tirsdag 11. august 2009

Om medlemsreglementer og hodepine

Føler du deg frisk og rask i dag? Har du lyst på en skikkelig, dundrende hodepine? Da foreslår jeg at du bruker litt tid på å forsøke å finne hode og hale på lovgivningen rundt Den norske kirkes regler for medlemskap:
§ 3. Tilhørighet og medlemskap.
1. Bare person som er bosatt i riket og norsk statsborger bosatt i utlandet kan være medlem av Den norske kirke.

2. Barn anses å høre inn under Den norske kirke fra fødselen såfremt en av foreldrene er medlem. Hvis en av foreldrene ikke er medlem av Den norske kirke, kan de melde fra til kirkebokføreren at barnet ikke skal anses å høre inn under denne.

Blir foreldre som har foreldreansvaret sammen, begge medlemmer av Den norske kirke, skal også deres barn under 15 år anses å høre inn under denne. Tilsvarende gjelder dersom en far eller mor som har foreldreansvaret alene, blir medlem av Den norske kirke.

3. Barn av foreldre som ikke er medlemmer av Den norske kirke, anses å høre inn under denne såfremt foreldrene melder fra om det til kirkebokføreren.

4. Melding etter nr 2 og 3 gis av foreldrene i fellesskap etter at barnet er født. Har en av foreldrene foreldreansvaret alene, gis meldingen av denne. Har ingen foreldreansvaret, kan melding gis av vergen.

Retten for foreldre eller verge til å gi melding etter nr 2 og 3 vedvarer til barnet fyller 15 år. Har barnet fylt 12 år, skal dets mening høres når det er anledning til det.

5. Barn som etter bestemmelsene i nr 2 og 3 anses å høre inn under Den norske kirke, blir medlem av denne når det er døpt. Når barnet har fylt 18 år uten å være døpt, anses det ikke lenger å høre inn under Den norske kirke.

6. Den som er over 15 år, kan melde seg inn i eller ut av Den norske kirke.

7. Ingen kan bli medlem av Den norske kirke så lenge vedkommende er medlem av et annet trossamfunn i Norge. Den som ikke tidligere er døpt, må la seg døpe etter Den norske kirkes ritual for å kunne bli medlem av kirken.

8. Innmelding i, og utmelding av Den norske kirke skjer ved personlig henvendelse til kirkebokføreren på bostedet. Utmelding kan også skje skriftlig. Er vedkommende bosatt i utlandet, rettes henvendelsen til kirkebokføreren på siste bosted her, eller såfremt vedkommende ikke har hatt bosted her, til den kirkebokfører departementet bestemmer.

Melding etter nr 2-4 skjer ved personlig eller skriftlig henvendelse til kirkebokføreren på barnets bosted. Er barnet bosatt i utlandet, gjelder regelen i første ledd tredje punktum tilsvarende.

Den som mottar henvendelse etter reglene foran, skal påse at lovens vilkår er til stede, foreta registrering i kirkeboken og gi attest om det som blir registrert.

Departementet gir nærmere regler om fremgangsmåten ved innmelding og utmelding og melding etter dette nummer, herunder om hvilke opplysninger som kan kreves.

9. Departementet avgjør i tvilstilfelle om en person skal anses som medlem av Den norske kirke.

10. Personer som anses å høre inn under eller er medlem i Den norske kirke, registreres i et sentralt medlemsregister for Den norske kirke.
Forvirret? Ta det med ro, du er ikke alene. Kirken sliter med å skjønne det de også. Jeg siterer fra Kirkerådets ferske skriv (NB, PDF for nedlasting) for å forsøke å forklare galskapen:
"Medlemmer i den Den norske kirke er kun de som er døpt. Dette fremkommer også av Kirkelovens §3, som er vedtatt av Stortinget. Alle opplysninger om dåp, innmelding og utmelding står oppført i kirkebøkene i hvert sokn.

Man er ikke medlem i Den norske kirke fordi man er oppført i det digitale medlemsregisteret. Det er kirkebøkene som er rettslig bindende dokumenter i slike spørsmål. Man er derfor ikke medlem om man er feiloppført i registeret. Tilsvarende vil døpte som ikke er registrert i medlemsregisteret, likevel være medlemmer."
Humanistisk ungdom tar derfor tydeligvis feil når de i sin pågående kampanje skriver: "Har du fått brev med valgkort fra Den norske Kirke? Da er du medlem." Det er du altså ikke. Tror jeg. Muligens. Det er mulig det blir klart om en fire paracets tid.

Og hvis du fortsatt ikke har hodepine, kan jeg anbefale å stange hodet hardt gjentatte ganger i veggen. Det føles uansett som en lettelse etter å ha lest dette.
_____

Via Preben Aavitsland på Twitter. StuttURL til denne saken: http://is.gd/2bDOd
_____

14 kommentarer:

Atle Frenvik Sveen sa...

Den som forstår dette. Har selv skrevet litt om saken på http://www.atlefren.net/post/2009/08/kirkekaos/ men kan ikke si jeg er mye smartere...

Peter sa...

Ja, og dette hadde faktisk NTB en sak på før helgen (her gjengitt på vl.no, har ikke sjekket hvem andre som har den).

Man er ikke nødvendigvis medlem selv om man står i dette registeret.

Men det er som kjent ofte slik at når man lar seg rive med av følelsene, er det også fare for litt redusert syn for et øyeblikk, det er helt menneskelig.

Arnfinn Pettersen sa...

Peter: Har ikke gjort noe krav på originalitet. Det blir bare så ekstra tydelig når man ser det svart på skjerm.

Samtidig er jeg redd man må være veldig velvillig overfor DNK for å akseptere dette som en unnskyldning. I det minste vesentlig mer velvillig enn meg.

