mandag 27. oktober 2008

Modig mann? Kjedelig mann ...

Kunstneren Kjetil Finne holder utstilling på Sølvberget i Stavanger. Temaet er Israels okkupasjon av palestinsk land. Og fordi Finne er en original og modig kunstner, som våger der andre tier, flommer utstillingen over av allusjoner til Holocaust. For som kjent er det jødene som er de egentlige nazistene og alt det der.

Og jeg klarer ikke å bestemme meg for hva som er verst. At det er usympatisk. Eller at det er kjedelig.

(Takk til Didrik for tipset.)

16 kommentarer:

Anonym sa...

Får meg til å tenke på Zeromancer live at Elektrostat for et år siden. Vet ikke helt hva som var verst av a) Zeromancer som sådan - som mest av alt fremstår som Seigmenn som har handlet på Body Map og forsøker å være kule, b) At en festival dedikert til synth er nødt til å booke dem for å trekke ekstra folk og dermed unngå underskudd eller c) Alex & co som presterte å fremføre følgende refreng: "Fuck you and your American lies!"

Samtidig er det også mulig at vi er litt blaserte her i vår lille intellektuelle boble. Og at det vi opplever som gammelt nytt eller som banale klisjeer - slik som at Israel er slemme når de okkuperer palestinsk land og at dette også har klare rasistiske trekk eller at USA ikke bare er snille - faktisk er en forholdsvis ny oppdagelse for mange der ute - kanskje også for den nevnte kunstneren og store deler av hans publikum.

Mad Mullah Hastur sa...

For all del, verken særleg modig i det trygge Noreg, ei heller originalt.

Men kvar står det at han prøver å vere modig? Eller at all kunst må vere modig?

Eg såg ikkje det nokon stad. Eg ser berre biletkunst som rettar søkjelyset på sionismens konsekvensar for den palenstinske sivilbefolkinga. Må vel vere legitimt det?

Eller er det kjipt fordi du ikkje er samd i hans bodskap, Arnfinn? *nudge-nudge*

Personleg støttar eg opp om Snirkelsnorkels merknadar.

Arnfinn Pettersen sa...

Jeg er i all hovedsak enig med Snirkelsnorkel selv, så nei, dette er ikke "kjipt" (et ord jeg aldri ville brukt på eget initiativ) fordi jeg er uenig med mannen.

Det er derimot usympatisk fordi det spiller på ideen om at jøder burde ha en ekstra innsikt i lidelsens vesen og derfor er ekstra onde når de påfører andre lidelse. Og det er kjedelig fordi det har vært gjort mange ganger før, tildels mye bedre.

Og ingen har sagt at kunst trenger å være modig, men jeg får det bestemte inntrykk av at kunstneren ønsker å fremstå som modig, spennende og original. Det mislykkes.

Og man gjør palestinerne en enorm bjørnetjeneste ved å bringe inn denne type allusjoner til Holocaust. Man kunne et øyeblikk få seg til å tro at de er like selvgode, usympatiske og historieløse som kunstneren fremstår som ...

Mad Mullah Hastur sa...

Eg er samd i at det ikkje er like interessant og taktisk å samanlikne Israels handtering av Palestinarane med Holocaust.

Problemet er at det er ei samanlikning som skrik etter å verte nytta.

Eg meiner alle burde halde seg for gode til å slå politisk mynt på industrielt folkemord. Inkludert beggje partar i konflikta mellom den Israelske stat og det Palestinske folk.

Anonym sa...

Jeg er sterkt skeptisk til israelsk okkupasjonspolitikk selv. Palestinerne lever under forferdelige forhold, og settlerne må ut av de palestinske områdene slik at palestinerne omsider kan få sin egen stat.

Det jeg reagerer på, er måten utstillingen ser ut til å ta en kompleks situasjon, konflikten mellom Israel og de omkringliggende statene og folkene, og legge all skyld på den ene parten: Israel. Jeg synes det ikke bare er fordummende og smakløst, men også farlig for palestinerne, fordi det flytter blikket fra deres medskyldighet i problemene og umyndiggjør dem.

