tirsdag 14. oktober 2008

Om besværlige hinner

"Det er lett å være mot menns krav om at jenter skal være jomfruer på bryllupsnatten. Å være mot at jenter opererer inn ny jomfruhinne er også lett. Er alt lett da?"

Det er Henrik Lunde som spør. Og jeg synes svaret hans er interessant:

"Holdningsendringer må komme, og vi må alle gjøre vårt så disse jentenes døtre skal slippe dette problemet. Men inntil så er skjedd må det dessverre finnes løsninger for dem som er i en vanskelig situasjon og kanskje vi skulle snu og la alle sykehus utføre dette gratis?

Hvis alle vet at jenter kan få operert inn ny jomfruhinne, vil det være umulig å vite om en jente har vært seksuelt avholdende eller fått foretatt et inngrep. Det beste det offentlige kan gjøre er å gi alle rett til jomfruhinneoperasjon. Gjøre det viden kjent på mange språk at dette er en smal sak å få utført i Norge i dag. Da vil alle forstokka menn forstå at de aldri kan vite om sin kommende kones tidligere seksualliv, og det vil bli en effektiv pådriver til en høyst påkrevet holdningsendring."

23 kommentarer:

ViggoStrømme sa...

Uenig! Av to årsaker:
A) Skal dette være en prioritert sak i vårt helsevesen? Dette koster ressurser.
B) Jeg forstår Lundes argumentasjon utfra ren nyttetikk (gitt at resultatet blir så rosenrødt som Lunde håper på, hvilket jeg er sterkt i tvil om). Prinsipiellt mener jeg dette ikke hører hjemme i helsevesenet i det hele tatt. Dette er en religiøs/kluturell praksis som helsevesenet ikke skal promotere. Like lite som omskjæring av kvinner gjør det, selv om det ville være en bedre løsning, rent helsemessig (infeksjonsfare, smerte etc).

Sigrun sa...

Jeg hadde sans for Henrik Lundes argument; tenker det kunne være effektivt.

Prinispielt burde det ikke være noen forskjell på om man får psykisk eller somatisk helsehjelp etter undertrykkende praksiser som begrunnes med religion eller kultur. Derfor mener jeg at også de som mishandles som barn med f.eks. bibelsk begrunnelse, burde få gratis behandling (terapi). Det er ikke mulig å trekke absolutte skiller mellom religion/kultur og helse.

ViggoStrømme sa...

Det du viser til, Sigrun, er reelle helseskader, somatisk eller fysisk. Her kan ikke og skal ikke helsevesent sette noen grenser. Og det har de heller ikke lov til.

En brutt jomfruhinne derimot? Hvor mange tiår skal egentlig kvinnesak reverseres i dette landet før relativistene er fornøyd? Helsevesent skal ikke være delaktige i arkaiske skikker som, etter min mening, sementerer en religiøs galskap. Å gjenninsette jomfruhinner er direkte medløperi i skikker som er menneskefiendtlige.

Anonym sa...

Lunde foreslår altså at samfunnet slår bein under paternalismen ved å søke å forsterke dens seksualiserte paranoia.

Forslaget er godt, forutsatt at det er Lunde som betaler inngrepet.

Jeg vil nemlig ikke være med på idiotiet. Kanskje Lunde kan gå i bresjen for en innsamligsaksjon?

Forresten, kan jeg også forbeholde meg retten til ikke å gi av mine skattepenger til Lundes schitorganisasjon?

Sigrun sa...

Viggo, tror du ikke Lundes forslag kan være til hjelp for jentenes psykiske helse, da?

ViggoStrømme sa...

Jo Sigrun, i enkelte tilfeller kan det hjelpe. Er du utilitarist? Er alt som kan hjelpe en bra ting? Jeg nevnte omskjæring som et eksempel. Å utføre omskjæring på norske sykehus ville helt klart hjelpe somaliske småjenter, isolert sett.

ViggoStrømme sa...