Peter sa...

Velvilligheten er vel ikke like påtagelig alle steder..

Men dersom du her sier det egentlig er en unnskyldning fra Giskes side, forstår jeg for en gangs skyld ikke hva du mener.

Ellers, som en kuriositet: Sognepresten i kirken jeg går i i Oslo har ikke fått valgkort. Og heller ikke en av de andre ansatte. Det betyr sikkert at det ikke kommer bare til å gå noen titusen navn ut av dette såkalte medlemsregisteret. Det kommer sannsynligvis også en liten strøm av navn inn på listen.
Si fra om du trenger stoff til bladet ditt så skal jeg sende deg en e-post på navn på den aktuelle kirken.

Arnfinn Pettersen sa...

Peter: Nei, jeg mente ikke Giske, jeg mener de i kirken, inklusive Kirkerådet, som prøver å tone ned det provoserende i at man står som medlem et sted der man ikke ønsker å være det, med et "så så, du ække medlem selv om du står i registeret".

Peter sa...

Ah, forstår.

Ja nå var det jo altså Giske jeg siterte. Når spørsmålet er hva Kirkrådet sier, eller skal ha sagt, eller kan ha sagt, er jeg med.

Dette er ikke noe jeg har fulgt mye med på de siste årene, men jeg har som en del andre fulgt noe med de siste dagene. Og dersom Kirkerådet eller andre i Dnk (med unntak av Giske, da) har tont ned betydningen av at man ufrivillig står i et sentralt tros-/livssynsregister ned, merker jeg meg det gjerne.

Olve Hagen Wold sa...

Bottomline: du er medlem av Den Norske Kirke.

Peter sa...

Olve Hagen Wold,
hvis kommentaren var til meg.
Ja, jeg er medlem av Dnk. Og ja, jeg toner ned det juridiske. Men det betyr ikke at jeg ikke ser flere andre problematiske sider med dette.

Som jeg ikke har tont ned, og forsøkt å gi uttrykk for, i dag på ulike steder her på bloggen til Den tvilsomme.

Bjørn Are sa...

Olve:

Bottomline: du er ikke medlem av Den Norske Kirke.

Noe som støttes av ordbekreftelsen 'cookin'

Anonym sa...

Det var da ikke sååå vanskelig...?

Det eneste jeg ikke helt skjønner er følgende: Hva er egentlig status på dem som er over 15 (og som dermed ikke lenger blir "hørende inn under" Dnk dersom den ene av foreldrene er medlem og den andre ikke leverer skriftlig protest) men som enda ikke har fylt 18? Jf. §3.5...

Jeg synes vi (Dnk) skal kvitte oss med denne "hørende inn under"-kategorien snøggast råd. Enten så er man døpt (og da er man medlem dersom man ikke melder seg ut) eller så er man ikke døpt (og da er man heller ikke medlem og er ikke nevnt i medlemsregisteret, verken med eller uten "hørende inn under"-flagg etter navnet). Det ville vært både teologisk og juridisk mye enklere.

(Denne "hørende inn under"-kategorien henger nok sammen med at man i en luthersk kirke forventer at døpte kirkemedlemmer bærer sine egne barn til dåp. Jf. §2 i Grunnloven. Men så var det det med å vise respekt for medlemmenes frie valg og denslags, da...)

Men verden er ikke alltid så enkel som man kunne ønske. Her er et eksempel fra virkeligheten: Når vi i Store norske (Dnk) sender ut våre årlige invitasjoner til å komme til kirka og motta 4-årsbok, da sender vi denne invitasjonen til alle døpte 4-åringer. (Og noen ganger til 104-åringer også. Den dataalderen!) Men hva skjer så? Jo, hvert eneste år (det slår ikke feil!) blir vi kontaktet av noen foreldre som ikke har båret barna sine til dåp for (snart) fire år siden, men som lurer - ja, som oftest er de til og med litt snurt også - hvorfor at deres barn ikke har fått invitasjon til dette trivelige opplegget i kirka for stedets 4-åringer.

Rot er det med andre ord mange steder.

Jorunn sa...

Lurer på:
Er det registeret i kirkebøkene eller det digitale registeret som gir grunnlag for økonomisk støtte?
Hvis det er det digitale registeret og en kan stå der uten å være medlem,så må vel dette bety at de tar inn støtte til ikkemendlemmer?

Lars-Petter Helgestad sa...

Jorunn:
Det er kirkens digitale register som brukes som grunnlag for utregning av økonomisk støtte.

Men kirken tar i utgangspunktet ikke inn støtte for ikke-kirkemedlemmer, men de sørger for at når disse tas med i medlemstallet, så får andre tros- og livssynsamfunn mindre støtte enn de har krav på. Forvirret? Se nederst i følgende artikkel: http://fritanke.no/NYHETER/2007/Ytterligere_120000_kan_vare_feiloppfort_i_Kirken/

Peter sa...

Lars Peter Helgestad,
Det du skriver her kan misforstås.

Det er kirkens digitale register som brukes som grunnlag for utregning av økonomisk støtte.

Ja, som du sikkert vet, dette er grunnlaget for utregning av økonomisk støtte til de andre kirkesamfunnene. Ikke grunnlag for utregning av støtte til Den norske kirke.

Hvilket betyr at Den norske kirke ikke har snusket til seg penger. Men at andre tros- og livssynssamfunn har tapt penger.

Anonym sa...

I følge kirken er man medlem bare dersom man er døpt, og ikke dersom man bare står i medlemsregisteret.
Bør det ikke da være en avdøpning eller noen åndelig sermoni for å komme seg ut av kirken også? Eller kan man bare aldri egentlig komme seg ut? Er man "egentlig medlem" hele livet fordi man ble båret inn i kirken da man var 1 måned gammel?