søndag 21. oktober 2007

Rowlings religion

Katten er ute av støvlene ... eller var det sekken? Uansett, etter at kristne grupper - med tilslutning fra selveste paven før han ble pave - i årevis har fordømt Harry Potter-serien, har J.K. Rowling i et av sine meget sjeldne intervjuer, snakket om sin religiøse tilhørighet.

Bøkene er gjennomsyret av spørsmål om offer og liv etter døden, så for oppmerksomme lesere (noe Den Tvilsomme mistenker ikke inkluderer mange av de nevnte kritikerne) kan det ikke komme som noe stort sjokk at Rowling er kristen, om enn av den dannede og skolerte typen.

Kristne fantasyforfattere er knapt noen nyhet. J.R.R. Tolkien og C.S. Lewis, to av genrens grunnpilarer, var begge dypt troende. Slik sett er Rowling i godt selskap. Det er også påtagelig at den siste boken er mer eksplisitt i sitt kristne budksap enn de øvrige i serien. Noe den har til felles med C.S. Lewis' Narnia-bøker. Også der var den siste av syv bøker langt klarere i sitt religiøse budskap enn de øvrige. (Skjønt, alle syv er forsåvidt klarere enn Rowling er, selv den siste boken.)

Og Den Tvilsomme, er han blitt mer tvilende til Rowling etter dette? Ne-ei. Men annen gjennomlesning av bok syv er blitt flyttet høyere opp på prioriteringslisten.

2 kommentarer:

Bjørn Are sa...

Just precis;-)

Litt på tide, og burde ikke lenger være noen stor medienyhet, ref. f.eks. http://www2.vl.no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20010108/ARTIKLER/108008 - merk dato;-)

Jeg havnet få uker senere i debatt med NorgeIDag om dette (etter å ha vært frekk nok til å få førstesideoppslag i Dagen med en positiv vinkling på HP), og la da enda større vekt på de kristne sidene i første bind.

Anonym sa...

Harryluja?