onsdag 19. august 2009

Rødt, sprøtt og riktig ufyselig

Det er altså snart valg, og det er fortsatt ikke min intensjon å drive valgkamp. Slett ikke. Men av og til ... , å pokker heller. Det er valg snart. Jeg kommer til å fortsette å si min mening om ulike politikere, aldeles uavhengig av det. Greit?

Sist var den visdommen til den store tenkeren Åshild Haugland, 2. kandidat for Siv Jensens Hyglie Parti (SJHP) i Aust-Agder. Denne gang er det partiet Rødt. (Og for å være riktig snill mot Fri tankes redaktør, som stadig minner meg om at jeg ikke er en blåblogger, skal jeg la være å dra min favorittvittighet "berre fe stemmer Raut" ... Ops!)

Jeg liker ikke Rødt. Det kommer neppe som noen overraskelse. Som kommunistpartier flest insisterer de at de står for en kommunisme som er noe helt annet enn alle de kommunismene som ledet til noen av forrige århundres verste folkemord. Det tror jeg forsåvidt på. Jeg kjenner flere Rødt-medlemmer, de fremstår ikke som blodtørstige folkermordsplanleggere sånn i det daglige.

Problemet er at det gjorde ikke Mao eller Lenin heller. De planla ikke folkemord. De planla Det Perfekte Samfunn. Det ble bare tilfeldigvis sånn at man måtte gå over innmari masse lik for å komme frem dit. Eller for ikke å komme frem dit, får å være presis.

Men det er selvsagt ikke kommunismens skyld, nei da, slett ikke. Det skyldes alle de andre: Kapitalistene, klasseforæderne, bøndene, borgerskapet, sånne som meg.

Det står for meg som et av kommunisters største absurditeter at man hele tiden insisterer på at kommunismen vil fungere i den beste av alle verdener - der ikke alle konspirerte mot den hele tiden. For er ikke kommunismens fremste budskap at dette ikke er den beste av alle verdener? Da hjelper det ikke at oppskriften beskriver hvordan ting skal gjøres i Den Beste Av Alle Verdener. For det er ikke den verden vi lever i og vi har sett noen litt for tydelige eksempler på hva som skjer på veien dit.

Nevermind. Av og til viser Rødt sitt sanne ansikt (eller i det minste det sånne reaksjonære kapitalistlakeier som meg mener er dets sanne ansikt): For eksempel i tidsskriftet Rødt! ("Tidsskriftet Rødt! utgis av partiet Rødt og kommer ut med minst fire nummer i året. Redaktøren velges av landsmøtet", med den gøyale adressen marxisme.no).

Rødt! gir seg hen til den stolte tradisjonen av historiefornektelse som vi ellers kjenner fra Tyrkiske myndighter og David Irving og hans mørkebrune likemenn.

Men det er ikke folkemordet på armenerne eller jødeutryddelsene Rødt! benekter (eller ønsker å "revidere", som det gjerne heter i slike kretser). Det er ikke en gang folkemordet i Rwanda, som det faktisk finnes en liten gruppe benektere av. Det er, kanskje ikke så overrakende, massakeren i Srebrenica, hvor det nok kanskje ble drept noen (skjønt det settes spørsmålstegn ved det også), men ikke på langt nær de 8000 de vestlige kolonialistene hevder.

Partiet Rødts (eller rettere sagt deres forgjengere i RV og AKPs) støtte til Serbiske myndigheter har alltid fremstått som merkelig og vanskelig å forstå på noen annen måte enn at Vesten generelt og USA spesielt var mot Serberne og Rødt derfor var forpliktet til å være for.

Kjell Arild Nilsen har en god kronikk om galskapen i Aftenposten. Les den.
_____

StuttURL: http://is.gd/2o8D7
_____

33 kommentarer:

Mad Mullah Hastur sa...

Ja, las den tidlegare i dag.

Piiiiiiinleeeeeeeeg!

Men ikkje overraskande *sukk + stønn*

Takk for at du bloggar om dette, så kan eg halde meg til zombiar.

Andreas Lutro sa...

Som stortingskandidat for Rødt, kan jeg si jeg er noe oppgitt over denne kronikken, som tar utdrag fra et oversatt tidsskrift ut av all sammenheng. Det siste den gjør, er å benekte noe folkemord. Det handler om det ensidige fokuset på folkemord begått av serbere. At artikkelen "forholder" seg til gamle tall er naturlig, ettersom boken hovedsakelig tar for seg den vestlige mediadekningen av konflikten DA DEN UTSPILTE SEG.

