torsdag 8. januar 2009

Besværlig brosjyre

Det er visst noen som mener jeg er litt for opptatt av fremvoksende antisemittisme i skyggen av krigføringen i Gaza. (Som jeg, for ordens skyld, er meget kritisk til). Jeg er muligens en smule monoman, men ikke helt uten grunn, som Dagbladet viser:

En brosjyre som oppfordrer til grov hets av jøder og jødiske helligdommer skal ha blitt delt ut på gata i Oslo.

Ifølge Norges Kristne Råd ble brosjyrene delt ut utenfor kjøpesenteret Gunerius i Oslo onsdag. Brosjyren oppfordrer blant annet til å tegne David-stjerner på fortau og bussholdeplasser, tømme søppel ved den jødiske synagogen og plassere grisehoder ved jødiske graver. I tillegg bes det om karikaturtegninger av «jøde i hatt og jødekrøller med et barn brent med fosforbomber».

Men for all del, det kunne vært verre, som når en stor tenker som Hugo Chávez sammenligner krigføringen med Holocaust. Det er visst flere enn Israelske myndigheter som burde studere begrepet proporsjonalitet nærmere ...

11 kommentarer:

ViggoStrømme sa...

Ikke akkurat noen overraskelse dette. Dette måtte komme.

Anonym sa...

Ja, de er svært fredelige og snille mennesker disse araberene.

Anonym sa...

Chavez har absolutt sine gode sider som innenrikspolitiker. Som utenrikspolitisk kommentator er han imidlertid i en såpass særklasse at jeg mistenker ham for til tider å glemme å ta medisinen sin.

Anonym sa...

"Men for all del, det kunne vært verre, som når en stor tenker som Hugo Chávez sammenligner krigføringen med Holocaust."

Vel, om ikke annet er Chávez på linje med tenkerne i Vatikanet...

http://www.dagbladet.no/2009/01/08/nyheter/utenriks/krigen_i_gaza/paven/vatikanet/4296001/

Arnfinn Pettersen sa...

Kawa: Og akkurat det var kanskje ikke så lurt sagt. Det er ikke som vatikanet har det beste forhold til Israel fra før ...

Det skal bli interessant å se om paven sier seg enig.

Unknown sa...

Kardinal Martino er helst å regne som en løs kanon på dekk.

Anonym sa...

Arnfinn: Spørs om ikke det paven sier blir tolket i verste mening av noen, uansett om han sier seg enig eller ikke... Jeg fant forresten følgende avsnitt i Politikens oppslag om saken, under avsnittsoverskriften "Paven puster til ilden":

Men paven er selv med til at puste til ilden.

I sin årlige tale til diplomater sagde paven, at »et nyt udbrud af vold frembringer stor skade og lidelse for den civile befolkning« i Gaza og Israel og appellerede til »afvisning af had, provokationshandlinger og brug af våben«.

»Vold, hvor det end kommer fra og i hvilken form den end antager, må på det strengeste fordømmes«, siger han.

(http://politiken.dk/udland/article626024.ece)

Slik puster en pave til ilden!

Christian Brandt-Hansen sa...

Skulle du sett; paven uttaleler seg som en kristen som faktisk har tatt til seg noe av Jesus' mer fornuftige lære.

Hvem skulle trodd...

Arnfinn Pettersen sa...

Men så er deg da også adskillige mil mellom pavens uttalelse og kardinal Martinos.

Arnfinn Pettersen sa...

Straume: Her var det veldig mye å ta tak i.

Du skriver: ”Jeg synes likevel du mister litt fotfestet og den nøkternheten du ellers er kjent for.”

Er jeg kjent for nøkternhet? Hm, burde jeg være fornærmet nå? Jeg som har vurdert å gjøre Staffs uttalelse om Fritzl-saken til header: ”Ikke noe helt spesielt, bare litt ytterliggående kanskje.”

Du skriver: ”Jeg synes det er veldig tynt å bruke en tulling sin innsendte kommentar i VG som bevis på at det ikke er "vanntette skott mellom kritikk av Israel og antisemittisme." Selvsagt har vi idioter, det betyr ikke at man bør være redd for å fordømme (staten)Israel uten å bekymre seg for om skottene er tette og man får antisemitt slengt mot seg.”

Selvsagt betyr det ikke det. Men jeg har opp gjennom årene møtt for mange palestinavenner som har glidd over i ren antisemittisme – til og med holocaustbenektelse. Det betyr på ingen måte at alle som er kritiske til Israels krigføring er antisemitter. Jeg er kritisk til Israels krigføring. Og jeg tror i det minste ikke at jeg er antisemitt.

Du skriver: ”Neste dag går du løs på THE angående samme tematikken. Pro-Israel-lobbyen er, som du korrekt sier, mangefasettert. Problemet er at THE aldri har påstått noe annet. Du argumenterer tilsynelatende mot en påstand som THE ikke har fremmet”

Gjør jeg? Jeg tolker THE dithen at han mener det finnes én jødisk lobby i USA. Hvis han ikke mener det, er det fint, men jeg er slett ikke sikker.

Du skriver: ”Videre så, ser du stort på det, og definerer en pro-Israel-lobby som nå visst eksisterer likevel, alle er bare ikke jøder må vite. At mange (eks. Gaarder i sin famøse kronikk) roter mellom staten Israel og jøder generelt er selvsag sant, men som den gale Mullaen påpeker så er det ikke bare anti-semitter som driver med denne uheldige sammenblandingen.”

