dødes demokrati og alt det der.

Arnfinn Pettersen sa...

Snirkelsnorkel: Jeg vil ikke ha noe av denne uspiselige vitalismen i mitt kommentarfelt. Skal de døde nektes meningsberettigelse bare fordi de ikke er levende også nå? Nå må denne diskrimineringen av de ikke-levende ta slutt. De er mennesker de også. Eller var. Eller hvordan det nå er.

Anonym sa...

For å bli seriøs et øyeblikk: Jeg er helt med på at avdødes holdninger til f.eks. kvinnelige prester kan tas hensyn til. Dette er et trosspørsmål mens det her ser ut til å handle om ren rasisme. Alt dette er imidlertid en annen diskusjon.

Her var det formuleringen "både avdøde og pårørende har sterke meninger" som gav meg assosiasjoner til spiritistiske seanser...

Anonym sa...

snirkelsnorkels kommentar er nå behørig kommentert borte hos meg.