På side 26 kan man lese: Srebrenica-massakren fann stad månaden før "Operasjon Storm", Kroatia sitt øydeleggande angrep og etniske rensinga av rundt 250 000 serbarar frå Krajina, med over 1000 drepne sivile, inkludert over 500 kvinner og born - ingen kvinner og born vart bussa til sikre stader av inntrengarane, slik dei vart i Srebrenica - og meir enn 2000 var sakna. Det er truleg at fleire sivile vart drepne i denne operasjonen enn då Srebrenica fall, men dette vart gjeve overflatisk dekking i vestlige media, og aldri sett på som ei tilfelle av "folkemord". Tvert i mot, det sake og ubøyelege fokuser på lagnaden til menn i Srebrenica la til rette for den USA-samtykka og støtta reinsingsoperasjonen. Cees Wiebes gjenfortel ei hending i august 1995 der (FN sine militære observatørar) i Zagreb organiserte ein pressekonferanse om storskala brot på menneskerettar utført av bosnisk-kroatarar under den nyleg fullførte Operasjon Storm (gjennomført med støtte frå USA). Rommet var fullt av journalistar og det heile var i ferd med å starte opp då ein representant for USA sin ambassade i Zagreb plutseleg kom inn og annonserte at ein pressekonferanse var i ferd med å starte ved ambassaden, der det ville bli frigitt informasjon om flyfoto av mulege massegraver nær Srebrenica. Straks var rommet tømt.

Det er sikkert mye annet jeg kunne nevnt, men jeg håper du skjønner tegningen. Jeg anbefaler deg, og andre, å lese tidsskriftet før dere kommer med kritikk basert på en kronikk basert på misforståtte utdrag tatt ut av sammenheng. Det kan lett skaffes på Rødt!s nettsider.

Arnfinn Pettersen sa...

Andreas: Jeg er redd jeg fortsatt ikke helt skjønner tegningen.

Jeg innrømmer villig at jeg ikke har lest den opprinnelige artikkelen og forholder meg til Aftenposten-kronikken. Så hvis den er aldeles feil, har jeg selvsagt bommet. Det blir imidlertid ikke klart her.

At mange mennesker ble drept andre steder under Jugoslavia-krigene er det ingen tvil om. Kronikkens påstand er imidlertid at artikkelen dels trekker Srebrenica-massakeren i tvil, dels trekker antallet (eventuelle) drepte i tvil. Gjør den ikke det, trekker jeg tilbake de kommentarer som angår dette konkret. Men det fremkommer ikke av ditt sitat.

Hvis det er slik at artikkelen er blitt feil-fremstilt, vil jeg sterkt anbefale Rødt! å publisere den elektronisk.

Mad Mullah Hastur sa...

Her støttar eg Arnfinn: Publiser online dersom de føler at dette ikkje stemmer.

At kroatarane gjorde grusomme ting og ikkje får same søkjelyset på seg, unskulder ikkje serbiske overgrep. Og det slettar dei heller ikkje frå historia.

Om ein vil kritisere kroatarane sine gjerningar så gjer det, og de vil få mi fulle støtte i det. Å stille grusomheter opp mot kvarandre fungerar berre ikkje. Det er uredeleg.

Andreas Lutro sa...

Publiseringen finner dere i original, uoversatt form her: http://www.monthlyreview.org/1007herman-peterson1.php

Delen som er omtalt i Aftenposten finner du midt på siden av "Part II". Søk etter "5. The UN, ICTY, and the Srebrenica Massacre" i siden.

Jeg klarer ikke å lese den slik at noen tall blir satt i tvil. Det handler mer om media og rettsprosesser. At det var folkemordere som ble dømt, kan vi umulig benekte - men vi kan stille spørsmål rundt måten de blir dømt på. Men nå er det en stund siden jeg leste artikkelen sist, så det er vel best om dere leser den selv.

Det er trist, synes jeg, at Rødt ikke kan komme med slike grundige analyser uten at folk som Kjell Arild Nilsen skal nilese dem for så å trekke fram de delene som kan bekrefte foreldete fordommer. Spesielt når de skal overdrive det til de grader at vi liksom benekter folkemord.

Arnfinn Pettersen sa...

Andreas: Ikke oppgi kilder når de slår deg SÅ hardt i hodet. Sitat:

"It was clear by mid-July 1995 that several thousand of Srebrenica’s male population had escaped to Bosnian Muslim-held territory, and some even to Serbia; it was also clear that unknown numbers had died in fierce fighting. The claim that 8,000 Bosnian Muslim males had been executed there was based on a Red Cross news alert that its office in Tuzla had fielded 8,000 missing person requests: 5,000 for “individuals who apparently fled the enclave before it fell,” plus 3,000 for “persons reportedly arrested by the Bosnian Serb forces.”65 At that point in mid-September 1995 there were only a few reports of the kind of opportunistic killings that accompany war, along with allegations of mass executions. But in a remarkable propaganda coup, the thousands of escapees and the deaths from fighting were forgotten and the 8,000 quickly became victims of execution and genocide."

Det rimer dårlig med den offisielle informasjonen. For å sitere Wikipdia:

"The Preliminary List of People Missing or Killed in Srebrenica compiled by the Bosnian Federal Commission of Missing Persons contains 8,372 names, of whom some 500 were under 18, and includes several dozen women and girls.[citation needed] As of July 2009, 6186 genocide victims have been identified through DNA analysis and 3,215 victims have been buried at the Memorial Centre of Potočari. As of May 1 2009, 6,006 bodies of Srebrenica genocide victims have been excavated from numerous mass graves, but the number is not final."

