mandag 8. oktober 2007

Velkommen til verden!

Humanistiske seremonier kommer neppe som noe sjokk på Den Tvilsommes lesere. For amerikanere kan det være en underligere opplevelse. Matt Cherry, som tross sin unge alder har vært en sentral skikkelse i internasjonal humanisme i årevis, har skrevet en hyggelig sak On Faith (som er Newsweeks og Washington Posts interessante side for livssynsspørsmål), om en “Welcome to the World”-seremoni for sine tvillingdøtre Lyra og Sophia.

Jeg falt særlig for dette avsnittet: "[T]he ceremony touched something very deep inside all of us. It celebrated our humanity, as expressed through our love for our children and our desire for community. While expressing these values in our different ways, we should remember that they are shared by both the religious and the nonreligious alike, as members of the same family - the human family."

Merk forøvrig navnet Lyra. Har Matt lest Philip Pullman i det siste, mon tro?

2 kommentarer:

Anonym sa...

Med vårt slappe forhold til både religion og organisert humanisme har vi valgt å ikke arrangere noen form for barnedåp eller navnefest for vårt eksemplar av arten ny verdensborger. Skjønt, valgt og valgt - vi har vel heller latt være å ta stilling til spørsmålet i det hele tatt. Jeg har egentlig stor sans for alternativet - å feire det nye livet hver eneste dag!

Arnfinn Pettersen sa...

Vi er av mye den samme tilnærmingen. Til tross for at Human-Etisk Forbund setter penger inn på kontoen min hver måned, har vi latt våre to små, håpefulle krabbe stille utenom navnefest og lignende private varianter.

Men det er viktig og riktig at tilbudet er der for de som ønsker det.