torsdag 15. januar 2009

Opprop mot utvidelse av rasismeparagrafen

Et opprop mot utvidelsen av rasismeparagrafen til å inkludere krenkelser av religion er etablert. Den Tvilsomme oppfordrer alle til å skrive under.

Jeg er nummer 21 på listen. Det bør være over hundre i løpet av dagen.
_____

7 kommentarer:

Bjørn Are sa...

Skrev selvsagt under, selv om jeg stusser over begrunnelsen "Det fører unektelig til en sementering av gamle utdaterte religiøse holdninger, da det også vil hindre sann kritikk av religion."

Mitt poeng er at loven innskrenker ytringsfriheten på utilbørlige måter, enten det nå er innvandrernes politiske syn (kommunisme, nazisme, Hamas...), religion og/eller ateisme som jeg risikerer å "såre".

Å gjøre dette primært til et spørsmål om religionskritikk vil fort begrense tilslutningen.

Ellers var ordbekreftelsen dulness. Jeg er redd for at oppropet i mange kretser ikke vil endre mye på den.

svein sa...

Nå er jeg nr 29, så dette går vel bra? Ordrebekreftelsen er senat, jeg vet ikke helt hva det kan tyde på?

Bjørn Are sa...

Cato og Kartago?

Arnfinn Pettersen sa...

Bjørn Are: Jeg tolker ham dithen at han mener at det vil bli umulig å endre på mer usympatiske sider ved ulike religioner, fordi man ikke vil kunne fremme kritikk mot dem.

Det er nok en betydelig overtolkning av regjeringens intensjoner, men ikke nok til å hindre meg fra å skrive under på selve oppropet.

Lars sa...

Nummer 58, så det må nok jobbes litt for å komme over hundre. På tide å bruke facebook til noe fornuftig.

Anonym sa...

Oppfordrer alle til å bruke denne listen, den virker mer seriøs og har bred politisk støtte.

http://opprop.info/

Anonym sa...

opprop.info har fått over 600 underskrifter i løpet av 1 1/2 dager.