Artikkelen trekker faktisk i tvil om det var noen massakre overhodet og den forsøker med tallmagi å trylle ned talle på eventuelle drepte. Det er nøyaktig hva Kjell Arild Nilsen anklager den for og både han og jeg har våre ord i behold.

Hvis det er dette du kaller "grundige analyser", tror jeg vi legger grunnleggende forskjellige ting i ordene.

Andreas Lutro sa...

Slik leser ikke jeg det. Jeg leser det som at tallene som ble framstilt i media på 90-tallet og i rettsaker tidlig på 2000-tallet var overdrevne. Jeg tolker ikke det som å "trekke i tvil" om hvorvidt massakren fant sted.

Ingen vettuge mennesker, tror jeg, mener i dag at Srebrenica-massakren ikke tok sted. Men på samme måte som vi ikke kan utvise Mullah Krekar bare fordi vi VET han er en terrorist, må det være lov å påpeke mangelen av beviser ført i rettsakene mot bakmennene i dette tilfellet. Spesielt når andre deler av artikkelen går inn på temaet om hvordan andre tilfeller av folkemord slipper unna usett, fordi de ikke passer inn i oppfatningen av serberne som maktsyke massemordere. Artikkelen leder også opp til hvordan den vestlige inngripenen i Jugoslavia bl.a. la til rette for invasjonen av Afghanistan og Irak, så jeg syns jeg bør gjenta at den omtalte delen av artikkelen bare utgjør en liten del av sammenhengen.

Men, som sagt har jeg ikke lest artikkelen på et års tid. Og jeg er i grunn ikke så veldig tent på å forsvare ett enkelt avsnitt av en artikkel oversatt av tidsskriftet som henger løst sammen med partiet vårt for et og et halvt år siden. Spesielt fordi jeg er enig i at det er fryktelig dumt av forfatterne å skrive noe sånt i en tid som dette.

Virrvarr sa...

Andreas Lutro:

Rull inn. Jeg husker da dette nummeret av Tidsskriftet Rødt kom ut. Jeg leste det, rullet meg sammen og ulte og gikk og tok en dusj.

Det er veldig problematisk - og jeg abonnerte jo på tidsskriftet, for pokker!

Ellers vil jeg bare ha sagt at Tidsskriftet Rødt er drevet etter redaktørplakaten, og ledelsen i Rødt har lite de skal ha sagt.

Det er _nesten_ et gutteromsprosjekt, laget av folk med periodevis veldig rart forhold til ...til sånne ting som Jugoslavia.

De har også publisert ting alá «Psykiatrien er nazisme» og noens masteroppgave om marx og Wergeland (ikke politisk at all, bare kjedelig).

Sånn sett er det en veldig liten del av partiet som lager bladet, og desverre enda færre som leser og diskuterer alt som står der.

Det gjør det ikke mindre flaut, men det er ikke det samme som vedtatt politikk, prinsipprogram, pressemelding osv.

Det viser heller at Rødt har en del raringer som gir dem tilgang på jobben som tidsskriftsredaksjon og ikke kvalitetssjekker, kontrollerer og har noen oversikt over hva de skriver før det er publisert.

Da jeg så kronikken på trykk i Aftenposten, så tenkte jeg:

«Jaja, dette måtte jo komme for en dag en gang. Det måtte bare være noen som orket å trykke seg gjennom det temaheftet. Eneste grunnen til at det ikke har blitt tatt opp før, er at det er så dårlig skrevet.»

Ah, det var en rant som var godt å få ut, kjente jeg. Jeg har hatet det jugoslavianummeret siden i fjor.

Anonym sa...

Dette nummeret av tidsskriftet Rødt! er naturligvis pinlig for oss som er med i partiet, Rødt, redaktørplakat eller ikke. (Men partiets ledelse har ikke hatt fingrene i dette, utover å la redaktøren fortsette i jobben sin.)

Det er likevel noe riktig i det som Andreas sier, mesteparten av denne smørja fra Monthly Review dreier seg ikke om å benekte folkemord, det dreier seg om med tvilsom logikk og litt merkelig kildebruk å late som om regimet i Serbia egentlig var stolte antiimperialister som sto ranke mot USA og Nato. Forsøkene på å minimalisere de serbiske overgrep og folkemord er nærmest en bisak. Tidsskriftet Rødt!, forfatterne og Monthly Review greier tydeligvis ikke avanserte øvelser i retning av at USA og Natos fiender ikke nødvendigvis er folk du vil ha som dine nye venner...

Partiet Rødt ble jo dannet lenge etter den krigen, men såvidt jeg husker var både AKP og RV mot bombingen av Serbia/Rest-Jugoslavia uten å falle i fellen med sympati for Milosevic og bandittene hans. Var riktignok ikke medlem da, så min hukommelse er muligens ikke helt til å stole på...