Og så er de Holocaustallusjonene ganske smakløse. Men ikke så teite som Zeromancer, som ser ut til å ha blitt skapt i et trendbyrå som befinner seg i en tidskapsel fra tidlig nittitall.

ViggoStrømme sa...

Enig med Pettersen at dette ikke er modig - eller bra. I tillegg er det dypt umoralsk, selvsagt.

Midt Østen renner over av holocausfornektende hybris, så dette bidraget bidrar bare til å forsterke slike hatbilder.
Den som har litt peiling på historie bør trå varsomt når de uttaler at naziallegorier "skrik etter å verte nytta." En merkelig logikk dessuten, at fordi en del israelere har den frekkhet å bruke Holocaust som begrunnelse for en agressiv bosettingspolitikk, så er det bare rett og rimelig at de sammenlignes med sine bødler. Det henger ikke på greip. Verken proposjonalt, etisk, moralsk, historisk eller faktuellt. Det er på trynet. Punktum. Vi snakker om et industriellt folkemord. Og det VAR faktisk jøder som var ofre. Ikke palestinere eller arabere. Tvert imot, så planla Muftien i Jerusalem å opprette dødsleire i bl.a Haifa etter å ha latt seg begeistre av besøk i Chelmno, Treblinka og Sobibór.


Tommy Sørbø har sagt en del morsomme ting om konseptuell kunst. Blant annet at konseptuell kunst ikke overlever etter å ha forlatt kunstlokalet. Duchamps urinal slutter å være et kunstverk når det bæres ut av lokalet. Monal Lisa tåler en slik mobilitet.
For at konseptuell kunst skal være god og spennende (og nei..den MÅ ikke være modig) er det allikevel ikke nok at kunstneren diskuterer og begrunner. Han må ha noe å si, noe som ikke er sagt hundre ganger før. Resirkulert og drøvtygd begrunnelse er en selvmotsigelse i konseptuell kunst, mener Sørby. Den faller flatt til marken og kan knapt kalles kunst.

Mad Mullah Hastur sa...

Didrik: Eg trur ikkje vi er så usamde eigentleg. Det eg trur utstillinga gjer, som er verdt å gjere, er å trekkje fram nokre av dei utsegna frå Israelsk hald som ein gjerne skulle ha hatt under teppet (på lik linje med Hamas si lefling med Zions vises protokollar). Eg trur faktisk det er viktig å vete at det ikkje berre ved eit uhell at Israel har gått fram som dei har gjort, dog meiner eg at desse sitata høyrer heime i ein annan, og meir nyansert kontekst.

Viggo:
Sjølv skrik det etter å verte nytta. Dei er enkle, og lett tilgjengelege. Det handlar ikkje om at det er rett eller formålsteneleg, det handlar om at dei er der, og kan brukast lett.

Eg er som sagt ikkje imponert over nokon av sidenes bruk av Holocaust-prega argumentasjon, og finn det smaklaust. Holocaust rettferdiggjer ikkje Israels gjerningar, ei heller er det samanliknbart med dei. Her begår beggje sider ein bommert som eg meiner er verdt å kritisere.

ViggoStrømme sa...

Du har rett i at dette er smakløst, uansett hvilken "side" som benytter seg av "det".
Jeg finner det allikevel merkelig at du nærmst sidestiller dette som to parter med proposjonal gjensidighet.

Når sionister bruker Holocaust som legitimitet for bosettingspolitikk, så har det noe for seg, enten vi liker det eller ikke.
De israelske jødene er omgitt av fiender som benekter Holocaust og programfester antisemttisme, jødene skal kastes på havet, evt. utryddes ifølge Hamas, paelstinere og arabere har historisk sett hatt dypeere sympatier med Hitler Tyskland enn det som har vært vanlig å rapportere (selv om dette nå har blitt et prioritert forskningsområde), den europieske antisemittismen er på full fart tilbake (godt promotert av den nye islam/vest akse og muslimsk innvandring) og Israel er frihavn for en jødisk populasjon som nær ble utryddet for seksti år siden, selv om mange nå, i etterpåklokskap og historieløshet, mener at jødene aldri skulle fått denne frihavnen.
Holocaust går som en lang linje og en lang nerve gjennom hele den israelske statens historie og det er en historisk kjennsgjerning, ikke et propagandistisk påfunn.
Hadde jeg vært europeisk jøde hadde jeg i tillegg vært bekymret for min fremtid her. Hva er farligst: Israel i dag eller Europa om tyve år?

