tirsdag 27. januar 2009

Katolsk tradisjonalist-nytt

Av og til løper begivenhetene fra meg. Jeg skrev før helgen om ryktene om at paven ville ta Pius X-brorskapet (SSPX) tilbake i varmen og problemene med dette, i lys av at en av brorskapets biskoper, den ufyselige Richard Williamson på svensk TV gav klart uttrykk for at han ikke tror en eneste jøde ble drept i tyske gasskammere.

Og ikke før hadde jeg uttrykt tvil til at paven ville ta dem inn under slike omstendigheter, gjorde han nettopp det. Mer eller mindre. Det har ledet til opphetete meningsutvekslinger på både jødiske og katolske nettsteder. Selv har jeg tatt litt del hos Deborah Lipstadt og lest Damian Thompsons oppdateringer og tvilsbekjennelser med stor interesse.

Når jeg fikk tenkt meg om, stod det klart at paven egentlig ikke hadde så mye valg, gitt at det er et overordnet mål å få SSPX inn i folden.

Det paven har gjort er å oppheve ekskommunikasjonen av de fire biskopene i SSPX, som de pådro seg som følge av at brorskapets stifter, avdøde Marcel Lefebvre, bispeviet dem i 1987, mot Vatikanets eksplisitte forbud. Det forvirrende resultatet av dette er at de fire er legitime biskoper, men uønskede fordi bispevielsen var mot pavens ønsker. Prester de har innviet befinner seg i en uklar situasjon.

Hvis paven først skulle oppheve ekskommunikasjonen av de fire biskopene, måtte han gjøre det for alle fire. Ganske enkelt fordi de var ekskommunisert av nøyaktig samme årsak. Han kunne ikke gjøre noe unntak for Williamson, samme hvor motbydelige meningene han måtte være. Det var alle eller ingen. Selv hvis SSPX hadde kastet Williamson ut først, ville ikke det endret situasjonen. Og å oppheve ekskommunikasjonen var et helt nødvendig skritt, skal Den katolske kirke ha noe håp om å få brorskapet tilbake i folden.

Det andre viktige skrittet er allerede tatt: At paven på ny åpnet for bruk av den tridentinske liturgien. Forbudet har vært SSPX viktigste rekrutteringsgrunnlag. Det som gjenstår er motstanden mot annet vatikankonsil. Der må brorskapet vike. Og siden de ikke, som mange av de mer ekstreme tradisjonalistene, anser pavene etter konsilet som illegitime, bør det være mulig.

Men hva med Williamson? I går tok SSPX for første gang avstand fra Williamsons ufyselige meninger. De har bedt om unskyldning for hans meninger og har forbudt ham å uttale seg om politiske og historiske temaer. Damian Thompson har hele brevet fra Bernard Felay, biskop og brorskapets leder. Han skriver blant annet:

It’s clear that a Catholic bishop cannot speak with ecclesiastical authority except on questions that regard faith and morals. Our Fraternity does not claim any authority on other matters. Its mission is the propagation and restoration of authentic Catholic doctrine, expressed in the dogmas of the faith. It’s for this reason that we are known, accepted and respected in the entire world.

Det siste er en sannhet med betydelige modifikasjoner. Williamsons meninger har vært kjent lenge. Og SSPX' taushet om temaet har vært påtagelig. Det er dessuten ingen hemmelighet at de har et vesentlig innslag av medlemmer med meninger som befinner seg meget langt ute på den politiske høyresiden. Kanskje særlig i Frankrike, der de har et stort innslag av franske monarkister (som er genuint sprø) og et ubehagelig stort innslag av antisemittisme.

Det siste gjelder ikke bare i Frankrike. Her er noen smakebiter fra brorskapets skriv om jødene:

Already St. Justin (3rd century) said so. The Talmud allows it. History confirms it. It is certain that lives of Christians have been taken: St. William of York, 12 years old (1144); St. Richard of Paris (1179); St. Dominic de Val, crucified at Saragossa, Spain (1250); Bl. Henry of Munich (1345); Bl. Simeon (1475); the controversial martyrdoms of Fr. Thomas of Cangiano and his aide (1840) in Damascus.

As grisly as they are, these four accusations can be documented in every period and country where Jews live with Christians. In earlier times the Jews could only act directly against Christians who were well-cautioned about them. But now that Christians are de-Christianized, the Jews pursue their aggression with the help of the Christians themselves.

Eller denne:

If Christians wish to remain free, let them avoid entanglements with the Jewish people. It dominates in every branch of commerce and finance, in philosophy and the universities. Its action is felt in the consequences of the French Revolution, in the socialization of socialist countries, and in the slavery of Communism. If the Gentile people wishes for a civilization based on economic greatness and the comfortable life, with everything set at the epitome of organization and technical development–then it can have it, with the Jewish people as master and the all the rest as slaves.