Jeg skal sjekke dette i AKP's arkiv på nett og komme tilbake.

Anonym sa...

OK, fant litt om dette i AKP's arkivsider: http://akp.no/utvalg/iu/balkanlinjer-1106.htm:

"4) "Fulle demokratiske-, nasjonale- og minoritetsrettigheter -uansett framtidig status for Kosovo!" Ved siden av at kosova-albanernernes rettigheter skal sikre, omfatter dette også at den serbiske minoriteten, sigøynere, tyrkere og andre minoriteter ikke skal diskrimineres.

AKP går også ut med standpunktet som er markert i landsmøtevedtaket:"Rett til egen, uavhengig stat for kosova-albanerne, dersom undertrykkinga ikke stanses!"
Notat om Jugoslavia-krigen og aktuelle paroler nå, av Arnljot Ask, internasjonal sekretær i AKP, 9.–11. juni 1999"

"Milosevic er en tyrann og en forbryter som må fjernes. Bombinga av Jugoslavia gjør det motsatte! Den styrker tyrannen, svekker demokratiet og fører til økt hat mellom folkegruppene i området. Sivilfolket skal på nytt straffes for ledernes forbrytelser." Mads Gilbert ved en punktdemonstrasjon i Tromsø lørdag 27. mars 1999.
http://akp.no/nytt/serbia-appell-mg.htm

"Hefte fra AKP:
Stopp krigen NÅ!
Stopp fordrivinga av Kosova-albanerne"
http://akp.no/hefter/stopp-krigen.htm

Sånn, det var noen eksempler på at AKP ikke støttet Milosevic-regimet - sånn sett er det omtalte nummeret av tidsskriftet Rødt! også temmelig rart i forhold til bladets tidligere eier. Ellers ligger det sikkert mer på akp.no, jeg har ikke lett så grundig...

Det finnes ikke noe tilsvarende arkiv for RV, men jeg vil tro de hadde noenlunde sammenfallende politikk og analyser.

Altså, ingen begeistring for serbiske folkemord hos partiene som var før Rødt ble stiftet.

Rødt er faktisk ikke et kommunistparti (ingen demokratisk sentralisme, faktisk litt vel lite sentralisme, ingen aktivitetskrav til medlemmene, ingen krav om tilslutning til en bestemt ideologisk retning som f. eks. maoismen - selv regner jeg meg som sosialistisk republikaner).

Siden vi også bruker redaktørplakaten i forhold til redaktøren av tidsskriftet Rødt!, har vi ingen kontroll på hva som kommer på trykk der, og det er faktisk slik vi vil ha det.

Det betyr ikke at jeg på noen måte var eller er enig i det som sto i det aktuelle ekstranummeret.

(Håper dette ikke ble altfor usammenhengende, litt høy feber og svineinfluensa.)

Ellers er jeg litt overrasket over at du ikke sjekker bakgrunnen for en kronikk før du hopper på, Arnfinn - ikke at det ville gjort store forskjellen denne gangen, men sånn rent prinsipielt...

Vh.
Ken Jackson, Rødt Østfold og med i landsstyret.
(forrige innlegg med bare Kenja som navn)

Mad Mullah Hastur sa...

Blandar meg inn ein gong til eg; eg er einig med Ken her at det er ukarakteristisk for miljøet i Raudt å støtte opp om serbiske folkemord. Og enno mindre er det ukarakteristisk for det som ein gong var RV.

NKP derimot har alltid stått for denne linja.

Det overraskar likevel ikkje at òg i Raudt finnes folk av denne typen. Deler av den radikale venstresida har alltid hatt problem med fakta og god logikk.

Arnfinn: Du får sjå på tidsskriftet Rødt! som tilsvarande Humanist, eg trur ikkje alle i HEF er einige i din redaksjonelle profil og alt som vert skreven der. Eller kva trur du?

Anonym sa...

En liten kommentar til: Det ble oppfordret til å legge ut dette nummeret på nettet, og ærlig talt, dette understreker poenget med å sjekke litt før man skriver:

http://marxisme.no/index.php/2008/nr-2a-2008.html

Hele nummeret ligger ute på marxisme.no. (Selv om dette ikke nødvendigvis er en god ting...)

Anonym sa...

Klart alle i HEF er enige med Arnfinn i alt!

På vegne av noenogsøttitusen mennesker

Didrik Søderlind

(HEF-medlem)

ViggoStrømme sa...

Hva er problemet her da folkens?
Her er intet nytt: Rødt, RV og AKP. Same shit, new wrapping.
Er det nødvendig å minne om at Rødts eneste stolthet
Erling folkvord har støttet både det ene og det andre folkemordet gjennom sin tredve år lange beundring for Stalin, Pol Pot og Enhver Hoxa? Take a pick, evt. slå opp i gamle numre av Røde Fane.

ViggoStrømme sa...

Ehr...glem Hoxa, for han var vel neppe genocidal. Jeg glemte Mao.

Og for å komme eventuelle innisgelser fra Rødt i møte: jada! Jeg vet dere er AKP og såkalte uavhengige kommunister. Det finnes et utrykk for slikt: Nyttige idioter, evt. medløpere.

Det føles ikke greit, gjør det? Å måtte traske rundt i sumpen med aoplogeter for folkemord, jmfr Serbia. Better get used to it, amigos. (Evt. kamerater?).

PS: Ironisk nok er ordrebekreftelsen her "talin". Det mangler bare en "S" så blir det Stalin. Humre, humre.

Arnfinn Pettersen sa...

Ken: Jo'a, jeg burde sikkert ha sjekket bedre (bør man ikke alltid det?), men nå viste det seg at Aftenposten-fremstillingen var spot on, og da synes jeg kanskje å insistere på det minner litt mye om å kritisere budbringeren for å slippe å diskutere budskapet ...

Arnfinn Pettersen sa...

Nei, Rødt! og Humanist skiller seg ganske mye fra hverandre i den forstand. Det er et hav av forskjell mellom en redaktør ansatt av den ansatte ledelsen (som i Humanist) og en redaktør valgt av landsmøtet. Sistnevnte kan (i det minste i prinsippet) avsettes av neste landsmøte og svarer altså direkte for sin policy overfor medlemmene. Redaksjonen er muligens ikke underlagt direkte styring, men må, hvis redaktøren vil bli gjenvalgt, rette seg etter hva de forventer at ønskes.

Jeg er ansatt. Jeg kan sparkes hvis jeg kommer i direkte strid med organisasjonens grunnverdier, men jeg er langt vanskeligere å bli kvitt og derfor langt friere.

Har Rødt hatt noe landsmøte etter det famøse nummeret? (Nei, Ken, jeg gidder ikke sjekke.) Ble redaktøren gjenvalgt? I så fall står hele organisasjonen plutselig ansvarlig for blemmen. Det er ulempen med en slik redaktørordning.

ViggoStrømme sa...

Hege Ulstein skrev noen fine linjer om Rødt i Dagsavisen 14. aug:
"Partiet sliter med to store problemer. Det ene er at Rødt er et revolusjonært parti. Det langsiktige målet om å skape et samfunn der «menneskene blir i stand til å skape en framtid der de selv tar makta — gjør revolusjon,» virker fremmed, for ikke å si temmelig sprøtt, for de aller fleste velgere. Det andre problemet er partiets mørke historie med varm støtte til regimer som begikk folkemord. Rødt har fortsatt ikke greid å vaske av seg denne stanken."

Så sant, så sant.

Ellers er det som sagt bare å velge og vrake blant venstresidens koryfeere for å finne folkemordsbenektere, evt. folkemordsbejublere - og totalitære svermerier.

Ragnar Næss (SV): Folkemordet på armenerne

George Galloway (tidl. venn av Saddam): Gassingen av kurderne (Anfal)

Jean Paul Sartre: Moskvaprossesene og GULag

Harold Pinter (tidl. venn av Slobodan): Srebrenica

Chomsky (gal): Kambodsja

Foucault (fransk): Prestestyret i Iran og herettelsene av en samlet iransk venstreside (hvilken ironi)

Arnulf Kolstad: Alt som har med kinesisk slakt og diktatur å gjøre

Klassekampen: Iran

Gerd Liv Valla ("jeg angrer ikke et sekund"): Stalin (både som en stor statsmann og som fobilde for organisasjonskultur)


Lista could go on forever.


Det store sprøsmålet er selvsagt hva som er høna og egget her. Er kommunister/venstresosialister rett og slett fanget av en totalitær ideologi som uavhengig av intensjon alltid vil plumpe ut i en eller annen dødskult. Eller er de rett og slett politiske dyslektikere.

Jeg tror begge deler.

Men tilfeldig er det ikke.

Sist jeg hørte fra de venstreorienterte om totalitært medløperi kom de rekende med at folk på høyresida svermet for reaksjonært grums, som Sør Afrika og Pinochet i Chile.

Såvidt jeg vet var det et par skrullinger fra Unge Høyre som støttet Pinochet en gang på åttitallet. De ble så vidt jeg vet eksludert av ingen ringere enn Mikael Tetschner.

Venstresidens ekvivalenter, derimot, blir belønnet med statsrådsposter og høye stillinger i akademia.
Sigurd Allern, for eksempel, har fått det ærbødige verv å være vakthund for den frie presse, selv om han er ihuga motstander av maktfordelingsprinsippet.

Og så har vi søte Sira Myhre da. som leder Litteraturhuset. Kommer ikke han fra en bevegelse som sprang ut av de kinesiske bokbålenes herligheter under kulturrevolusjonen?

Eg berre spør. altså. I all ydmykhet.

Sprudlum sa...

Men opp i alt dette bør det sies at Partiet Rødt har en meget habil,kunnskapsrik og sympatisk leder i Torstein Dahle.

Redelig er han også.

I dagens Finansavisen omtales en meningsmåling partiet hadde bestilt om Norges militære bidrag i Afghanistan, formodentlig i den hensikt å vise at motstanden var økende i den norske befolkning. Nå viste deg seg at motstanden i stedet har minsket - altså en "rett i trynet" på Torstein Dahle og partiet, som hadde betalt 10.000 kroner for målingen.

Finansavisens journalist spør Dahle om partiet vurderte å droppe offentliggjøringen.

- Nei, det synes jeg ville være uvitenskapelig. Vi mener det er viktig å debattere på gunnlag av fakta, ikke fantasier.

Journalisten trekker videre frem at både partier og andre organisasjoner fra tid til annen legger resultater fra meningsmålinger i skuffen, hvis de ikke er fornøyd med resultatet.

- Nei, ikke for oss. Det er en stil jeg ikke liker, rett og slett. Jo viktigere et tema er, jo viktigere er det at man diskuterer det. Vi har ikke noe ønske om å dikte på oss større krigsmotstand enn det faktisk er.

Dette er jo en redelig og tiltalende innstilling, som alle burde efterstrebe.

Dessuten er Torstein Dahle den overlegent beste foreleseren jeg noen gang har hatt.

Mad Mullah Hastur sa...

Det signerar eg gladeleg. Torstein Dahle er ypperleg. Ein ærleg og redeleg politikar med eit skarpt analytisk sinn.

(Og ja, eg ignorerar reprisen på Viggo-sendinga, har ikkje tid til å tulle no).

ViggoStrømme sa...

For en komedie! Mad Mullah vil ikke ha en reprise av det åpenbare. Selv når han får folkemordsapologismen mitt i fjeset, så er det bare mas mas mas.
Det er jo ikke noe nytt der i gården. Jeg har for lengst gitt opp å forstå hvorfor folk som tilhører en rimelig demokratisk venstreside (nesten) alltid ender opp med å applaudere sine totalitære "brødre".

Men dette er bunnivået foreløpig: "Torstein Dahle er ypperleg. Ein ærleg og redeleg politikar med eit skarpt analytisk sinn."

Hjelp! Halmstrået her må være at Mad Mullah kødder, men jeg tror det ikke....


Når det gjelder Torstein Dahle så kan han godt være snill og en dynamisk foreleser. Pussig at homse Dahle og multi-kulti Dahle er leder av et parti som for noen år siden mente at homofili var sodomi og at grensene burde stenges. På samme sylskarpe analytiske vis har han vist oss at okkupasjonen av Afhanistan er verre enn NaziTyskland, at selvmordsbombingen av markeder, skoler og moskeer i Irak er legitim motstandskamp. Dahle er selvsagt av den gamle garden AKPere, som dyrket Stalin og alle de andre drakonikerne som Mullah er så lei av å høre om. Det er jo åpenbart at det å være medlem av den samme stalinistiske rørsla i 30 år er utrykk for et usedvanlig begavet og skarpt analytisk sinn. Selvsagt.

Mad Mullah Hastur sa...

Om ViggoStrømme hadde tatt medisinen sin, så hadde han klart å lese nøyaktig kva eg tykkjer det aktuelle temaet. Han virker diverre litt for opptatt med å pleie sin psykose og sjå skurkar i ein kvar busk.

Når det gjeld Torstein Dahle, så uttalar eg meg basert på personlege erfaringar. Har ViggoStrømme nokon gong diskutert med herr Dahle? Nei? Tenkte meg det.

Ordbekrefting er ustativ, eg mistenkjer dei meiner ustabil.

ViggoStrømme sa...

Medisineres skal vi? Høyreavvikerne? Figures....Et evigvarende trekk på ventresiden dette: Å patalogisere motstandere. Det må jo til når ord ikke er basis, men overbygging.

Så Mad Mullah har personlig kjennskap til Dahle, noe som skulle frikjenne Dahle fra å være en politisk idiot, en mann som harr gått i den totalitære ideologiens tjeneste gjennom hele sitt voksne liv?

"sjå skurkar i ein kvar busk"? Det er ikke nødvendig å lete i buskene etter "skurker" i ML-bevegelsen, Mullah! Det er det som er den grunnleggende forskjellen på oss: Du ser bare det du vil se. Du ynder å smykke deg selv med at du humrer og ler av stalinistene, at de er dumme og teite og villfarne. Men når det kommer til stykket lar du disse gutta passere. Du innser ikke alvoret i å forfekte menneskefindtlige ideologier (så lenge de kommer fra venstre).

Du lider av den samme kvasireligiøse forestillingen som mange av dine trosfrender: Kommunismen er grunnleggende god, det står skrevet i historien, den er sann og vitenskaplig og vil seire til slutt. Synd for de som gikk i kjøttkverna, du føler med dem. Men du har fremdeles sympati for de som med åpne øyne applauderte massemordet, og som fremdeles er hvileløse i sin søken etter nye totalitære retninger de kan slenge seg på (hizbollah, Ahmedinejad, Hamas).

