mandag 10. august 2009

Dårlig unnskyldning registrert

Og der var ferien omme. Og siden værgudene byr på sånn passe høststemning, er det vel ikke annet å gjøre enn å begynne å ... se seg om etter en grunn til ikke å jobbe ...

Eller kanskje burde jeg mene noe om dette kirkeregisteret alle snakker om?

OK, jeg mener to ting om kirkens register:

Det er litt urettferdig at de får pepper for det , når de faktisk prøver å rydde opp. De har fortjent pepper for det i ti år. Akkurat nå fortjener de, om ikke akkurat ros, så i det minste et lite "lykke til".

Samtidig slår det meg at kirkens forsvar er tynne greier. De har ikke fått ordnet opp før fordi Stortinget ikke har bevilget hva det koster? Og det hadde bare kostet usle seks millioner å få det på plass en gang for alle tilbake i 1998?

Vel, da kunne kanskje kirken vurdert å betale regningen av egen lomme?

Én ting er sikkert: Hvis det hadde vært rot med medlemsregisteret i Humanismens hus, ville vi ikke sluppet unna med å unnskylde oss med at Stortinget ikke ville dekke regningen. Vi hadde måttet betale regningen selv.
_____

14 kommentarer:

Bjørn Are sa...

Hm, ja, vel, tja.

Det nytter vel ikke å si i mot når du er så bestemt. Og det sikkert kommer andre på banen som er enda mer bestemte i dette komentarfeltet.

Men det hadde vel vært greit med... noen flere nyanser.

Vi som har vært involvert i grasrota i Dnk ser i hvertfall litt andre sider ved dette, etter å ha kjempet budsjettkriger med ulike typer offentlige organer i noen år, for ikke å si frivillig givertjeneste, lokale kronerullinger, rentefrie lån etc., for alt fra nye kirkebygg (f.eks. bruke min lokalmenighet den lokale ungdomsskolen til alle kirkelige aktiviteter i 10-15 år, andre har brukt gymsaler etc. i budsjettsparingens tegn, og det er en grense for hvor mye man kan holde på med slik) vedlikehold av bygninger, ekstrautgifter p.g.a. forsømt vedlikehold (som av Domkirken i Oslo) til prestestillinger, ungdomsarbeidere og diakoner.

Ikke lett å omdisponere "6 millioner" (muligens egentlig over 20?) fra allerede alt for knappe budsjetter.

"Kirkens sentrale medlemsregister" ville vel heller ikke akkurat vært en motivasjonshöjdare i lokale kronerullinger.

Men jeg forstår at i en "symbolsak" der kirken siden starten har sagt fra at den har vært uenig i Regjeringens og departementet disponeringer her, ikke er enkelt å snakke realpolitikk.

Spesielt ikke når det gjelder en så god, gammel kampsak som "Utmelding av statskirken" - der det dessverre ikke har manglet sendrektighet og arroganse fra kirkelig hold.

Hilsen anonym motstander av Statskirken.

Anonym sa...

Alle ofrene dere har måtte tåle i "budsjettsparingens tegn" er vel ikke mer enn alle andre organisasjoner i norge også må ofre. Og når Dnk da er den org. som faktisk får mest penger av alle - og har noe av det laveste antallet aktive medlemmer så er ikke det mye av en unnskyldning.

Kirken har ikke ansvaret alene - men det har heller ikke staten, slik det kan virke på enkelte direktører i Kirkerådet...

Eira sa...

Jeg har gitt dem pepper stadig vekk i ti år, jeg...

Johannes sa...

"Ikke lett å omdisponere "6 millioner" (muligens egentlig over 20?) fra allerede alt for knappe budsjetter."

Og da er det greit med enda noen flere nyanser: Kirken får rundt 1,3 milliarder over statsbudsjettet pluss omntrent like mye fra kommunene. 6 millioner utgjør en kvart prosent av dette -- og selv om økonomien føles trang bør man klare å omdisponere såpass dersom man virkelig ønsker det.

Det er helt klart politikerne som i utgangspunktet har laget systemet. Men kirkens opptreden tyder mer på at den har vært komfortabel med situasjonen enn at den virkelig har vært uenig.