Alle utsagn om samfunnet er i en viss grad abstrakt. Men noen abstraksjoner er mer problematiske enn andre. Å snakke om en Israel-lobby i USA gir en viss mening, ettersom man har mange pressgrupper som jobber for det samme overordnede målet, at USA skal gi sin tilslutning til israelsk politikk, åkke som.

Utfra samme logikk kan man muligens snakke om en jødisk lobby, men jeg har, med min ringe kjennskap til amerikanske jøder, vanskelig for å se hva det er de forenes om. Min begrensede kunnskap tilsier heller at jødiske grupper har en fascinerende evne til å være uenige om det aller meste.

Det er to grunner til at det er greit å snakke om en Israel-lobby, men ikke om en jødisk lobby:

For det første fordi en Israel-lobby (som helt klart inkluderer en del jødiske grupper) kjennetegnes ved saken de tar til orde for. En jødisk lobby er derimot ikke kjennetegnet av annet enn at de er jøder. Og amerikanske jøder mener mye rart om mye rart. (På samme måte var det fjollete å snakke om en irsk lobby, men gav mening å snakke om en IRA-lobby i amerikansk politikk.) Lobbyister er nettopp kjennetenet av at de driver lobbyvirksomhet for en sak, ikke av sitt etniske opphav. (Selv om det selvsagt har noe å si for valget av saker.)

For det andre er det problematisk fordi forestillingen om de mektige, samforente jødene er et avgjørende element i moderne antisemittisme.

Du skriver: ”Jøder generelt stemmer demokratisk og Bush har dermed ingenting å tjene på å la seg påvirke av denne gruppen, hevder du. Her misforstår du valglogikk. I Florida stemmer de fleste eksil-Cubanere republikansk, dette gjør ikke disse stemmene mindre viktige for demokratene. Tvert imot, dette er stemmer som må vinnes for å ta valget. Paradoksalt nok så kan da de gruppene du ikke regner med å ha bak deg få større innflytelse enn de som stemmer på deg "uansett". Når det er sagt så er vi sikkert enige om at betydningen til denne lobbyen er overvurdert i mange kretser.”

Nei, jeg tror ikke jeg misforstår valglogikk. Jeg tror bare ikke at de jødiske elitene THE er så bekymret for har særlig innvirkning på republikansk politikk. Men jeg overdriver muligens det med partitilhørighet som årsaksforklaring.

Du skriver: ”I går føler du å forsvare din monomane holdning ved å vise til en brosjyre med grov hets av jøder. Nå er det mulig jeg har liten tro på menneskeheten, men slike grupper vil vi aldri slippe unna, så dette beviser ingenting. De hater noen, om det er polakker, svarte, gule, jøder eller pandaer så er det alltid noen "andre" som skal tas. Problemet er om denslags holdninger får legitimitet i befolkningen generelt, og der er vi enda et stykke unna. Folk flest ser med forakt på slike grupper.”

Jeg har ikke hevdet at disse brosjyrene viser noe annet enn at det finnes antisemittiske ekstremister i Norge. Og at det er verdt å påpeke. Det mener jeg fortsatt.

Jeg har brukt tilstrekkelig med tid i antirasistiske sammenhenger til å vite at valget av jøder som fiende ikke er et tilfeldig valg av noen å hate. Antisemittismen er den høyreekstremistiske rasismens intellektuelle legitimering. Når de andre argumentene faller, er det en antisemittisk konspirasjonsteori som brukes for å gi paranoiaen legitimitet. Vi ser det gang etter gang, for eksempel i britiske BNP, som blir stadig gladere i holocaustbenektelse og antisemittisk konspirasjonstenkning.

Du skriver: ”Når det gjelder vatikanet så gjør du samme feilen som du hevder andre gjør overfor jøder. Lar en mann (Martinos) være representativ for institusjonen. Når paven selv går ut med nøkterne kommentarer spiller det ingen (liten) rolle hva en ussel kardinal har å si om saken. Paven er tross alt et relativt klart definert overhode for den gjengen.”

Jeg har da heller ikke sagt noe annet enn at det ville være interessant å se hva paven ville si. I likhet med Christian oppfatter jeg Martino som en løs kanon, men i dagbladsaken fremstilles han som en talsmann for Vatikanet. Hvis utsagnet var kommet på vegne av Vatikanet, ville det selvsagt vært legitimt å ta Martino til inntekt for Vatikanets ståsted (slik Jens Brun-Pedersen tas til inntekt for HEFs når han uttaler seg på HEFs vegne). Men jeg har inntrykk av at det er Dagbladet som har misforstått.

Her må jeg for øvrig si at jeg synes du feilleser meg. Det var faktisk ikke jeg som bragte Vatikanet på banen.

Windingstad sa...

"For det andre er det problematisk fordi forestillingen om de mektige, samforente jødene er et avgjørende element i moderne antisemittisme."

Utvilsomt. Arven fra "Sions vise" er fortsatt høyst nærværende. Til og med svært mange helt vanlige folk, som ikke har noe mot jøder, kjøper all propaganda om jødenes makt. Det er den mest utbredte forestillingen, hvilket naturligvis har sammenheng med dens svært nyttige funksjon.

Videre er det ofte vanskelig å skille mellom israelkritikere og antisemitter, fordi så mange ofte er begge deler. Særlig i den arabiske verden er en frådende antisemittisme svært utbredt. Det betyr selvsagt ikke at det er umulig å skille dem - for all del - bare at vi må gjøre en innsats.