Det er jo bare en utvannet variant av Stalins omelett. Du kan sitte og humre med Dahle over all sutringen fra det ytre høyre, i visshet om at historien vil vise at dere får rett til slutt.

Det er ikke jeg som er den store dikotomikeren her, men du og dine venner på venstresiden. For kritikken deres av den totalitære marxismen er som et såpestykke, den kan virke håndgripelig, men glipper hver gang man forsøker å holde den fast. Alt dette fordi dere deler verden inn i kategorier som ikke er politiske når det kommer til stykket, men religiøst. Dere lærer ikke av erfaring, og synes derfor debatten om frihet kontra ufrihet, pluralisme kontra ensretting, demokrati kontra diktatur, folkemord kontra (borgerlig) humanisme osv osv - er uinteressant. Det alt dreier seg om er det gode og det onde i et langt tidsperspektiv. Det som er ondt idag vil bli godt i morgen, når historiens dom er klar.

Derfor er et greit å stryke stalinistene medhårs.

Mad Mullah Hastur sa...

Den viktigaste forskjellen på oss to, ViggoStrømme, er at du argumenterar basert på kva du antar eg meiner, medan eg kommenterar det du faktisk skriv.

Du kan vere så ueinig du vil med Torstein Dahle politisk. Eg uttalte meg om hans karakter og eigenskaper, basert på mine erfaringar med han.

Men det speler inga rolle for deg i dag - du har gløymd å ta medisinen din, så du vil skrike og herje ustoggeleg uansett kva nokon seier til deg. Du vil hive meg i same bås som ML-arane om det passar deg, og i neste augenblink vil du nok kalle meg nazisympatisør, for alt er det same i di bok. Det er FIENDEN! Det er den andre! Den som meiner nokon andre enn deg! HAN ER SÅNN! HAN ER SÅNN! Roper stemmene i hovudet ditt, og du slår dine syltelabbar utover tastaturet medan skjorta vert våt av sveitte og rennande fråd.

Ved Profetens Skjegg, kan vi no få gjort noko med psykiatrien i Noreg? Dette er trist å sjå på.

ViggoStrømme sa...

”Den viktigaste forskjellen på oss to, ViggoStrømme, er at du argumenterar basert på kva du antar eg meiner, medan eg kommenterar det du faktisk skriv. Du kan vere så ueinig du vil med Torstein Dahle politisk. Eg uttalte meg om hans karakter og eigenskaper, basert på mine erfaringar med han.”
-Dakars Mullah da! Er du redd for å bli missforstått når du berømmer Dahles sylskarpe analytiske evner? Er det så mye mellom linjene her? Du hevder at du kommenterer det jeg skriver, men det gjør du da ikke. Du roper på dommeren, på lobotomisten! Nå har syltelabbene mine foreslått en lang rekke forhold som i alle fall bør problematisere utsagnet ditt om det sylskarpe sinn, men du svarer ikke, men forsøker å være morsom, selv om det er tydelig at du ikke hygger deg. Vi har diskutert dette så mange ganger at jeg føler meg rimelig sikker på hvor jeg har deg. Du er ikke totalitær, men du vil ha både melk og honning. Du fnyser av stalinistene, men tar dem mildt i forsvar, gang på gang – mens jeg fordømmer dem. Mer mystisk er det ikke.

”Men det speler inga rolle for deg i dag - du har gløymd å ta medisinen din, så du vil skrike og herje ustoggeleg uansett kva nokon seier til deg. Du vil hive meg i same bås som ML-arane om det passar deg, og i neste augenblink vil du nok kalle meg nazisympatisør, for alt er det same i di bok. Det er FIENDEN! Det er den andre! Den som meiner nokon andre enn deg! HAN ER SÅNN! HAN ER SÅNN! Roper stemmene i hovudet ditt, og du slår dine syltelabbar utover tastaturet medan skjorta vert våt av sveitte og rennande fråd.”
-Hjelp! Men ok: Samme bås som MLerne? Nei. Og her er du bare selvmedlidende – mot bedre viten. Du er ikke i samme bås som stalinistene – men du unnskylder dem. Det er riktig at jeg plasserer nazier og stalinistene i samme bok, i boka om massemordet og renhetsdyrkelse som politisk strategi, uten at dette på noen som helst måte gjør nazisme og kommunisme til identiske ideologier. Når det gjelder historisk erfaring og implementering av ideologien i praktisk politikk er fellesnevnerne sørgelig like. På samme måte ser jeg klare likheter mellom nazisympatier og kommunistsympatier. Ikke i ideologien – kanskje heller ikke i intensjon om eventuell voldsbruk. Men i resultat. Og alvorsgrad av meddløperi. Se DET er den store forskjellen på oss to (i denne sammenhengen).

”Ved Profetens Skjegg, kan vi no få gjort noko med psykiatrien i Noreg? Dette er trist å sjå på.”
-Jeg lurer litt på hvem du egentlig er når du skriver dette.