OK, dere skjønner tegningen. Klassisk antisemittisme pakket inn i et sånn passe sivilisert språk.

Så hvorfor vi Vatikanet ha dem tilbake i folden?

Vel, kirken er ikke bare for gode mennesker. Drittsekker trenger frelse de også. (I henhold til kirken, altså. Jeg er som kjent en smule skeptisk til det der.)

En annen sak er at dette er det ene formelle skismaet etter det annet vatikankonsil. Den katolske kirke har alltid strukket seg langt for å lege slike splittelser. Det er det vi nå ser et eksempel på.

Å få SSPX tilbake i folden vil dessuten skape et tydeligere skille mellom kirken og de langt sprøere (og oftest langt mer ufyselige) tradisjonalistene, som ofte er utbrytere fra SSPX igjen. Som det amerikanske Pius V-brorskapet, som er uttalte sedevakantister (altså mener at pavene etter annet vatikankonsil er illiegitime og Peters stol derfor tom). Eller som folka Mel Gibson og faren hans henger rundt med.

Paven har utvilsomt spilt et høyt spill her. Han har satt kirkens interne mål høyt og mer eller mindre gitt blaffen i hvordan det oppfattes utenfra. Han kan for eksempel ikke sies å ha vært særlig var for hvordan det oppfattes av jødiske grupper.

På den annen side har han nå skapt en helt ny situasjon. Når biskopene nå ikke lenger er ekskommunisert (hvilket teologisk sett innebar at de ville ende rett i Helvete etter sin død), begynner det å avtegne seg et bilde av et flertall i SSPX som vil tilbake i folden. Felays beklagelse er det nærmeste man kan forvente disse menneskene å komme ydmykhet. Det er fortsatt heller usympatisk i all sin selvopptatthet, men de prøver i det minste.

Samtidig kan jeg ikke tenke meg at en mann med et ego på størrelse med Williamsons vil være i stand til ikke å ytre seg om historiske og politiske temaer. Og meningene hans om moral er forskrudde nok til å skape problemer. (Han mener Sound of Music er så godt som pornografisk.) Å bøye seg for autoriteter later heller ikke til å være hans sterkeste side.

Selv om ekskommunikasjonene er opphevet, er biskopene fortsatt suspendert og SSPX er ikke i full kommunion med Den katolske kirke. For at det skal skje, må de for det første svelge den store kamelen: Det annet vatikankonsil. Det bør gå bra, når de får beholde den tridentinske liturgien.

Deretter gjetter jeg på at paven vil sette noen harde betingelser. At Williamson må ut vil antagelig være en av dem.

Jeg tror ikke Williamson vil vente på det. Jeg mistenker at han kommer til å melde overgang til de mer ekstreme tradisjonalistene, heller enn å vike fra sine meninger eller sin frittalenhet. Og det er ganske sikkert noen nøtter der ute som vil ønske ham velkommen i nøttebollen sin. Bare for å gi et eksempel på hva vi snakker om, her er Williamson om moderne historie:

By lies, Judeo-Masonry brought about the first two World Wars. To get Americans to enter the First World War, President Woodrow Wilson told them that it would be the "war to end all wars." In fact, WWI established the Masonic League of Nations in Geneva and the Communist Revolution in Russia, and crushed numerous Christian monarchies, in particular the Catholic Austro-Hungarian Empire. And the Masonic Treaty of Versailles ending WWI deliberately paved the way for WWII, of which President F.D. Roosevelt promised it would "make the world safe for democracy." In fact, WWII established the Masonic United Nations, hugely promoted socialism in the USA and in the Western "democracies," and crushed the Eastern "democracies" under Communism.

Sjarmerende, ikke sant? Les mer her. Men vær rask. Hvis han faktisk skal adlyde sin overordnede, bør det være borte innen få dager. Hvis det fortsatt er der om en uke, tror jeg vi kan ta det for gitt at Williamson er på vei ut av SSPX.

Det er i grunnen synd. Jeg har det fryktelig morsomt med dette her.
_____

2 kommentarer:

Mad Mullah Hastur sa...

Heldigvis finnes digitale arkiv som lagrer sprøhet sjølv etter folk har fjerna det.

Og ikkje minst - vi har printerar. Så det er berre å sette i gang å printe ut godsakene og tapetsree kontorveggene med det. Eg går foran med eit godt døme ;-)

Anonym sa...

Skal man le eller gråte?

Dette er jo helt absurd.