onsdag 15. oktober 2008

Rasisme?

Espen Utaker har en udmerket kommentar hos Vårt Land, der han tar opp rasismedebatten rundt begivenhetene i Sofienbergparken og Ali Farahs famøse kronikk. Han er klar i sin kritikk av Farah (og hvem det nå ellers er som har skrevet kronikken):

Da jeg gjorde mitt hovedfagsarbeid om rastafarerne på Jamaica, fikk jeg innsikt i en religion som bygger sitt livssyn på en omvendt rasisme hvor de hvite koloniherrer som fremdeles herjer, blir tillagt all skyld for rastaenes begredelige situasjon. Deres tanker om undertrykte afrikanere er blitt god eksportvare også i afrikanske miljøer i Europa.

Ved å legge all skyld på kolonitid og slavehandel blir en et stakkarsliggjort offer som slipper å ta ansvar for å ha falt utenfor samfunnet. Alt er de hvite makthavernes skyld. Farah bruker rastafarisjargongen når han legger skylden på det norske «White trash democracy», det hvite søppeldemokratiet, i sitt leserinnlegg.

Konklusjonen hans er klar:

Sikkert er det at begrepet rasisme utvides og utvannes. Rasismebegrepet blir misbrukt som hersketeknikk og stopper enhver videre fruktbar diskusjon, slik Farahs innlegg gjør. [...] Rasismebegrepet stanger mot veggen. For å komme videre trenger vi en konstruktiv og åpen debatt om hva som er språklige og kulturelle misforståelser, hva som er fordommer og hva som er grumsete rasisme og brune holdninger som vi ikke ønsker i vårt samfunn.

Enig.

Et eksempel på overdreven bruk av rasismebegrepet nåtildags, er de mange artiklene som hevder at Barack Obama ville hatt langt flere stemmer hvis han hadde vært hvit. Jan Arild Snoen har en udmerket kommentar om problemkomplekset hos Dagbladet. Han stiller blant annet spørsmål ved noen av eksemplene på påstått rasisme:

Dersom en republikaner kaller Obama med hans fulle navn, og altså tar med mellomnavnet «Hussein», utlegges det som rasistisk. Det stemmer at McCain er så redd for en slik beskyldning at han har forbudt sine folk å gjøre det. Det er derfor fullt mulig å mene at det ligger undertoner her, men er dette det styggeste kritikerne kan finne?

Å påstå at Obama er kamerat med den gamle Weather Underground-terroristen Bill Ayers, slik Sarah Palin har gjort, er visstnok også rasistisk. Greit nok at «kamerat» er en for sterk betegnelse. «Bekjent» virker mer dekkende, siden Obamas egen beskrivelse - «en fyr som bor i nabolaget mitt» - tilslører omfanget av forbindelsene. Men rasistisk?

Og han minner om at diskusjonen ikke alltid er like renhårig på den andre siden av gjerdet, noe Hablog har noen gode eksempler på.

9 kommentarer:

Even Gran sa...

Det er to begreper som ødelegger mange tilløp til interessante diskusjoner, og det er "rasisme" og "ytringsfrihet".

Det virker som om det ikke er mulig for enkelte å diskutere disse tingene på en nyansert måte. Dumt at vi ikke har kommet lenger.

Skjønt jeg tror at når noen velger å kalle demokratenes presidentkanididat "Barack Hussein Obama" så er det vel neppe bare fordi de vil være nøyaktige.

Anonym sa...

Veldig bra kommentar fra Utaker. Det eneste jeg virkelig er uenig med er at det er noe som heter "omvendt rasisme", som jeg mener ikke eksisterer. For meg er det bare rasisme, punktum.

Ellers er jeg enig med Even i spørsmålet om Obamas mellomnavn.

Anonym sa...

Ligger det en liten eim av ikke helt positive fordommer i lufta når John McCain tar Obama i forsvar på et valgkampmøte med å at han ikke er araber, men en anstendig familiemann?

Anonym sa...

Og ordet som ikke blei med, er "si".

Anonym sa...

Å begrense Farahs brune holdninger til afrikanske miljø i Europa, er dagens understatement.

