torsdag 29. januar 2009

SSPX nå igjen

Det er ikke bare jeg som har skrevet om Pius X-brorskapet i det siste (her og her). Det har Vårt Land også.

Det er gjennomgående lite imponerende lesning. I dag gjengir de kommentarer Elie Wiesel har gitt til Reuters (saken inneholder lenker til det mest andre de har skrevet om temaet).

Wiesel slutter seg til rekken av kommentatorer som ikke (i motsetning til for eksempel Jerusalem Post) evner å se ut over SSPX-biskop Richard Williamsons utvilsomt ufyselige, antisemittiske synspunkter:

På spørsmål om Vatikanet ikke kjente til hva Williamson stod for da de besluttet å oppheve ekskommunikasjonen, svarer Wiesel slik:

– Å nei! Kirken vet hva de gjør, og det gjør det med hensikt. Men hva hensikten skulle være, forstår jeg ikke.

Hensikten er å ende skismaet mellom SSPX og Den katolske kirke og med tiden få dem tilbake i folden. Da var det nødvendig å oppheve ekskommunikasjonen av SSPX' fire biskoper. Og som jeg har påpekt før: Paven kunne ikke oppheve ekskommunikasjonen for bare noen av dem. Det var alle eller ingen.

Det innebærer ikke, som Vårt Land hevder, at paven "... rehabiliterer en omstridt katolsk biskop som benekter at nazistenes jødeutryddelser fant sted". Katolsk.no har laget en informasjonsside som forklarer situasjonen slik den er nå.

For å gjøre det svært enkelt: Det dreier seg ikke lenger om et skisma. Men SSPX er fortsatt et godt stykke unna å være tatt inn i folden. Biskopene er fortsatt suspendert. Og det er et langt stykke igjen til suspensjonen kan oppheves.

Heller enn at jeg skal redegjøre enda en gang for mine analyser, her er et utdrag fra Oslo katolske bispedømmes pressemelding:

SSPX er et svært kontroversielt prestebrorskap. Blant annet er en av deres fire biskoper, Richard Williamson, velkjent for sine antisemittiske holdninger. Disse ble senest bekreftet via Sveriges Televisjons nylige "Updrag granskning", hvor Williamson åpent hevder at ikke en eneste jøde ble tatt av dage i gasskamre under Annen Verdenskrig. Det er også velkjent at det i det sammensatte SSPX-miljøet rører seg også andre svært ytterliggående og høyreekstreme krefter.

– Pavens beslutning kommer uten tvil til å lette Den katolske kirkes dialog og forhold til tradisjonalistene. Visse krefter innen SSPX er som kjent svært ytterliggående og viser holdninger helt uforenelig med katolsk tro. For Den katolske kirke er det umulig å gripe inn mot blant annet biskop Williamsons utilbørlige holdninger og uttalelser, da brorskapet befinner seg utenfor Den katolske kirkes jurisdiksjon. Dersom man gjennom hevelse av ekskommunikasjonen oppnår full forsoning og kommunion, blir det nemlig mulig å sette inn sanksjoner mot disse ytterliggående kreftene, representert ved biskop Williamson, uttaler biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. av Oslo.

Og nå får det være nok katolske tradisjoalister for en stund. For de som vil ha mer, anbefales Oddvar Mois En katolsk weblog, som har behørig dekning av saken og som jeg har lagt til i blogglisten.
_____

Og forøvrig oppfordrer jeg alle lesere til å undertegne oppropet "Nei til straff for religionskritikk".
_____

1 kommentar:

Anonym sa...

Paven utsatt for komplott fra svt?:

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/artikel_2417671.svd