mandag 31. august 2009

Om å slippe tullinger til, del 2

En kommentator gjorde meg oppmerksom på denne artikkelen i Drammens tidende. Ifølge den sier departementet at det er fylkeskommunens oppgave å avgjøre hvem som skal slippe til ved skolevalgene, men understreker at de ikke har "... plikt til å slippe inn hvilke som helst av partier til skoledebatter i forbindelse med skolevalgene".

Det er med andre ord opp til skoleeier å bestemme hvem som skal slippe til ved skolevalget. Det er ikke en rett ethvert parti har i kraft av å ha skrapet sammen en liste og en bunke underskrifter.

Det har ikke skoleeier, Buskerud fylkeskommune, sett noen grunn til å ta innover seg. Det synes av artikkelen klart at sjefstullingen her er selveste Matz Sandman. Et lengre sitat er på sin plass:
– Vi har fått klar beskjed fra øverste hold i fylket at alle som stiller liste, må få lov til å stille til skoledebatt. Skolen er ikke på linje med det Vigrid står for, men vi forholder oss til det som er bestemt, uttaler rektor ved Drammen videregående Ellen Winstrup.

Det er fylkesrådmann Matz Sandman og hans ledergruppe, der blant andre fylkesutdanningssjef Jan Helge Atterås sitter, som har bestemt dette.

Atterås er nemlig uenig med Kunnskapsdepartementet i at de står fritt til å invitere hvilke partier de vil til skoledebattene.

– Det er ikke vår forståelse. Vi oppfatter det slik at de som har fått godkjent liste, også skal ha mulighet til å stille til skoledebatt, sier fylkesutdanningssjefen.

– Hensikten er at elevene skal få en best mulig orientering om partier som stiller lister. Da kan ikke vi velge og vrake partier, legger han til.
Sandman (i kraft av å være Atterås' sjef) er altså mannen som lukker øynene og drømmer om idealsamfunnet (sorry, dårlig ordspill, kunne ikke dy meg). Han velger med viten og vilje å tolke loven dit hen at han ikke har noe valg, hvilket vel må sies å være en særegent latterlig form for fatalisme, gitt at han vet at departementet sier noe annet.

Men når fylkeskommunen, ved Sandman, har valgt å frasi seg sitt eget ansvar, faller det på rektorene ved den enkelte skole å utøve en grad av moralsk mot. Det har de valgt ikke å gjøre.

"Skolen er ikke på linje med det Vigrid står for, men vi forholder oss til det som er bestemt," er muligens det lammeste forsøket på en unnskyldning jeg har hørt på lenge, uavhengig av at "Winstrup ved Drammen videregående sier hun ikke var klar over at fylkeskommunen og departementet hadde ulike syn".

Den tingen der foran deg på bordet er en telefon, rektor Winstrup. Den kan brukes til å ringe departementet for å høre om dere virkelig er forpliktet på Sandmans mangel på ansvarlighet.

Ekstra forkastelig blir "standpunktet" i lys av en slik uttalelse:
Rektor på Åssiden videregående skole Dag Siljan frykter ikke bråk.

– Men ved en skole som vår, der mellom 10 og 20 prosent av elevene er språklige minoriteter, må vi ta spesielle hensyn. Vi har valgt å ikke utelukke noen partier, men vi stopper debatten dersom det kommer krenkende ord og uttrykk, sier han.
Så da er det greit å slippe til et parti som mener at et sted mellom en tiendedel og en femtedel (har ikke rektor Siljan bedre oversikt enn som så?) av elevene hans er laverestående undermennesker som bør kastes ut av landet? Mange av disse elevene er mindreårige og rektor Siljan har ansvar for deres ve og vel. Det har ikke slått ham at det er viktigere å utøve dette enn å lydig følge Sandmans ordre?

Tydeligvis ikke.
_____

StuttURL: http://is.gd/2J8q6
_____

7 kommentarer:

ViggoStrømme sa...

Selv det mest umiddelbart åpenbare kan være vanskelig - i alle fall prinsipiellt.
Hvis Vigrid stiller liste blir det selvsagt vanskelig for skolen å si nei - vel og merke hvis rektor er av den prinsipielle typen. Å drive politisk sensur av bestemte politiske grupperinger på en skole er selvsagt mer problematisk enn å forby dem på et privat arrangert møte.
Rektor kan jo opptre pragmatisk, noe jeg hadde gjort: Vigrid på skolen innbyr til bråk og jeg vil ikke ha bråk på min skole.

Men altså, rent prinsipiellt ville jeg tro at å forby Vigrid også ville måtte medføre at Rødt ble nektet mikrofon.
La oss anta at minst en tiendedel av skolens foreldre ville henges opp i lyktestolper, arresteres eller miste jobbene sine hvis partiet fikk makt. Vi snakker tross alt om AKP her, og ikke RV. (RV har blitt oppspist av AKP etter 2007).

http://akp.no/

Altså: Totalitære og menneskefiendtlige partier har vel ingenting på en skole å gjøre?

On the other side: Mitt korstog mot venstrefascismen er fåfengt, det er bare Arnfinn som er enig. Alle andre skoggler av Stalin og ville nok sittet på rommet sitt og dratt seg i løken hvis Israel ble bombet tilbake til steinalderen.