Kirkens påståtte uenighet er omtrent like troverdig som røykere som erklærer at "jeg er slett ikke avhengig, jeg kan slutte på dagen om jeg vil, men jeg vil ikke akkurat nå".

Bjørn Are sa...

Dette er kanskje ikke forumet der kirkens budsjetter blir lest med den største godviljen, så gir meg etter denne kommentaren.

Ikke har jeg spesielt greie på dette heller, men konstaterer at det både her og andre steder er blitt relativt taust om tidligere beskyldinger om at kirken har utnyttet situasjonen, jukset til seg millioner i Guds navn etc.

Hvorvidt Dnk har "tålt" mer enn andre organisasjoner er et godt spørsmål - dette varierer nok fra år til år og organisasjon tli organisasjon, for ikke å si regjering til regjering.

Men som et eksempel på konsekvensen av stramme budsjetter kan nevnes at bare det forsømte vedlikeholdet av Domkirken i Oslo endte med noe sånt som 120 millioner i ekstrabudsjett, hvis jeg husker rett.

Så kan det sikkert tenkes at man kunne justert på budsjettforbruket både her og der. Ikke vet jeg og ikke har jeg årsbudsjettene foran meg. Men det trengs nok noe mer enn friske påstander for å avgjøre dette.

Hvorfor f.eks. opprydding av medlemsregisteret skulle gå foran vedlikehold av en bygningsmasse som faller ned i hodet på folk er litt uklart for meg. Hadde kirken klart å spare inn 20-30 millioner, ville den fortsatt manglet 100 millioner bare på å sette Oslo Domkirke i brukbar stand (med forbehold om at jeg husker riktige tall).

Nå som kirken har fått midler til begge deler (og muligens til atskillig andre behov), har den kanskje ingen spesiell grunn til å klage - selv om den sikkert gjør det;-)

Men symbolsaker som rot i et sentralt medlemsregister øker opplagt tempen, og setter sinn i kok slik denne runden her viser.

Det kan uansett bli spennende å se om de som får brevet uten å være medlemmer benytter sjansen og sender gratis inn info om at man ikke er.

Vi får ihvertfall håpe at ingen mener det er bra med flere runder og behov for enda mer penger tli dette.

Arnfinn Pettersen sa...

BAD: Kirken har ikke utnyttet noen situasjon og har ikke tusket til seg så mye som en krone. Det er klinkende klart.

Derimot har andre livssynssamfunn tapt en god del penger, fordi støtten pr medlem er blitt lavere enn den ville blitt hvis kirken hadde ryddet opp i sitt register. (Selvsagt gitt at bevilgningen forble den samme.)

Formelt sett har kirken sitt på det tørre. Det var Stortinget som i sin tid la Folkeregisteret til grunn og det er Stortinget som så ikke fulgte opp med å bevilge de nødvendige penger til å rydde opp.

Allikevel klarer jeg ikke å fri meg fra en følelse av at kirken slipper veldig lett unna, særlig sammenlignet med hvordan andre organisasjoner generelt og livssynssamfunn spesielt får sine medlemsregistre gjennomgått.

HEF har brukt MYE ressurser på å ordne opp i rot med medlemsregisteret, rot utelukkende forårsaket av dobbeltregistrering grunnet kirkens ubrukelige register. For departementet er det en selvfølge at vi skal dekke kostandene selv og en selvfølge at all tvil skal komme kirken til gode.

Det er en velvillighet som definitivt ikke er kommet oss andre til del.

Kombinert med den ufattelige arroganse kirken møter folks bestyrtelse over å være feiloppført i en kirke de ikke ønsker å være medlem av, gir denne velvillighetne en smule ubehagelig smak i munnen.

Og BAD: Det er vel ikke bare kirken som sliter med stramme budsjetter der ute, er det det?

Bjørn Are sa...

Nei, det er ikke det - det virker på meg som om alle sliter.

Og det er virkelig ille at/hvis disse manglende bevilgningene til kirken har gått ut over andres støtte, enten det er til HEF, frimenigheter og/eller andre livsynsorganisasjoner.