I forbindelse med Farahs oppgulp ble han forsvart av både S(o)S Rasisme og OMOD (som kan høres ut som en før-glasnost øst-europeisk etterretningsorganisasjon - men de er det ikke). To prektige grupper som mottar millioner i statsstøtte hvert år. (SS Rasisme har forresten nære forbidelser til gruppa Tjen Folket - en overvintret liten gjeng stalinister som gikk/ble kastet ut fra AKP da de syntes sistnevnte hadde et for "revisjonistisk" syn på Stalin). Det finnes faktisk mye sympati der ut i de "progressive" lag for slike "anti-kolonialistiske" tanker.

At det finnes hvite amerikanere som ikke stemmer BHO fordi at han er svart, er det vel knapt nok noen tvil om. Men jeg skjønner ikke at dette skulle være mer problematisk enn at folk, svarte som hvite, stemmer på ham nettopp fordi han er svart.

Race matters, okke som!

Selv stemmer jeg på folk som har rett farge - politisk farge, altså. Ingen kvoteringer her i gården. Ideen om positiv diskriminering er like absurd som tanken på positiv mobbing.

Verken Gran eller didrik ser poenget med Hussein eller ikke-Hussein. Poenget med å bruke det kan godt være å diskreditere mannen ved å skape assosiasjoner i retning av islam. Men sånn er nå engang politikken så alt for ofte, man forsøker å grise den andre til. Men når McCain-leiren er hysterisk redd for å bringe frem Hussein, så er det fordi de er redd for å fremstå som rasister. Hadde McCains mellomnavn vært Adolf, kunne hvem som helst kjørt dette for alt det var verdt, uten å føle frykt for at man da ville fremstå som rasister. Tverimot, man ville da fremstå som anti-rasister, ikke sant?

Men tilbake til Farah. Det forblir underlig at Farahs vulgære rasisme ikke påtales som nettopp det. Mannen sier akkurat det om hvite som nazistene sa om jødene: "De er rike og vellykkete fordi de utnytter og snylter på oss. Alle som en! Deres kultur står ikke på egne bein, men på våre."

Anonym sa...

Anonym: Du må lære deg å stave SOS Rasisme. Organisasjonen kan beskyldes for mye, men å insinuere at de har noe med SS å gjøre er hinsides teit.

McCain og staben er vel ikke "hysterisk redde" for å bruke Obamas mellomnavn. Men de forstår at de framstår som teite dersom de forsøker å insinuere at Obama er muslim.

Så er det selvfølgelig trist at muslimsk tro er noe som kan brukes for å sverte noen.

Anonym sa...

Niks, det er ikke det at McCain et al "forstår" at å insinuere at BHO er muslim er "teit". Det er det at de er redde for å bli nazzet.

Og jo, SS Rasisme fortjener sitt økenavn. Kjenner du deres nære forbindelser med Tjen Folket, forresten?

Anonym sa...

Jeg kjenner godt til SOS Rasisme, ja, og har hatt ekstremt ubehagelige diskusjoner med en SOS Rasisme-tillitsvalgt som la for dagen en menneskeforakt så ekstrem at den vemmet meg. Jeg antar at vedkommende var en av Tjen Folket-gjengen. Forakten for demokrati og ytringsfrihet skinner også gjennom i SOS Rasismes vedtekter og program.

Men det er fremdeles ingen verdens grunn til å hitle SOS Rasisme. Tjen Folket står i en kommunistisk, ikke nasjonalsosialistisk, tradisjon.

Anonym sa...

Det som er sykt er at nazister bruker navnet SS rasisme om SOS Rasisme. Det er litt merkelig i og med at "SS" er relatert til nazismen og at nazister derfor burde bruke dette navnet om egen organisasjon. Dette viser hvor gjennområtten nazismen er. Nazister vil også sverte den antirasistiske kampen på flest mulig måter. SOS Rasismes arbeid får tale for seg selv, og nazistempling hører ingen sted hjemme. Konspirasjonsteorier om folk som gjør et viktig arebeid er heller ikke noe å jubler over.