fredag 19. desember 2008

Vil fjerne blasfemiparagrafen, men ...

Ikke før har en stakkar prøvd å ta ferie, så slipper Regjeringen dette:

Regjeringen vil utvide straffebudet om hatefulle ytringer slik at det omfatter kvalifiserte angrep på religion eller livssyn. – Vi får et bedre vern mot sterkt krenkende ytringer, samtidig som hensynet til ytringsfriheten blir ivaretatt, sier justisminister Knut Storberget. Blasfemibestemmelsen i straffeloven foreslås fjernet, siden den da ikke lenger er nødvendig.

Et straffansvar som verner ulike religioner og den enkeltes religiøse følelser kan avverge alvorlige konflikter i samfunnet. Mange kan oppleve slike angrep krenkende. Angrep på trossetningene i religioner som ikke har mange tilhengere i Norge, kan lettere enn før oppleves som et angrep på en minoritetsgruppe med særskilt behov for vern. I dag ivaretas dette delvis av straffelovens formuleringer om straff for hatefulle ytringer, men ikke fullt ut.

Regjeringen vil derfor foreslå å utvide § 185 om hatefulle ytringer slik at bestemmelsen ivaretar behovet for et strafferettslig vern mot kvalifiserte angrep på trossetninger og livssyn. Forslaget vil bli fremmet i forbindelse med ikraftsetting av den nye straffeloven.

Kritikk av troslærdommer eller ateistiske ytringer er beskyttet av ytringsfriheten. For at blasfemiske ytringer skal kunne straffes, må det forutsette at ytringene er forhånende eller på annen måte sterkt krenkende, fjernt fra ethvert saklig meningsinnhold og uten å inngå i de prosessene som ytringsfriheten legger til rette for; sannhetssøking, demokrati og individets frie meningsdannelse.

Men straff bør normalt ikke brukes for å verne moralske eller religiøse normer. Dette er et generelt prinsipp for kriminalisering som Stortinget har sluttet seg til. Derfor foreslår ikke regjeringen et eget straffebud som verner mot blasfemiske ytringer i den nye straffeloven.


Hm, det ser ut som de vil følge i Storbritannias fotspor, samtidig som de legger inn masse forbehold for å unngå det verste av kritikk som kom dertillands.

Jeg synes ikke dette ser bra ut i det hele tatt, selv om jeg selvsagt er glad for forslaget om å fjerne blasfemiparagrafen.

Problemet er at jeg oppriktig talt ikke skjønner hva de anser som "... forhånende eller på annen måte sterkt krenkende, fjernt fra ethvert saklig meningsinnhold og uten å inngå i de prosessene som ytringsfriheten legger til rette for". Det er en formulering full av ull, uten noe konkret å ta i.

Og det er vel nettopp det mange frykter, at man skal få en ullen lov som kan brukes når det er politisk opportunt.

Første spørsmål til Storberget bør være: Ville Vebjørn Selbekk og Magazinet blitt dømt i henhold til Regjeringens ønskede paragraf?

Noe sier meg forøvrig at Regjeringen venter bittelitt motstand mot dette. Jeg kan ikke tenke meg noen annen fornuftig grunn til at de slipper dette fredag ettermiddag, timer før store deler av landet tar juleferie.

Og det gjør jeg ... . Denne debatten kommer til å vare til godt utpå nyåret. Men den kan for all del gjerne begynne her.

8 kommentarer:

Anonym sa...

Tja. Kan ikke skjønne annet enn at dette åpner for provokasjoner for å få finne ut hva som egentlig er "forhånende eller på annen måte sterkt krenkende og fjernt fra ethvert saklig meningsinnhold"

Dette kan bli veldig moro.

Arnfinn Pettersen sa...

Definitivt. Gode venner av meg jobbet hardt på 70-tallet for å bli dømt, eller i det minste tiltalt, for blasfemi. Det er mulig det er en sport som vil bli populær igjen.

Anonym sa...

Følgende setning fra en glimrende artikkel av Lasse Midttun i Morgenbladet (http://www.morgenbladet.no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20081205/OBOKER/471287701/0/LOSSALG) har kvernet i bakhodet på meg den siste uken: "For eksempel blir 92 år gamle Bernard Lewis, som gjennom hele livet er blitt sett på som en kjenner og venn av islam, nå stadig oftere omtalt som islamhater. Lewis har ikke forandret meninger, derimot har den islamske verdens forhold til kritikk forandret seg kraftig i mer hårsår retning."

Jeg har selv konstatert lignende ting som dette. Og jeg har liten tiltro til at man finner vettuge mennesker som kan klare å håndheve dette på en nennsom måte i et samfunnsklima der debattredaktøren for en av Norges største aviser lirer av deg påstander som at islamofobien er den farligste ideologien i dagens verden.

Anonym sa...

Hans Rustad på Document setter skapet på plass:

Regjeringen vil innskrenke ytringsfriheten

Han siterer fra følgende dokument:

Ot.prp. nr. 22 (2008-2009) kap 13

Anonym sa...

Dette er jo bare helt flott. Det kommer i en tid da man vurderer å tillate politisk reklame! Jeg vil at vi skal ta den helt ut, og forby all kritikk av politiske standpunkter.
Gøytt.

Anonym sa...

Storberget fremmer et ønske om å beskytte saker (i tillegg til lovverket man alt har som beskytter personer) mot "forhånende" kritikk, samtidig som ytringsfrihet skal ivaretas. Jøss. Har Storberget tenkt over hvordan dette skal gjennomføres i praksis?

Og hvorfor er det slik at overflødige lover alltid må erstattes med noe annet, hvorfor kan dem ikke bare fjernes? Kanskje det er det slik at Norges lover må inneholde et visst antall bokstaver eller noe? Slik som skolestilen. Jeg forstår meg i hvertfall ikke på lovendringspolitikken...

ViggoStrømme sa...

Godt sagt, Didrik! Viggo er helt på lag med den ideologiske rådgiver for en gangs skyld.

Desseverre tror jeg Storberget bare er begynnelsen på noe som kan bli riktig ubehaglig. De europeiske politikere har forlengst forlatt virkelighetens verden. Alt skal glattes over og tåkelegges for å skjule en demografisk og kulturell katastrofe som ingen aner utgangen på. Eliten vil kneble enhver som utrykker uro for utviklingen fordi de selv har skapt grobunn for balkanisering av Europa. Vi kan ikke lenger stole på politikerne.
Håpet må være at det dannes motgrupper og motkulturer, både blant innvandrere og "innfødte" som tør å prate om det som faktisk skjer, ute i lokalsamfunn og på skolene. Alternativet kan være dype konflikter som kan utarte til etnisk og religiøs vold.
Etterhvert vokser avstanden mellom de politiske elitene og den almenne befolkningen til noe som ikke kan repareres og fanden er løs.

Jeg vet ikke hva jeg frykter mest: Islamismen eller en ny fascistisk bølge.

Men God Jul da dere!

Bjørn Are sa...

Jeg vet du er desperat ute etter oppmerksomhet for den tvilsomme Arnfinn, men kan du ikke likevel sjekke om det tross alt kan være en feil som gjør at dine innlegg rimelig konsekvent kobles til mine, som her .