tirsdag 20. januar 2009

Tåketale om blasfemi og ytringsfrihet

Oppropet mot innskrenking av ytringsfriheten er blitt en så stor suksess at initiativtagerne sliter med tekniske problemer. Vær snille med dem og ikke gi opp. Oppropet er viktig og nødvendig. Jeg gir beskjed når alt er som det skal igjen.

Fri tanke har intervjuet Astri Aas-Hansen, statssekretær i Justisdepartementet, om forslaget. Det er mildt talt en forvirrende opplevelse. Aas-Hansen insisterer på at forslaget fremmer ytringsfriheten, fordi det "skreller bort det aller meste av den gamle blasfemiparagrafen, men beholder en kjerne". Hun er derimot påtagelig uklar om hva denne kjernen egentlig inneholder.

Fri tanke stiller det opplagte spørsmålet:

– Kan det ikke tenkes at dette fører til at dagens sovende blasfemiparagraf i praksis blir erstattet av en ny, oppdatert og aktiv paragraf?


Aas Hansens svar er ikke betryggende:

– Det er alt for tidlig å svare på, men det er i hvert fall ikke intensjonen fra oss.

Hvilket ifølge ordtaket visstnok er det veien til Helvete er brolagt med ...

Men det blir verre. Det blir faktisk mye verre. Det store problemet med forslaget er at det er opp til enhver å gjette på hva det er ment å ramme. Noen kommentatorer ser for seg et totalt forbud mot religionskritikk, mens andre mener det er uproblematisk, fordi det "helt sikkert ikke" ville rammet for eksempel Magazinets publisering av Muhammed-tegningene.

Fri tanke vil også gjerne vite hva det er departementet har i tankene. Replikkvekslingen som følger er ubetalelig:

– Kan du gi noen eksempler på ”kvalifiserte angrep på trossetninger og livssyn” som vil rammes av den nye lovgivningen?

– Nei, det har jeg ikke. Dette vil bli avklart senere, i en ikrafttredelsesproposisjon som sannsynligvis ikke blir laget før om et par år.

– Hva med de mye omtalte Muhammed-karikaturene? Ville de ha bli rammet, tror du?

– Det kan jeg ikke uttale meg om, for dette har ikke blitt prøvd rettslig etter dagens lovverk heller. Jeg kan ikke gi deg noen eksempler. Denne grenseoppgangen kommer som sagt senere.

Eh, nei, det er ikke prøvet rettslig etter noe lovverk. Det skulle da bare også mangle. Det vi vil vite er: Er det ment rammet av det nye forslagets formuleringer? Sagt på en annen måte: Hva er intensjonene bak det nye forslaget?

Regjeringens problem er at forslaget gjør mange utrygge. Svært utrygge. Ikke minst fordi det leses i lys av blant annet de meget aktive forsøkene på å innskrenke ytringsfriheten som en rekke muslimske land bedriver i FN.

Da kan man ikke bare slenge ut et forslag av denne typen, uten noen form for klargjøring av hva man mener. Eller rettere sagt: Man bør ikke snike det ut ti minutter før Norge tar juleferie og dermed skape inntrykk av at man forsøker å vri seg unna kritiske blikk.

Aas-Hansen klarer allikevel å synke dypere.:

– Er du enig i at dere nå ofrer ytringsfriheten i forhold til det mange hadde forventet, nemlig at blasfemilovgivingen ble fjernet fullstendig?

– Nei, man kan ikke tenke slik. Vi må ta utgangspunkt i dagens lovverk. Vi har aldri hatt et lovverk uten noen form for blasfemilovgiving i Norge, så det blir litt underlig å sammenligne vårt forslag med en slik tenkt situasjon.


Kan man ikke tenke slik? Kan man virkelig ikke håpe på at en paragraf ytringsfrihetskommisjonen anbefalte at ble opphevet blir opphevet?

"Vil ikke," heter det, Aas-Hansen. Og vi er fortsatt usikre på hvorfor dere ikke vil.

Det som derimot er klart, er at statssekretæren ikke vil svare på helt nødvendige oppklaringsspørsmål om den nye paragrafen. Og da bør hun ikke bli overrasket over at mange velger å tolke regjeringens intensjoner i verste mening.

Det bør være mulig å svare på et så enkelt spørsmål som om regjeringen selv mener at Magazinets publisering av de mye omtalte tegningene burde rammes av lovforslaget. Et bittelite "nei" ville vært betryggende.
_____

9 kommentarer:

ViggoStrømme sa...

Helt enig med Pettersen.

Aas-Hansens uttalelser får stå som en eklatant begunnelse for å skrive under oppropet.

Arbeiderpartiet er i sannhet ute å kjøre, med slike som Hansen i "førersetet". Her skal toleranse, dialog og mulitkulturalismen sikres gjennom bruk av sensur, straff og ved å sikre dogmatikken en renessanse som begrunnelser for lov, rett og etikk.

Særlig denne "orwelianske" uttalelsen fra Hansen er til å få skjelvinger av: "Vi har vurdert det slik at denne løsningen bidrar til å forebygge hatske og usaklige angrep som bare virker ødeleggende på det debattklimaet vi ønsker."
Arbeiderpartiet forsvarer altså ikke fri ytringer med mindre de er samfunnsnyttige. Arbeiderpartiet er tilbake der hvor de slapp, på nittentjuetallet, hvor alt var politikk, slik Lenin hadde formulert det.

Morten Magelssen sa...

Skremmende. En slik "ikrafttredelsesproposisjon" som hun viser til vil bli laget om noen år, er det noe som blir laget etter at lovforslaget er vedtatt i Stortinget? Og betyr dette at departementet ikke vil gi noen konkrete eksempler på hva som vil rammes av den nye loven før loven er vedtatt?

Arnfinn Pettersen sa...

Viggo: Du opplever på ingen måte at du overtolker noe nå?

Morten: Meningen er visstnok at lovforslaget ikke skal opp før i 2011.

ViggoStrømme sa...

Jo, det med Lenin var noe overtolket, på grensen til fri fantasi. Jeg tror ikke mange i AP tenker noe særlig på Lenin (med unntak av Jon "Steroids" Bøhler?).
Men ikke verre enn at det har en viss relevanse: At AP (og flere) har forlatt en universalistisk posisjon til fordel for relativisme. Og hvordan skulle det korrespondere med Lenin? Som kjent mente Lenin at alt var politikk og at mennesket som sådan kunne formes til gode og lydige borgere i en klasseløs utopi; den totale konsensus skapt gjennom "human engineering".

Dette lovforslaget har berøringspunkter med en slik form for tankegang, mener jeg.

At dette lovforslaget kommer nå henger selvsagt sammen med multikulturelle utfordringer, det tror jeg vanskelig kan bestrides.Nå vil altså AP skape det legitime, men også funskjonelle debattklima, gjennom lov og straff.
Religionen skal forsvares mot de sekulære bråkmakerne. Ikke fordi AP er religiøse, men fordi støy og bråker lager krusninger på overflaten for den nye sosiale utopien.

AP tror selvsagt at de velger det liberale: At de verner om de små og utsatte. I realiteten går de i barbariets tjeneste, når kunstnere og gjøglere må settes munnkurv på fordi prestene blir støtt. I tillegg vil de fyre opp under barbariets evige generator: Offerrollen; De fornærmedes rettferdige harme som alltid har ligget i bunnen av store konflikter.

Krenkelse og offerposisjonering ert det motsatte av dialog og samtale. Man kan ikke ha samtaler uten uenighet. Det er kvasisamtaler og monolog. Akkurat slik Lenin ville ha det.

Anonym sa...

Aas-Hansen vrir seg unna ett av spørsmålene ved å si at Muhammed-karikaturene ikke har vært prøvd rettslig. Det er en sannhet med modifikasjoner.

Vebjørn Selbekk ble anmeldt for blasfemi, og saken ble henlagt som "intet straffbart forhold". Så saken har riktig nok ikke blitt vurdert av en domstol, men den har vært vurdert av forhåpentligvis kompetente personer innenfor justisvesenet. Og riktig nok har ikke henleggelser noen kraft som rettskilde, men i denne sammenhengen er en slik henleggelse et tydeligere signal enn en tiltale og påfølgende frifinnelse - påtalemyndighetene har altså ment at det ikke en gang er et tvilstilfelle, saken er så åpenbar at det ikke er verdt å ta den for retten.

Så når Aas-Hansen sier at den foreslåtte paragrafen er ment å være mindre omfattende enn dagens blasfemiparagraf burde det være enkelt for henne å si at Muhammed-tegningene ikke er rammet av den nye paragrafen også.

Det er egentlig synd at Fri Tankes journalist ikke konfronterte henne med dette.

Even Gran sa...

Det hadde jeg nok gjort hvis jeg hadde visst det. :-) Så takk for påminnelsen.

Men poenget er jo å synliggjøre at hun ikke vil ta stilling. Og det sier jo sitt.

Even :-)

Anonym sa...

Bra. Dette gir litt mer kjøtt på beinet til oppropet.

Selv om vi ikke akkurat bor i Hviterussland og sikkert ikke trenger å tolke alt i verste mening, mener jeg det ikke er for mye forlangt med et svar, i klartekst, på hva departementet har tenkt at loven skal kunne ramme.

Takk til Fri Tanke, og jeg håper at de (eller andre) ikke gir seg med dette.

Anonym sa...

Og nå har justisministeren kommet på banen. Kan sikkert være greitt å lytte til ham også.

Fra NTB:

Justisminister Knut Storberget kan ikke garantere at det fortsatt vil være lovlig å publisere karikaturer av profeten Muhammed om den nye loven blir vedtatt.

– Jeg mener ingen av Muhammed-karikaturene jeg har sett skal omfattes av forbudet, men det er domstolene som skal avgjøre dette, sier han til VG:


Det er vel siden vi lever i et demokrati med maktfordeling at han ikke kan/vil være for konkret. Og ikke i Hviterussland.

Eller mener noen fortsatt at vi må tolke alt i verste mening?

Han har ikke lyst til å gi eksempler på hva slags ytringer som kan bli forbudt.

– Det er domstolene som skal avgjøre dette. Men loven skal ramme ytringer som rammer individer på bakgrunn av at de har en religion, sier Storberget.


Det er altså ikke intensjonen at Muhammed-karikaturene skulle ha blitt kunnet rammet av lovforslaget.

Hva er det da Storberget har i tankene?

Anonym sa...

Eller kanskje bedre å lese ntb-artikkelen for eksempel her

http://www.t-a.no/apps/pbcs.
dll/article?AID=/20090123/NYHETER/
583885195