I samme slengen kunne vi jo forsøke å helbrede homseksuelle også, for indremisjonens sak. Det er verdt et forsøk når vi vet hvilke psykiske påkjenninger slike skavanker kan medføre i gitte miljøer.
Du vil jo komme mørkemennene i møte, mener jeg. Så istedet for å gi klare signaler om at homoseksialitet er
akseptert i vårt amfunn, kan vi gi etter.

Sigrun sa...

Viggo: Man kan ikke akkurat sammenlikne de to inngrepene, for å si det mildt. Men jeg må samtidig medgi at jeg ikke har kunnskaper om hvor stort et sånt inngrep (ny hinne) er.

Og nei, jeg er ikke tilhenger av alt som er nyttig og som "virker". Men jeg ser noe kvinnefrigjørende i siste avsnitt i Henrik Lundes artikkel.

ViggoStrømme sa...

Jeg så forresten i profilen din at du er feminist, eller i det minste interesserer deg for feminisme. Har du noen god innfalsvinkel på påsying av jomfruhinner i et feministisk perspektiv. Evt. klasseperspektiv?

ViggoStrømme sa...

Kvinnefrigjørende i påsyig av jomfruhinner, altså....Er det dette som kalles å knuse egg for å lage omelett?

ViggoStrømme sa...

(Mange) muslimske menn anser kvinner uten jomfruhinne for skitne og fortapt - uverdige til familieliv og til utstøtelse av felleskapet. Denne logikken vil du bidra til, med motsatte hensikter, men med samme "resultat".
Snakker om paralelle samfunn. Stakkars de jentene i muslimske miljøer som vil frigjøre seg når de har venner som tenker slik...

Sigrun sa...

Disse forstokka mannfolkene mister jo kontrollen fullstendig, slik H. L. beskriver det. Og da vil jo dette jomfruhysteriet dø ut av seg selv.

Dessuten vil disse jentene tørre å ha et seksualliv før ekteskapet, noe jeg også synes er viktig.

ViggoStrømme sa...

Med ondt skal ondt fordrives altså....For min del synes jeg dette er reaksjonært og prinsippløst. Jeg er også sikker på at dette aldri ville blitt akseptert av en feminist om det gjaldt læstadianere eller svovelmiljøer på Sørlandet.
Det er trist å se at venstresiden så definitivt har forlatt prinsippene om universelle rettigheter. At mennesker bør ha like vilkår og ikke, som i dett tilfelle, må gå til den kirurgiske kniven for å slippe juling. I det godes navn, selvsagt.

Sigrun sa...

Viggo, jeg mente ikke at dette var noe unge kvinner skulle TVINGES til!

ViggoStrømme sa...

Det har jeg heller aldri påstått.

Sigrun sa...

Hva skal man gjøre, da, på individnivå?

Det kan være fryktelig vanskelig selv for etnisk norske som opplever overgrep fra sin familie. Den som tror at det fins et offentlig hjelpeapparat som stiller opp i slike tilfeller, får jammen tro om igjen.

Og uansett bør det vel være den enkeltes eget valg hvorvidt hun vil bryte med familien eller ei?

ViggoStrømme sa...

Dette er hva vi kaller for et etisk dillemma, kan vi ikke være enige om det da? Det er ifinnes ikke noe vinn-vinn scenario her.
At helsevesenet, ved hjelp av kirugiske inngrep, skal kune løse det som til syvende og sist er et moralsk, samfunnsmessig problem, sågar et menneskerettighetsspørsmål, og ikke et medisinsk, ser jeg på som så problematisk at det må løses på helt andre måter.
Hvis muslimske menn oppfatter brutte jomfruhinner som diabolsk og grisete, så er det ganske drøy kost å skulle bearbeide slike vrangforestillinger med kniver og skalpeller på den som faktisk er offeret her: Ungjentene!

Sånn. Da har jeg sagt mitt!

Peace!

Sigrun sa...

Det blir litt dumt å trekke seg uten å tenke på hvordan situasjonen er for de konkrete jentene dette angår, Viggo.

Sigrun sa...

Her fra en debatt i Legeforeningens tidsskrift.

