søndag 14. oktober 2007

Våååår kirke!

Livssynsdialog hertillands er ikke alltid like livlig. Og kanskje er det like greit. I Ravenna skulle man i disse dager ført samtaler om den katolske og de ortodokse kirkenes forhold til hverandre. Det gikk ikke så bra, i henhold til Catholic News Service:

"In preparation for working together on the document Oct. 9, Roman Catholic participants met separately from Orthodox participants, who came from 16 different Orthodox churches.

During the Orthodox meeting, Russian Orthodox Bishop Hilarion of Vienna and Austria told the other Orthodox participants that his delegation would abandon the meeting if they did not ask the Estonian Orthodox delegation to leave.

The Russian Orthodox Church does not recognise the Estonian Apostolic Church, which is tied to the Ecumenical Patriarchate of Constantinople ... The Russian Orthodox Church believes the Orthodox in Estonia fall under the jurisdiction of the Russian Orthodox Church, not the ecumenical patriarchate."

Assosiasjonene til en viss Monty Python-film må sies å være nærliggende ... Og er det bare jeg som finner det festlig at den aktuelle biskopen heter Hilarion?

(Via Holy Smoke.)

Ingen kommentarer: