onsdag 14. januar 2009

Muslimsk friskole i Oslo? OK

Foreningen Fredsskolen ønsker å starte muslimsk grunnskole i Oslo (melder VG, Dagbladet og NRK) og: "Skolebyråd Torger Ødegaard (H) i Oslo mener friskoler er et positivt supplement til den offentlige skolen, og anbefaler søknaden dersom skolen innfrir visse formelle krav."

Da tror jeg vi i Humanismens hus rolig kan forberede oss på en ny runde med anklager om å være klakører for den muslimske invasjonsmakten. For vi har i grunnen ikke noe annet valg enn å være enige med Torger Ødegaard.

Det er to grunner til det. For det første fordi HEF anser FNs menneskerettighetserklæring som fundamentet for vår verditenkning. Og den fastslår ettertrykkelig at "Foreldre har fortrinnsrett til å bestemme hva slags undervisning deres barn skal få" (Artikkel 26.3). Man kan like det eller ikke, men skal man først legge erklæringen til grunn for sitt arbeide, må man ta med seg de delene man ikke liker også.

For det andre fordi Norge tillater friskoler på religiøst grunnlag. Så lenge lover er som den er, og så lenge Norge kryr av kristne friskoler, vil det være svært vanskelig å argumentere for mot muslimske friskoler, forutsatt at de oppfyller de formelle kravene.

Samtidig må jeg innrømme at det er med en viss grad av ubehag at jeg skriver dette. Jeg har ikke noe mot privatskoler, men jeg er ikke overvettes begeistret for livssynsskoler, være seg om de er kristne, muslimske eller later som om de er pedagogiske alternativer, som steinerskolene.

Men at jeg ikke liker det er ikke noe argument i seg selv. Selv om det er nok for SVs gruppeleder i Oslo bystyre, Knut Even Lindsjørn, som:

"... mener at myndighetene må si nei til en privat muslimsk grunnskole i Oslo. Han er imot religiøse skoler til tross for at SV sier ja til slike skoler i den nye privatskoleloven.

- Jeg mener det er uakseptabelt å opprette flere religiøse skoler i Oslo. Det forsterker den delte byen og opprettholder en form for skille mellom oss og dem."

I så fall burde kanskje Lindsjørn heller arbeide for å endre den nye privatskoleloven, som så vidt jeg husker ble fremmet av en sånn derre ... SV-statsråd ... ?

Men, men, prinsippfasthet er kanskje ikke SVs sterke side? Uansett, det er antagelig på tide å finne frem de edder og galle-sikre vestene. Jeg har en følelse av at det vil komme en del slikt i vår retning i nærmeste fremtid.
_____

6 kommentarer:

ViggoStrømme sa...

(Slipe knivene)
Herr Pettersen!
Jeg godtar premissene dine og registrerer at du samtidig holder deg lett for nesen.
Tro det eller ei så mener jeg at argumentasjonen for en muslimsk grunnskole er mye mer overbevisende enn den om hijab i politiet.
Det er som du sier vanskelig å si nei, gitt at premissene nærmest er gitt på forhånd, i loven og den politiske sedvane.
Hijab-diskusjonen var en helt annen kosteballet, en tolkning av religionsfrihet som ikke, etter mitt skjønn, var åpenbar.

Selv er jeg av den oppfatning at vi ikke skal finanisere friskoler over statsbudsjettet i det hele tatt, men der er vi altså ikke - ennå.
Jeg tror også at muslimske friskoler er en katastrofe for integeringsarbeidet og et fremtidig klekkeri for sekterisme og i verste fall islamisme.

Arnfinn Pettersen sa...

Viggo skriver: "Tro det eller ei så mener jeg at argumentasjonen for en muslimsk grunnskole er mye mer overbevisende enn den om hijab i politiet."

Og jeg er for all del enig. Her er, som Viggo også skriver, premissene lagt.

Anonym sa...

Det skulle da bare mangle.

Selv om muslimene er vår tids spedalske, er det ikke nødvendigvis sånn at det eneste de oppnår ved segregering kun er å bli spedalskere. Se bare hva Steinerskolen for spesielt interesserte og andre rabiate har frambrakt av statsminister og det som Ari er. Det er jo ikke sikkert at de er blitt verken spesiellere eller rabiatere av privatskolering?

Det er med dette (for SV-ere i særledeshet?) som med mye annet, - det er greit med frihet og likhet så lenge det dreier seg om likanes folk, andre derimot skal man være forsiktige med å ikke oppdra i sitt eget bilde.

Gjervan sa...

Koranskole schmoranskole. Jeg har vel strengt tatt lov til å starte friskole med egne fag om Storbritannia rundt borgerkrigen, Polsk-Jødisk historie og det mongolske imperiet hvis mitt "pedagogiske alternativ" var at jeg synes at normalt historiepensum hopper over eller går for fort i gjennom disse høyst viktige temaene.

Jeg gikk for øvrig selv på en kristen vgs som fulgte standard vgs-pensum, med unntak av et to-timers "obligatorisk valgfag" kristendom i første trinnet; jeg kan ikke tenke meg annet en at disse Koranskolene vil gjøre det på lignende vis. Ellers var det utenomfaglige andakter og teologiske/religionsvitenskaplige foredrag og en veldig god og populær idrettslinje, da ønske om å satse sterkt på gym eller annet fag ikke er en godkjent grunn for å starte en friskole...
... da er man pent nødt til å starte en fullstendig skolepengefinansiert privatskole.

Shoaib sa...

Så kjedelig med slik logikk Arnfinn, er likssom så vanskelig å si seg uenig, med mindre man tar seg en dukkert i den islamofobiske kloakken.

ViggoStrømme sa...

Det er en del naivitet ute og går her om muslimske skoler. Som sagt: Så lenge loven er klar, ville det være vanskelig å nekte slike skoler å etablere seg. Ergo må loven forandres. Det er en annen sak.
MEN:
Erfaringene fra muslimske skoler i vårt naboland er ikke all verden, for å si det slik.
I en dokumentar som ble sendt på SvT for et par år siden fremkom det klart at skolene konsenkvent bryter lærerplanen, bedriver kadaverdisiplin, oppmunter til kjønnslemlestelse og voldsbruk, spredning av islamistisk og antisemittisk propaganda, samt at de gjennomført motarbeider alle former for integrasjon.
Det svenske skoleverket og politikere tar ikke de nødvendige grep av frykt for å fremstå som...tja..islamofobe?

Ingen grunn til å tro at det ville bli noe annerledes i Norge.

At mange muslimske talsmenn vil ha sånne skoler viser bare hvor opportunistiske en del av de kan være i integrasjonsspørsmålet. De vil integreres når de kan hente ut rettigheter av storsamfunnet eller klage over urettmessigheter - men når det kommer til integrasjon i praksis, noe som er heftet med plikter, er de isolasjonister.