Det står at det er et relativt enkelt inngrep.

ViggoStrømme sa...

Legeforeningen har jeg ingen respekt for når det gjelder spørsmål av denne typen, jmfr. underlivsundersøkelser av jenter for å påvise omskjæring.
Jeg har ikke trukket meg fra debatten. Her er det bare å konstatere at vi er uenige. Du kan påvise at dette er enkle inngrep og at det kan hjelpe en del unge jenter. Jeg mener allikevel det er feil vei å gå. Det er en farlig vei å gå i forhold til utviklingen av paralelle samfunn. Det er uetisk. Det er bygget på prinsippet om ulikhet og ulike rettigheter. Det er et knefall for vold og mørkemenn. Det er kulturrelativistisk.

Dessuten er jeg helt sikker på at de eneste som til syvende og sist vil være fornøyd med at du vil sende muslimske ungjenter til kirurgen for å gjennopprette æren, vil være de muslimske mennene. Det vil ikke forandre en ting.

ViggoStrømme sa...

Et lite poeng til, if I may: Det er å slippe religiøse begrunnelser inn i medisinen - og det skal attpåtil finansieres av staten.
Og jeg kan ikke etter beste evne forså hvordan en feminist av i dag kan foreslå at unge jenter skal få påsydde jomfruhinnen for at menn ikke skal denge dem opp og støte dem ut av familien. Camilla Collet ville rotert i graven. Det er jo rene Oscar Braaten-tilstander.

Sigrun sa...

Det virker som du glemmer det H. L. skrev om å gjøre det viden kjent for mennene "at dette er en smal sak å få utført i Norge".

Og en ting til: Det vil sikkert kunne hjelpe jenter som har vært utsatt for incest/seks. overgrep også. Man hører nesten aldri om den problematikken i innvandrermiljøene. Men det betyr neppe at den er mindre utbredt enn ellers. For jo mer patriarkalske og seksualfiendtlige miljøer, jo flere overgrep mot barn (ifølge blant andre T. Langfeldt, pluss mitt eget inntrykk).

ViggoStrømme sa...

Sigrun skrev: "Det virker som du glemmer det H. L. skrev om å gjøre det viden kjent for mennene "at dette er en smal sak å få utført i Norge". "
-Men dette er jo bare wishful thinking. Det er useriøst og prinsippløst. En fiks ide som kun har en formålsetisk bevegrunn. Det holder ikke.

Sigrun skrev videre: "Og en ting til: Det vil sikkert kunne hjelpe jenter som har vært utsatt for incest/seks. overgrep også. Man hører nesten aldri om den problematikken i innvandrermiljøene. Men det betyr neppe at den er mindre utbredt enn ellers. For jo mer patriarkalske og seksualfiendtlige miljøer, jo flere overgrep mot barn (ifølge blant andre T. Langfeldt, pluss mitt eget inntrykk)."
-Jeg hører hva du sier, og du har sikkert noen poenger, men det hjelper altså ikke, fordi det ligger ingen etikk i bunnen. Jeg kan nevne en hel rekke med tiltak som ville "funke", uten at det blir riktig av den grunn. Jeg har jo nevnt dette med omskjæring. Hvorfor ikke? Kan du gi meg en prinsipiell begrunnelse? Det kan virke som om du, Lunde og kanskje Langfeldt er på en total relativistisk galei for å hjelpe våre nye landsmenn eller hva det nå skulle være. Alle midler er tillatt og en overodnet etikk har gått i søppelkassa. Du har jo ikke svart på en eneste av problemstillingene mine, men har kun et mål for øye: Å sette sette dette sosiale ekseprimentet ut i virkeligheten.
Dette er nok et eksempel på at gode hensikter ikke alltid fører til noe godt. Jeg trodde kvinnesak var noe man kjempet for, med ord og handling: At mørkemenene og mannsjåvinsitene skal møtes med rak rygg. Dette er i beste fall unfallenhet og i verste fall en alvorlig forbrytelse mot jenetene det angår.