Så for all del kan vi godt nekte Vigrid skolebesøk, lavpannede inreeds som de er, så kan vi la mobben fra Rødt, Tjen Folket og SOS Rasisme sitte slukøret og skuffet tilbake uten noen av sine høyrevridde speilbilder å gå til angrep på.

Sic transit gloria mundi

Mad Mullah Hastur sa...

"Alle andre skoggler av Stalin og ville nok sittet på rommet sitt og dratt seg i løken hvis Israel ble bombet tilbake til steinalderen."

Mmmm... eg trur eg treng litt åleinetid no... *sleve*

ViggoStrømme sa...

Satt litt på spissen altså......

Arnfinn Pettersen sa...

Viggo: Hvorfor er det mer problematisk at en skole nekter Vigrid å vrøvle i en skolevalgsdebatt? Hvis hensikten er å gi elevene innsikt i den politiske virkeligheten, hva tjener det til å kaste bort tiden deres på Vigrids irrasjonelle tøv? Ville det vært problematisk hvis skolen nektet oss i Månen er en Gul Ost-partiet å stille?

Hvis prinsippene ens resulterer i at MGP må få stille i debatten (gitt at de oppfyller kriteriene for å stille liste), bør man seriøst vurdere å revurdere prinsippene. Listen for å stille liste er med vilje lagt lavt. Det er bra. Det betyr ikke at man må ta alt med en liste alvorlig.

Jeg synes dette er så enkelt som at rektor bør la alle seriøse partier av en viss størrelse slippe til.

Og til tross for hva jeg mener om Rødt, betyr det at de bør slippe til i debattene.

ViggoStrømme sa...

Nå forsøkte jeg velå være hakket mer pragmatisk enn det oppfattet meg som.

Altså:

1. Det er mer problematisk for rektor på en offentlig skole å sile ut partier enn det for en privat aktør. Det er selvinnlysende, syns jeg.

2. En rektor kan selvsagt vise skjønn og bruke ad-hoc vuderinger, som at det er grenser for hvor mange det er fruktbart å innivitere på grunn av tidsrammer, at man vil unngå åpne konfrontasjoner osv. Problemet er at slike ad-hoc vurderinger må begrunnes, særlig hvis det blir en pressesak ut av det. Det er ve slik Vigird og en del andre grupper har kommet til orde, samt gjennom press fra lignende grupper, f.eks Norgespatriotene.
Nå mener jeg allikevel at det er helt greit å si nei til Vigrid. Hadde jeg vært rektor hadde jeg sagt nei uten å blunke. Og jeg hadde også tillatt Rødt å stille, fordi premissene nå engang er slik i normalsamfunnet at stalinistene Dahle og Folkvord er stuereine.

3. Når jeg sier at det i prinsippet er forsvarlig også å nekte Rødt mikrofonen (og all ære) så var det mer utifra din egen påstand. "Så da er det greit å slippe til et parti som mener at et sted mellom en tiendedel og en femtedel (har ikke rektor Siljan bedre oversikt enn som så?) av elevene hans er laverestående undermennesker som bør kastes ut av landet?"
Mitt tilsvar var da: "La oss anta at minst en tiendedel av skolens foreldre ville henges opp i lyktestolper, arresteres eller miste jobbene sine hvis partiet fikk makt. Vi snakker tross alt om AKP her, og ikke RV. (RV har blitt oppspist av AKP etter 2007)."

Som sagt: Satt på spissen javel. Men i en bedre verden ville Rødt og andre fra det autoritære venstre vært like uinteressant og moralsk forkastelig som sine brødre på det autoritære høyre.

Slik er det ikke, så da får det være som det er.


Vi er i grunnen enige om konklusjonen: Vigrid får pelles seg tilbake til eikepanelkjelleren i Hokksund (eller deromkriong?) der de kom fra.

Arnfinn Pettersen sa...

Viggo: Jeg etterlyser svar på min osteutfordring. Ville det, ut fra dine prinsipper, være greit at rektor avviste MGP?

Hvis ja, har du noen andre argumenter enn at vi er useriøse?

ViggoStrømme sa...

Skal jeg være seriøs nå?

Hvis du virkelig har stiftet et slikt parti og jeg var rektor så ville jeg ikke bare latt dem komme til skolen, jeg ville stemt på dem!

Men Ok, du skriver om en rektors utfordringer: "Hvis hensikten er å gi elevene innsikt i den politiske virkeligheten, hva tjener det til å kaste bort tiden deres på Vigrids irrasjonelle tøv?"
Her dukker det jo opp en rekke problemer, f.eks om rektoren har mandat og/eller evne til å avgjøre hva som er "innsikt i den politiske virkeligheten". Her finnes det rektorer som sympatiserer med alt fra Tjen Folket til FrP vil jeg tro. Personlig ville jeg annse at Rødt har lite å bidra med for å gi innsikt i den politiske virkeligheten. Det er bare å lese programmet, noe jeg faktisk har lest, og det er en blanding av gule oster og å jage folket inn paradiset med en jernneve. Fullstendig koko og en blåkpoi av Lenins "Hva må gjøres".

Mine prinsipper i denne sammenhengen er vel at heller ikke jeg har noen prinsipper i så måte. Det må utvises skjønn som ikke er noen "vinn-vinn" situasjon uansett. Sandman har vist dårlig skjønn og mye prinsipp.