Og at jeg ikke selv har opplevd arroganse fra kirkelige aktører i denne sammenheng, betyr ikke at jeg tviler på andres historier om dette.

Samtidig er det litt sånn psykologisk for meg etter å ha vært med på flere lokale kronerullinger, innsamlingsaksjoner dør til dør, basarer, rentefrie lån etc. (og selv dette dekket ikke alle "primærbehov" (ref. Domkirken) at jeg sliter noe med å slå om meg med uttrykk som "kunne lett omdisponere" og handler om noen få, "usle millioner". Det virket ikke helt slik fra min vinkel i et lokalt menighetsråd.

Kirken kunne/burde sikkert opptrådt annerledes, satt mer trykk på, vært mer ydmyk, strukket seg lenger etc. - formelt frikjent eller ei.

Men da er vi inne i en mer saklig runde enn den som ligger til grunn for min motreaksjon på oppslag i Dagsavisen, blogger og twitter.

Altså omtrent som forventet i din del av cyberspace.

Baard Thalberg sa...

Dnk er selvsagt ikke selv skyld i forskjellsbehandlingen mellom dem og oss andre utenfor. Men Dnk har ikke vært veldig opptatt av å se den uretten som har rammet oss andre, tvert i mot har mange talsmenn vært svært selvfornøyde. Vi andre må ha et korrekt medlemsregister som grunnlag for utbetaling av "kirkeskatten", Dnk slipper det. Dersom man endret systmet til stykkprisfinansiering for alle ville pipa fått en ennen låt.

Peter sa...

Baard Thalberg,
Ut fra det du skriver kan man muligens forstå det slik at du mener at Den norske kirke har vært fornøyd med situasjonen slik den har vært de siste 11 årene og at Dnk har ønsket det slik.

Jeg har i ikke fått med meg noe sånt. Men jeg er enig med de som mener at Dnk kunne presset mer på.

Når Giske i aviser i dag tidlig innrømmet at rotet er politikerne sin feil, synes jeg det er rimelig å tenke at du nå mener at tros- og livssynssamfunnene som har tapt penger på dette rotet bør få kompensasjon for det, i det minste for tapt støtte, og kanskje også for merarbeid.

Som medlem og kirkebruker i Dnk skriver jeg i alle fall gjerne under.

Arnfinn Pettersen sa...

Peter skriver: "Når Giske i aviser i dag tidlig innrømmet at rotet er politikerne sin feil, synes jeg det er rimelig å tenke at du nå mener at tros- og livssynssamfunnene som har tapt penger på dette rotet bør få kompensasjon for det, i det minste for tapt støtte, og kanskje også for merarbeid."

Du er en morsom mann, du Peter. Jeg har ikke ledd så godt på veldig, veldig lenge.

Peter sa...

Hva mener du? Er jeg morsom?!? Det ønsker jeg da overhodet ikke å være.

Arnfinn Pettersen sa...

Peter: Det er følgende jeg finner hilariøst:

"at tros- og livssynssamfunnene som har tapt penger på dette rotet bør få kompensasjon for det, i det minste for tapt støtte, og kanskje også for merarbeid".

Du har ikke hatt mye med departementet å gjøre i slike spørsmål, skjønner jeg.

Peter sa...

Som sagt, dersom du trenger en underskrift, skriver jeg gjerne under. Og jeg lover å spre det i mitt nettverk av Dnk-medlemmer.

For dersom Giske mener alvor, mener jeg dette er en logisk konsekvens.

Selv om det kan ta 11 år eller så.

Bibliotekmannen sa...

Det som er underlig er ikke at de som ikke har hatt noen som helst forbindelse med kirken står i dette medlemssregisteret som visstnok ikke er et register over medlemmer.
Det er some r underlig er at mennesker som har meldt seg ut av kirken ETTER opprettelsen av dette medlemsregistert som ikke er et register over medlemmer, har fått valgkort, og at medlemmer av tros og livssynssamfunn, hvis medlemslister har blitt kontrollert mot dette medlemsregisteret s.i.e.e.r.o.m, også får valgkort. Det tyder på at dette medlemsregisteret s.i.e.e.r.o.m. har innebygde feilkilder i hvordan det fungerer.