Når norske venstreradikale kunstnere, skribenter og politikere så forteller oss at det jødene gjør mot palerstinerne er The Real Holocaust er det bare tull, oppsinn og grumsete uforklarlig - kanskje begynnelsen på en ny bølge av antisemttisme som ingen aner konsenkvensene av.

Jeg er bekymret. Er ikke du?

Mad Mullah Hastur sa...

Det korte svaret er: Nei.

Eg har ikkje tid til å utdjupe meir enn at eg deler ikkje din enorme uro, nei. Eg meiner du svartmalar, og det du malar er fanden på veggen.

Her er det mykje ein kan problematisere, men eg må faktisk jobbe litt i dag òg.

Arnfinn Pettersen sa...

Hm, jeg tror jeg er mer bekymret enn Hastur, men ikke fullt så bekymret som Viggo. Er det bekymringsfullt?

ViggoStrømme sa...

What? Me? Worry?

Anonym sa...

Jeg har selv sittet på fester der dresskledde gammelsosialister plutselig begynner å skrike mot "Jødene! Jødene!!!" (og selvsagt "Amerikanerne! Amerikanerne!!!"), så jeg deler bekymringen at det i vesteuropeiske, radikale kretser er slik at at ikke har et alment engasjement mot verdens elendighet, men er noe selektiv i sitt reaksjonsmønster. Jfr. What's Left? av Nick Cohen.

Per
(joda, jeg kjenner til tesen om at "flertallet av anekdote er ikke data"...)

Arnfinn Pettersen sa...

Viggo: Fint bilde, minner meg om en eller annen ...

Per CJ: Jeg er enig i at antisemittisme på venstresiden er et betydelig problem. Det jeg ikke er fullt så enig med mange i, er at det er et nytt problem. Det har alltid vært et betydelig potensial for antisemittisme i venstresidens kapitalismekritikk. Den lar seg svært lett blandee med klassiske antisemittiske stereotypier. Og dette har stukket hodet opp med jevne mellomrom de siste hundre årene.

Det som skiller denne antisemittismen fra den moderne, som f. eks. nazistene kolporterte, er at den ikke i samme grad er basert på ideen om rase. Den minner som sådan mer om den klassiske antisemittismen, der jødene var grådige og rottet seg sammen mot resten av verden.

Sånn sett fyller palestinerne i venstresidens antisemittisme rollen de stakkars barna som ble påstått brukt i jødene påskefeiring hadde i klassisk antisemittisme. De er ofre for jødenes ondskap, men det er ikke en absolutt, kosmologisk ondskap. Det er en ondskap knyttet til religion og gruppetilhørighet.

Anonym sa...

Hastur:
Til det du sa for ett år siden om at Kjetil Finne ikke syns å være modig fordi han er i Norge, er bare bullshit. Han prøver aldeles ikke å fremstå som 'modig', men å sperre opp øynene til folk som ikke har peiling. Og, FYI, han reiser såpass mye til utlandet at han ikke akkurat er "out of the danger zone", heller da.

Og alle dere andre vet ikke hva han mener og tenker. Arnfinn, du er en dust.

Mad Mullah Hastur sa...

Næmmen, anonym... så usedvanleg argument.

For tenk. Liksom. Atte.
Han er sånn og sånn, FYI.

Fordi han liksom, sånn... skjønner?

Ikkje kall Arnfinn ein dust, heller.

Dust.

Arnfinn Pettersen sa...

Jo da, Anonym, bare kall meg en dust du. Heller en dust enn et usympatisk og kjedelig fjols. Men han opptrer nå i det minste ikke anonymt. Det er mer enn enkelte andre jeg kan komme på.