Arnfinn Pettersen sa...

Rooooooooooooooling nå, unger. Ville sette pris på om vi kunne legge diagnostiseringen til side.

Mulle: Jeg har møtt en rekke ypperlige og svært hyggelige forelesere som jeg ikke desto mindre ikke ville gitt makt over en sølepytt en gang.

Didrik Søderlind sa...

Viggo: Skjerp deg nå. Denne tråden har budt på prakteksempler på radikale mennesker (som Mullaen) som tar skarp, refleksmessig avstand fra bortforklaringer av folkemord. Likevel klarer du å utmale Mullaen som en slags stalinist som ønsker å sende deg til Sibir.

Det er greit at du skriver under det derre pseudonymet ditt som er deg når det passer seg slik, og en fiktiv Stutum-type når det passer. Men du må ikke innbille deg at det blir gode diskusjoner av sånt.

Det er nok nå, Viggo.

Hvis jeg blir med i Rødt, kan dere love å sende Viggo til Sibir da? Eller i det minste forsøke å kurere hans manglende forståelse for kommunismen med litt heftige medikamenter og belteleggging?

Arnfinn Pettersen sa...

Hm, jeg uttrykte meg visst ikke klart nok:

Den neste som tillegger noen sjelelige skader eller anbefaler behandling med medikamenter VIL BLI SLETTET!

Comprende?

ViggoStrømme sa...

Didrik, klodrik! Hva var dette for noe da? Sibir? Og hvordan kan du forklare Mullahens påstand om stalinisten Dahles sylskarpe analytiske sinn? Merkelig at du ikke ser tomheten/uhorveligheten i et slikt utsagn?

Det kan være tid for å bremse litt her, det er jeg enig i, for hav er det egentlig som diskuteres her i det uendelige?

Ikke noe annet enn at jeg fullt og fast mener at kommunismens erfaringer hører hjemme på historiens skrothaug, at kommunismen er en totalitær ideologi og at jeg er dypt uenig med den som fremdeles måtte omtale kommunismen og kommunismens apologeter med eufemismer.

Slike tanker deles ikke av veldig mange faste bloggerne her inne, med et hederlig unntak av redaktøren, mener jeg.


Didrik påstår at jeg mangler forståelse for kommunismen. Det er med respekt å melde tøv. Hva er det jeg ikke har forstått mener du? At kommunismen er en god ide som gikk galt. Arbeidsuhell. Hva da?

Det er dessverre symptomatisk at mine meninger om kommunismens forkastelighet vekker forargelse. Likeledes at kommunismens sympatisører hører hjemme i etikkens mørkeste randsone.
På den andre siden er det ikke måte på hvor unisone vi er i fordømmelsen av de nazistiske forbrytelsene og deres eventuelle apologeter.

Og akkurat dette fenomenet er saken i et nøtteskall.

ViggoStrømme sa...

Didrik skriver: "Likevel klarer du å utmale Mullaen som en slags stalinist som ønsker å sende deg til Sibir."

-Og så kommer dette fra deg da Didrik. Du som fremstiller deg selv som sindigheten og obektiviteten selv. Når har jeg påstått dette. Eller noe i nærheten? Det jeg har sagt er at Mullahen, og svært mange andre på den politiske venstresiden, på TROSS av sitt demokratiske sinnlag, på TROSS av å være humanister, har en klar tendens til å se på den autoritære venstresiden med et forsenende blikk. Og det mener jeg er riv ruskende galt. Det er som Hege Ulstein skrevi Dagsavisen: "Det andre problemet er partiets mørke historie med varm støtte til regimer som begikk folkemord. Rødt har fortsatt ikke greid å vaske av seg denne stanken.".

Dessverre gjelder dette for langt flere enn sekteristene i Rød og Tjen Folket. Et flott eksempel er SVs Hangelad og APs (!) Inge Lise Husøys forslag om å gi Castro Nobels Fredspris.
Jeg har snakket med hundrevis av sosialister og nesten alle er enige om en tragisk historisk feilslutning. At kommunismen var godt ment, men sviktet på grunn av systemfeil og maktmissbruk.

Det er denne feilsutningen som har ført til at Folkvord, Dahle og Alsak Sira Myhre høster annerkjennelse i vid forstand, noe som egentlig er surrealistisk i seg selv.

Arnfinn Pettersen sa...

Viggo: Som så ofte før er du best når skrur igjen frådekranen.

ViggoStrømme sa...

Jo takk! Men jeg må få lov til å påpeke at dette med fråden er en overdrivelse! Jeg smører tjukt på, bevares. Men allikevel tror jeg at folk her inne blir mer sinna på innholdet enn formen. Det er bare så mye lettere å ta til motmæle når jeg fråder.

Didrik Søderlind sa...

Arnfinn: Min kommentar ble skrevet mens du skrev din. Jeg så den altså ikke før jeg publiserte min forrige kommentar.